Prejsť na hlavný obsah
EURES (EURopean Employment Services)
Novinový článok11. decembra 2020Európsky orgán práce, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenieOdhadovaný čas čítania: 6 min

Vraciate sa do Poľska? Sieť EURES vám pomôže.

Mobilita pracovnej sily sa často spája s uchádzačmi o zamestnanie, ktorí sa za prácou sťahujú do zahraničia. Pre niektorých mobilných pracovníkov však môže byť návrat domov rovnako náročný ako presťahovanie sa do novej krajiny. Spýtali sme sa Katarzyny Kawku-Kopećovej z národného úradu pre koordináciu v Poľsku na to, akú podporu poskytujú vracajúcim sa mobilným pracovníkom.

Returning to Poland? Let EURES help you
EURES

Koľko Poliakov v súčasnosti žije v zahraničí a aké sú najbežnejšie dôvody ich odchodu z Poľska?

Podľa poľského štatistického úradu v roku 2018 žilo v zahraničí približne 2,5 milióna Poliakov, pričom 81 % z nich malo pobyt v EÚ. Najväčší počet poľských mobilných pracovníkov bol v Nemecku, Spojenom kráľovstve, Holandsku a Írsku. Hlavnými dôvodmi, pre ktoré sa Poliaci sťahujú do týchto krajín, sú lepšie pracovné príležitosti a mzdy, vyššia životná úroveň, lepšie sociálne podmienky, priaznivé daňové systémy a lepšia verejná správa.

Prečo sa niektorí poľskí mobilní pracovníci rozhodnú vrátiť späť do Poľska?

Existuje veľa dôvodov, prečo sa poľskí mobilní pracovníci chcú vrátiť, ako napríklad:

 • osobné dôvody (aby mohli byť bližšie k rodine a blízkym, prípadne aby sa mohli starať o starších príbuzných) a pocit túžby za domovom,
 • uplynutie platnosti pracovnej zmluvy,
 • stretnutie sa s nepriateľstvom alebo xenofóbiou v hostiteľskej krajine,
 • reťazová spätná mobilita (návrat jednej rodiny vedie aj k návratu iných rodín),
 • osoba sa rozhodla začať podnikať v Poľsku,
 • neistota súvisiaca s pandémiou COVID-19.

Aké sú najbežnejšie výzvy, ktorým čelia poľskí mobilní pracovníci po návrate?

Na to je ťažké odpovedať, pretože každý človek má iné skúsenosti. Niektorí majú problém sa prispôsobiť poľskému spôsobu práce. Napríklad pre mobilných pracovníkov vracajúcich sa zo Spojeného kráľovstva môže byť ťažké si zvyknúť na vzťah medzi zamestnancom a šéfom, ktorý je v Poľsku oveľa hierarchickejší. Iní sa stretávajú s administratívnymi prekážkami alebo majú problémy s úrovňou zdravotnej starostlivosti. Deti, ktoré navštevovali školy v zahraničí, môžu mať takisto ťažkosti prispôsobiť sa poľskému vzdelávaciemu systému.

Ako pomáha sieť EURES v Poľsku vracajúcim sa mobilným pracovníkom pri hľadaní práce?

Sieť EURES poskytuje množstvo informácií pre tých, ktorí sa plánujú vrátiť domov, a to vrátane:

 • prvých dôležitých krokov po návrate,
 • pracovných príležitostí a usmernení pri vypracúvaní životopisu,
 • poradenstva v otázkach sociálneho zabezpečenia (dávky v nezamestnanosti, zdravotné poistenie, rodinné prídavky, rodičovská dovolenka, dávky v invalidite a dôchodky),
 • vnútroštátnych projektov a existujúcich iniciatív,
 • pomoci po prijatí do zamestnania.

Pri úspešnom usadení sa vracajúceho sa mobilného pracovníka doma zohráva dôležitú úlohu personalizovaná podpora. Pripravili sme brožúru o živote a práci v Poľsku, ktorá je dostupná v poľštine, angličtine a nemčine.

