Skip to main content
EURES (EURopean Employment Services)
News article11 desember 2020European Labour Authority, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion4 min read

Tilbake til Polen? La EURES hjelpe deg

Arbeidsmobilitet kan ofte assosieres med arbeidssøkere som flytter til utlandet for å finne arbeid. Noen mobile arbeidstakere som returnerer til hjemlandet, kan imidlertid oppleve dette som like tøft som å flytte til et nytt land. Vi snakket med Katarzyna Kawka-Kopeć fra det nasjonale koordineringskontoret i Polen om hvordan de støtter mobile arbeidstakere som flytter hjem.

Returning to Poland? Let EURES help you
EURES

Hvor mange polske mennesker bor for tiden i utlandet, og hva er de vanligste årsakene til at de forlater Polen?

Ifølge Statistikk Polen bodde det rundt 2,5 millioner polakker i utlandet i 2018, hvorav 81% bodde i EU. Flertallet av polske mobile arbeidstakere bodde i Tyskland, Storbritannia, Nederland og Irland. Hovedårsakene til at de flytter til disse landene, anses å være bedre jobbmuligheter og lønn, bedre levestandard, bedre sosiale forhold, gunstige skattesystemer og bedre offentlig forvaltning.

Hvorfor velger noen polske mobile arbeidstakere å flytte tilbake til Polen?

Mobile arbeidstakere fra Polen har mange grunner til å flytte tilbake til hjemlandet, for eksempel:

 • personlige grunner (å være nærmere familie og kjære eller ta vare på eldre slektninger) og hjemlengsel
 • utløpt arbeidskontrakt
 • fordommer eller fremmedfrykt i vertslandet
 • returmobilitet i kjeden (når returen av en familie gjør at tilknyttede familier også flytter tilbake)
 • personen har bestemt seg for å starte en bedrift i Polen
 • usikkerhet rundt Covid-19-pandemien.

Hva er de vanligste utfordringene mobile arbeidstakere fra Polen står overfor når de kommer tilbake til hjemlandet?

Det er vanskelig å si fordi alles opplevelse er forskjellige. Det er vanskelig å tilpasse seg den polske arbeidsmåten. Mobile arbeidstakere som returnerer fra Storbritannia synes for eksempel det vanskelig å venne seg til arbeidsforholdet mellom ansatte og arbeidsgivere, noe som er mye mer hierarkisk i Polen. Andre står overfor administrative barrierer eller har problemer med kvaliteten på helsevesenet. Barn som gikk på skole i utlandet kan også oppleve det som vanskelig å tilpasse seg skolesystemet i Polen.

Hvordan hjelper EURES Polen mobile arbeidstakere som flytter tilbake fra utlandet med å finne en jobb?

EURES-nettverket har mye informasjon for de som planlegger å flytte hjem fra utlandet, inkludert:

 • viktige første skritt når de kommer tilbake
 • ansettelsesmuligheter og veiledning om utarbeidelse av en CV
 • råd om trygderettigheter (arbeidsledighetstrygd, helsetrygd, familiegodtgjørelse, foreldrepermisjon, uføretrygd og pensjoner)
 • nasjonale prosjekter og eksisterende tiltak
 • rekrutteringsbistand etter arbeid.

Personlige støtte er viktig for at mobile arbeidstaker som flytter tilbake til Polen skal kunne lykkes med å bosette seg i hjemlandet. Vi har utarbeidet en brosjyre om leve- og arbeidsforhold i Polen, som er tilgjengelig på polsk, engelsk og tysk.

Et annet eksempel er et prosjekt som ledes av arbeidskontoret i Gdansk som kalles «Pommern! Jeg kommer hit, jeg jobber her». Prosjektet retter seg mot innbyggere i provinsen Pommern som er over 30 år og har bodd i Belgia, Frankrike, Tyskland, Irland, Nederland, Norge, Sverige eller Storbritannia i over 6 seks måneder og som flyttet tilbake til Polen for mindre enn 6 måneder siden. Det er spesielt utviklet for å støtte mennesker over 50 år, kvinner, arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne og personer som har lave kvalifikasjoner. Prosjektet tilbyr gratis kurs og faglig opplæring, karriereråd, støtte til å finne en jobb i provinsen Pommern, økonomisk støtte i forbindelse med flytting og sertifisering, psykologisk og juridisk rådgivning, opplæringsstipend, reisestønad og mer.

Hvordan kan EURES støtte arbeidsgivere med å ansette mobile arbeidstakere fra Polen som returnerer til hjemlandet?

EURES kan hjelpe arbeidsgivere på forskjellige måter, for eksempel ved å organisere dedikerte jobbmesser på nettet eller ved å gjøre arbeidsgivere oppmerksom på potensialet til mobile arbeidstakere som flytter tilbake. I mai 2019 bestemte den polske regjeringen seg for å gjøre noe som aldri hadde blitt gjort før – en jobbmesse i London rettet mot polske folk som vurderer å returnere til Polen. Dette arrangementet ble godt mottatt, og hadde rundt 1000 besøkende og 30 messedeltakere – store polske selskaper, internasjonale virksomheter som opererer i Polen og nasjonale institusjoner.

Finnes det andre tiltak i Polen som støtter mobile arbeidstakere som flytter tilbake?

Ja, for eksempel har det nasjonale byrået for akademisk utveksling lansert programmet Polish Returns (tilbakevending til polen) som oppfordrer polske forskere til å komme tilbake fra utlandet. Formålet med initiativet er å gjøre det enkelt for fremtredende polske forskere å komme tilbake og finne arbeid i høyere utdanningsinstitusjoner, vitenskapelige institutter og forskningssentre i Polen.

Det finnes også en informasjonsportal som har som formål å støtte og legge til rette for returen av mobile arbeidstakere til Polen. Tjenesten kan brukes til å stille spørsmål om formalitetene som kreves for å returnere til Polen, for eksempel innmelding av sine barn i polske skoler, skattefradrag, helseforsikring og registrering av utenlandske sivilstatusdokumenter. Portalen tilbyr psykologiske råd for å forberede mennesker og deres familier for retur til Polen.

 

Relevante lenker:

Information portal for returning Polish mobile workers

Living and working in Poland

Polish Returns

 

Les mer:

Europeiske jobbdager

Drop’pin@EURES

Finn en EURES-rådgiver

Leve- og arbeidsvilkår i EURES-landene

EURES' jobbdatabase

EURES' tjenester for arbeidsgivere

EURES' aktivitetskalender

Kommende arrangementer på nett

EURES på Facebook

EURES på Twitter

EURES på LinkedIn

Nærmere opplysninger

Temaer
 • Business /Entreprenørskap
 • EURES beste praksis
 • Arbeidsmarkedsnyheter/mobilitetsnyheter
 • Nyheter/rapporter/statistikk
 • Rekrutteringstrender
 • Suksesshistorier
Relaterte seksjon(er)
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfraskrivelse

Artiklene er ment å gi brukere av EURES-portalen informasjon om aktuelle emner og trender og stimulere til diskusjon og debatt. Innholdet deres gjenspeiler ikke nødvendigvis synet til European Labour Authority (ELA) eller EU-kommisjonen. EURES og ELA støtter heller ikke tredjeparts nettsteder nevnt ovenfor.