Mur għall-kontenut ewlieni
EURES (EURopean Employment Services)
Artiklu tal-aħbarijiet11 Diċembru 2020L-Awtorità Ewropea tax-Xogħol, Id-Direttorat Ġenerali tal-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni4 min qari

Ritorn lura l-Polonja? Ħalli lill-EURES jgħinek

Il-mobilità għal raġunijiet ta’ xogħol hija ta’ spiss assoċjata ma’ persuni li qed ifittxu impjieg li jmorru jgħixu barra minn pajjiżhom għax-xogħol. Madankollu, għal xi ħaddiema mobbli, ir-ritorn lura lejn pajjiżhom jista’ jkun diffiċli daqs ir-rilokazzjoni lejn pajjiż ġdid. Staqsejna lil Katarzyna Kawka-Kopeć mill-Uffiċċju Nazzjonali ta’ Koordinazzjoni fil-Polonja dwar kif huma jappoġġaw lill-ħaddiema mobbli li jkunu qed jirritornaw.

Returning to Poland? Let EURES help you
EURES

Kemm hemm nies Pollakki li bħalissa jgħixu barra mill-pajjiż, u x’inhuma r-raġunijiet l-aktar komuni għala jitilqu mill-Polonja?

Skont Statistics Poland, fl-2018 kien hemm madwar 2.5 miljun Pollakk li jgħixu barra mill-pajjiż, li minnhom 81 % kienu qed jgħixu fl-UE. L-akbar numru ta’ ħaddiema mobbli Pollakki kien fil-Ġermanja, fir-Renju Unit, fin-Netherlands u fl-Irlanda. Ir-raġunijiet ewlenin għala l-Pollakki jiċċaqalqu lejn dawn il-pajjiżi huma l-opportunitajiet ta’ xogħol u salarji aħjar, standards ta’ għajxien ogħla, kundizzjonijiet soċjali aħjar, sistemi ta’ taxxa favorevoli u amministrazzjoni pubblika aħjar.

Għaliex xi ħaddiema mobbli Pollakki jagħżlu li jirritornaw lura lejn il-Polonja?

Hemm ħafna raġunijiet għaliex il-ħaddiema mobbli Pollakki jkunu jridu jirritornaw, bħal:

 • raġunijiet personali (biex ikunu eqreb tal-familja u tal-għeżież tagħhom jew biex jieħdu ħsieb qraba anzjani) u jħossuhom imdejqin il-bogħod mill-familja;
 • kuntratt tax-xogħol li jkun skada;
 • ġlied b’ostilità jew ksenofobija fil-pajjiż ospitanti;
 • katina ta’ mobilità tar-ritorn (meta r-ritorn ta’ familja waħda jwassal ukoll għar-ritorn ta’ familji oħra);
 • il-persuna tkun iddeċidiet li tibda negozju fil-Polonja;
 • l-inċertezza dwar il-pandemija tal-COVID-19.

X’inhuma l-isfidi l-aktar komuni li l-ħaddiema mobbli Pollakki jiffaċċjaw meta jirritornaw?

Huwa diffiċli li wieħed jgħid, għaliex l-esperjenza ta’ kulħadd hija differenti. Xi wħud isibuha diffiċli biex jadattaw għall-mod ta’ ħidma Pollakk. Pereżempju, il-ħaddiema mobbli li jirritornaw mir-Renju Unit isibuha diffiċli li jidraw ir-relazzjoni bejn l-impjegat u l-impjegatur, li hija ħafna aktar ġerarkika fil-Polonja. Oħrajn jiltaqgħu ma’ ostakli amministrattivi jew għandhom problemi bil-livell tal-kura tas-saħħa. It-tfal li marru l-iskola barra mill-Polonja jistgħu jsibuha diffiċli wkoll li jadattaw għas-sistema tal-iskola Pollakka.

L-EURES tal-Polonja kif jgħin biex il-ħaddiema mobbli jerġgħu lura biex isibu impjieg?

In-network tal-EURES għandu ħafna informazzjoni għal dawk li qed jippjanaw li jirritornaw lura l-Polonja, inkluż:

 • l-ewwel passi importanti ladarba jirritornaw;
 • opportunitajiet ta’ impjieg u gwida dwar it-tħejjija ta’ CV;
 • pariri dwar kwistjonijiet ta’ sigurtà soċjali (benefiċċji tal-qgħad, assigurazzjoni tas-saħħa, allowances tal-familja, liv tal-ġenituri, benefiċċji tad-diżabilità u pensjonijiet);
 • proġetti nazzjonali u inizjattivi eżistenti;
 • assistenza għar-reklutaġġ wara x-xogħol.

L-appoġġ personalizzat huwa importanti, sabiex il-ħaddiem mobbli li jirritorna jkun jista’ jissetilja lura d-dar b’suċċess. Ħejjejna fuljett dwar il-ħajja u x-xogħol fil-Polonja, li huwa disponibbli bil-Pollakk, bl-Ingliż u bil-Ġermaniż.