Ďalším príkladom je projekt vedený úradom práce v Gdansku s názvom „Pomoransko! Vraciam sa sem a tu pracujem“. Projekt sa zameriava na obyvateľov Pomoranského vojvodstva vo veku nad 30 rokov, ktorí žili viac ako 6 mesiacov v Belgicku, vo Francúzsku, v Nemecku, Írsku, Holandsku, Nórsku, vo Švédsku alebo v Spojenom kráľovstve a ktorí sa vrátili do Poľska pred menej ako 6 mesiacmi. Je osobitne prispôsobený tak, aby pomohol ľuďom vo veku nad 50 rokov, ženám, uchádzačom o zamestnanie so zdravotným postihnutím a osobám s nízkou kvalifikáciou. Ponúka bezplatné kurzy a odbornú prípravu, kariérne poradenstvo, podporu pri hľadaní zamestnania v Pomoranskom vojvodstve, príspevok na presídlenie a certifikáciu, psychologické a právne poradenstvo, štipendiá na odbornú prípravu, náhrady cestovných výdavkov a ďalšie.

Ako môže sieť EURES podporovať zamestnávateľov pri nábore vracajúcich sa poľských mobilných pracovníkov?

Sieť EURES môže zamestnávateľom pomôcť rôznymi spôsobmi, a to napríklad organizovaním špecializovaných online veľtrhov práce alebo informovaním zamestnávateľov o potenciáli vracajúcich sa mobilných pracovníkov. Napríklad v máji 2019 sa poľská vláda rozhodla urobiť niečo, čo ešte nikdy predtým – zorganizovať veľtrh práce v Londýne pre Poliakov, ktorí uvažovali o návrate späť do vlasti. Podujatie malo pozitívnu odozvu a pricestovalo približne 1 000 návštevníkov a 30 vystavovateľov – veľké poľské spoločnosti, medzinárodné podniky pôsobiace v Poľsku a vnútroštátne inštitúcie.

Existujú v Poľsku nejaké ďalšie iniciatívy na podporu vracajúcich sa mobilných pracovníkov?

Áno, napríklad Národná agentúra pre akademické výmeny spustila program s názvom Poľské návraty s cieľom podporiť návrat poľských vedcov zo zahraničia. Cieľom tejto iniciatívy je umožniť, aby sa poprední poľskí vedci mohli vrátiť a zamestnať v poľských inštitúciách vysokoškolského vzdelávania, vedeckých ústavoch a výskumných strediskách.

K dispozícii je aj informačný portál, ktorého cieľom je podpora a uľahčenie návratu mobilných pracovníkov do Poľska. Táto služba umožňuje ľuďom klásť otázky týkajúce sa formalít spojených s návratom do Poľska, ako je zápis ich detí do poľských škôl, daňové odpočty, zdravotné poistenie a registrácia zahraničných dokladov o osobnom stave. Portál ponúka aj psychologické poradenstvo na prípravu ľudí a ich rodín na ich návrat.

 

Súvisiace odkazy:

Informačný portál pre vracajúcich sa poľských mobilných pracovníko

Život a práca v Poľsku

Poľské návraty

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Drop’pin@EURES

Vyhľadať poradcov siete EURES

Životné a pracovné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce online podujatia

EURES na Facebooku

EURES na Twitteri

EURES na LinkedIn

Témy
 • Obchod / Podnikanie
 • osvedčený postup EURES
 • Správy z trhu práce/správy o mobilite
 • Správy/reportáže/štatistiky
 • Trendy náboru
 • Úspešné príbehy
Súvisiace sekcie
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vylúčenie zodpovednosti

Články majú používateľom portálu EURES poskytnúť informácie o aktuálnych témach a trendoch a podnietiť diskusiu a diskusiu. Ich obsah nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskeho úradu práce (ELA) alebo Európskej komisie. Okrem toho, EURES a ELA nepodporujú vyššie uvedené webové stránky tretích strán.