Gå direkt till innehållet
EURES (EURopean Employment Services)
Nyhetsartikel11 december 2020Europeiska arbetsmyndigheten, Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkluderingLästid: 4 min

Ska du flytta tillbaka till Polen? Eures kan hjälpa dig

Arbetskraftens rörlighet förknippas ofta med arbetssökande som flyttar utomlands för att jobba. För vissa mobila arbetstagare kan det dock vara lika svårt att flytta hem som att flytta till ett nytt land. Vi frågade Katarzyna Kawka-Kopeć vid det nationella samordningskontoret i Polen om hur de hjälper arbetstagare som flyttar hem.

Returning to Poland? Let EURES help you
EURES

Hur många polska medborgare bor utomlands just nu och vilka är de vanligaste anledningarna till att de lämnade Polen?

Enligt officiell statistik i Polen bodde cirka 2,5 miljoner polacker utomlands 2018, varav 81 procent bodde i EU. Flest polska arbetstagare fanns i Tyskland, Storbritannien, Nederländerna och Irland. De främsta anledningarna till att polacker flyttar till dessa länder är bättre jobbmöjligheter och löner, högre levnadsstandard, bättre sociala villkor, gynnsamma skattesystem och bättre offentlig förvaltning.

Varför vill vissa polska arbetstagare flytta tillbaka till Polen?

Det finns många anledningar till att polska arbetstagare vill återvända, bland annat:

 • Personliga skäl (för att vara närmare familj och vänner eller för att ta hand om äldre anhöriga) och hemlängtan.
 • Anställningen upphör.
 • Fientlighet eller främlingsfientlighet i värdlandet.
 • Kedjereaktion (när en familjs återvändande leder till att andra familjer också gör det).
 • Personen har bestämt sig för att starta eget i Polen.
 • Osäkerhet kring covid-19-pandemin.

Vilka är de vanligaste utmaningarna för polska arbetstagare som flyttar hem?

Det är svårt att säga, eftersom alla har olika erfarenheter. Vissa tycker att det är svårt att anpassa sig till det polska arbetssättet. Arbetstagare som exempelvis återvänder från Storbritannien tycker det är svårt att vänja sig vid relationen mellan chef och anställd, som är mycket mer hierarkisk i Polen. Andra stöter på administrativa hinder eller upplever problem när det gäller nivån på sjukvården. För barn som har gått i skolan utomlands kan det bli svårt att anpassa sig till det polska skolsystemet.

Hur kan Eures Polen hjälpa återvändande mobila arbetstagare att hitta jobb?

Inom Eures nätverk finns det mycket information för de som planerar att flytta hem, bland annat följande:

 • Viktiga första steg när de kommer tillbaka.
 • Jobbmöjligheter och råd om hur man skriver ett CV.
 • Rådgivning i sociala frågor (arbetslöshetsförmåner, sjukförsäkring, familjebidrag, föräldraledighet, förmåner vid funktionsnedsättning och pensioner).
 • Nationella projekt och aktuella initiativ.
 • Stöd till rekrytering efter avslutad anställning.

Det är viktigt med individanpassat stöd för att den återvändande personen ska kunna komma in i livet hemma på ett bra sätt. Vi har tagit fram en broschyr om att leva och arbeta i Polen, som finns på polska, engelska och tyska.

Ett annat exempel är projektet ”Pomerania! I come back here, I work here” som leds av arbetsförmedlingen i Gdansk. Projektet riktar sig personer över 30 år som bor i regionen Pommern, som har bott mer än sex månader i Belgien, Frankrike, Tyskland, Irland, Norge, Sverige eller Storbritannien, och som har kommit tillbaka till Polen för mindre än sex månader sedan. Det har tagits fram specifikt för att hjälpa personer över 50 år, kvinnor, arbetssökande med funktionsnedsättning och lågkvalificerade personer. Inom ramen för projektet erbjuds bland annat gratis kurser och yrkesutbildning, karriärrådgivning, hjälp att hitta jobb i Pommern, bidrag för flytt och certifiering, psykologisk och juridisk rådgivning, utbildningsstipendier och reseersättning.

Hur kan Eures hjälpa arbetsgivare att anställa återvändande polska arbetstagare?

Eures kan hjälpa arbetsgivare på olika sätt, exempelvis genom att anordna särskilda digitala jobbmässor eller informera arbetsgivare om potentialen hos återvändande arbetstagare. I maj 2019 beslutade till exempel den polska regeringen att göra något man aldrig hade gjort tidigare – en jobbmässa i London för polska medborgare som funderade på att flytta tillbaka till Polen. Eventet blev väl mottaget och hade omkring 1 000 besökare och 30 utställare, bland dessa stora polska företag, internationella företag med verksamhet i Polen och nationella institutioner.

Finns det andra initiativ i Polen som hjälper återvändande arbetstagare?

Ja, till exempel har nationella byrån för akademiskt utbyte startat programmet Polish Returns för att uppmuntra polska forskare att återvända hem från utlandet. Syftet är att förmå framstående polska forskare att återvända och börja arbeta vid polska högre utbildningsanstalter, vetenskapliga institut och forskningscentrum.

Det finns också en informationsportal som ska hjälpa arbetstagare och underlätta för dem att återvända till Polen. Här kan människor ställa frågor om formaliteter kring återvändande till Polen, exempelvis hur man skriver in barn i polsk skola, skatteavdrag, sjukförsäkring och registrering av utländska folkbokföringsdokument. Genom portalen går det också att få psykologisk rådgivning för att förbereda hemvändare och deras familjer inför hemkomsten.

 

Länkar:

Informationsportal för hemvändande polska mobila arbetstagare

Leva och arbeta i Polen

Polish Returns

 

Läs mer:

Europeiska jobbdagar

Drop’pin@EURES

Hitta Euresrådgivare

Leva och arbeta i Euresländer

Eures jobbdatabas

Eures tjänster för arbetsgivare

Eures evenemangskalender

Kommande evenemang på nätet

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på LinkedIn

Teman
 • Företag /Entreprenörskap
 • EURES bästa praxis
 • Arbetsmarknadsnyheter/mobilitetsnyheter
 • Nyheter/rapporter/statistik
 • Rekryteringstrender
 • Framgångsberättelser
Relaterade avsnitt
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfriskrivning

Artiklarna är avsedda att ge användare av Eures-portalen information om aktuella ämnen och trender och att stimulera diskussion och debatt. Deras innehåll återspeglar inte nödvändigtvis den europeiska arbetsmyndighetens (ELA) eller Europeiska kommissionens uppfattning. EURES och ELA stöder inte tredje parts webbplatser som nämns ovan.