Eżempju ieħor huwa proġett immexxi mill-Uffiċċju tax-Xogħol fi Gdansk imsejjaħ ‘Pomerania! Nerġa’ niġi hawn, naħdem hawn”. Il-proġett huwa mmirat għal residenti tal-Provinċja ta’ Pomerania li għandhom aktar minn 30 sena li għexu għal aktar minn 6 sitt xhur fil-Belġju, fi Franza, fil-Ġermanja, fl-Irlanda, fin-Netherlands, fin-Norveġja, fl-Iżvezja jew fir-Renju Unit, u li rritornaw lejn il-Polonja inqas minn 6 xhur ilu. Huwa mfassal b’mod speċifiku biex jgħin lil persuni li għandhom aktar minn 50 sena, lin-nisa, lil dawk li qed ifittxu impjieg b’diżabilità u lill-persuni bi kwalifiki baxxi. Joffri korsijiet u taħriġ professjonali bla ħlas, pariri dwar il-karriera, appoġġ biex jinstab impjieg fil-Provinċja ta’ Pomerania, allowance għar-rilokazzjoni u ċ-ċertifikazzjoni, pariri psikoloġiċi u legali, boroż ta’ studju għat-taħriġ, rimborżi tal-ivvjaġġar u aktar.

Kif jista’ l-EURES jappoġġa lill-impjegaturi biex jimpjegaw ħaddiema mobbli Pollakki li jirritornaw lura?

L-EURES jista’ jgħin lill-impjegaturi b’diversi modi, pereżempju billi jorganizza fieri tal-impjiegi online apposta jew billi jagħmel lill-impjegaturi konxji mill-potenzjal tar-ritorn tal-ħaddiema mobbli. Pereżempju, f’Mejju 2019, il-gvern Pollakk iddeċieda li jagħmel xi ħaġa li qatt ma kienet saret qabel — fiera tal-impjiegi f’Londra għan-nies Pollakki li jkunu qed jikkunsidraw li jirritornaw lejn il-Polonja. L-avveniment intlaqa’ tajjeb, u kellna madwar 1 000 viżitatur u 30 esibitur — kumpaniji Pollakki kbar, negozji internazzjonali li joperaw fil-Polonja u istituzzjonijiet nazzjonali.

Hemm xi inizjattivi oħrajn fil-Polonja biex jappoġġaw lill-ħaddiema mobbli li jkunu qed jirritornaw?

Iva, pereżempju, l-Aġenzija Nazzjonali għall-Iskambju Akkademiku nediet il-programm Ritorn tal-Pollakki biex tħeġġeġ ir-ritorn ta’ xjenzati Pollakki minn barra l-pajjiż. L-għan tal-inizjattiva huwa li tippermetti lil xjenzjati Pollakki prominenti jirritornaw u jibdew impjieg f’istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja, istituti xjentifiċi u ċentri ta’ riċerka Pollakki.

Hemm ukoll portal ta’ informazzjoni, li l-għan tiegħu huwa li jappoġġa u li jiffaċilita r-ritorn ta’ ħaddiema mobbli lejn il-Polonja. Is-servizz jippermetti lin-nies jistaqsu mistoqsijiet dwar il-formalitajiet relatati mar-ritorn lejn il-Polonja, bħar-reġistrazzjoni tat-tfal tagħhom fl-iskejjel Pollakki, it-tnaqqis fit-taxxa, l-assigurazzjoni tas-saħħa u r-reġistrazzjoni ta’ dokumenti barranin tal-istatus ċivili. Il-portal joffri wkoll pariri psikoloġiċi biex in-nies u l-familji tagħhom jitħejjew għar-ritorn tagħhom.

 

Links relatati:

Portal ta’ informazzjoni għall-ħaddiema mobbli Pollakki li jkunu qed jirritornaw

L-għajxien u x-xogħol fil-Polonja

Ir-Ritorn tal-Pollakki

 

Aqra aktar:

Il-Jiem Ewropej tal-Impjiegi

Drop’pin@EURES

Sib Il-Konsulenti tal-EURES..

Il-kondizzjonijiet tal-għajxien u tax-xogħol fil-pajjiżi tal-EURES

Il-Bażi ta’ Data tal-Impjiegi tal-EURES

Is-servizzi tal-EURES għall-impjegaturi

Il-Kalendarju tal-Avvenimenti tal-EURES

Avvenimenti Online li ġejjin

Il-EURES fuq Facebook

Il-EURES fuq Twitter

Il-EURES fuq LinkedIn

Temi
 • Negozju/Intraprenditorija
 • L-aħjar prattika tal-EURES
 • Aħbarijiet dwar is-suq tax-xogħol/aħbarijiet dwar il-mobilità
 • Aħbarijiet/rapporti/statistika
 • Xejriet ta' reklutaġġ
 • Stejjer ta' suċċess
Sezzjoni(jiet) relatati
Settur
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ċaħda

L-artikoli huma maħsuba biex jipprovdu lill-utenti tal-portal tal-EURES b'informazzjoni dwar suġġetti u xejriet kurrenti u biex jistimulaw id-diskussjoni u d-dibattitu. Il-kontenut tagħhom mhux bilfors jirrifletti l-opinjoni tal-Awtorità Ewropea tax-Xogħol (ELA) jew tal-Kummissjoni Ewropea. Barra minn hekk, EURES u ELA ma japprovawx websajts ta' partijiet terzi msemmija hawn fuq.