Põhisisu juurde
EURES (EURopean Employment Services)
Artikkel11. detsember 2020Euroopa Tööjõuamet, Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat3 min lugemist

Pöördute Poolasse tagasi? EURES aitab teid

Tööjõu liikuvust seostatakse sageli tööotsijatega, kes töö tõttu välismaale kolivad. Mõne liikuva töötaja jaoks võib aga koju naasmine olla sama raske kui uude riiki elama asumine. Küsisime Katarzyna Kawka-Kopećilt Poola riiklikust koordinatsioonibüroost, kuidas nad tagasipöörduvaid liikuvaid töötajaid toetavad.

Returning to Poland? Let EURES help you
EURES

Kui palju poolakaid praegu välismaal elab ja mis on nende tavalisimad Poolast lahkumise põhjused?

Poola statistikaameti andmetel elas 2018. aastal välisriigis umbes 2,5 miljonit poolakat, kellest 81% elukohaks oli EL. Kõige rohkem oli Poolast pärit liikuvaid töötajaid Saksamaal, Ühendkuningriigis, Madalmaades ja Iirimaal. Peamised põhjused, miks poolakad neisse riikidesse lähevad, on paremad töövõimalused ja palgad, kõrgem elatustase, paremad sotsiaalsed tingimused, soodsad maksusüsteemid ja parem avalik haldus.

Miks mõned Poola liikuvatest töötajatest Poolasse tagasi pöörduda otsustavad?

Poola liikuvatel töötajatel on palju põhjuseid tagasipöördumiseks, näiteks järgmised:

 • isiklikud põhjused (võimalus olla perele ja lähedastele lähemal või vajadus hooldada vanemaid sugulasi) ja koduigatsus;
 • aegunud tööleping;
 • kokkupuuted vaenulikkuse või ksenofoobiaga vastuvõtvas riigis;
 • aheltagasipöördumine (kui ühe perekonna tagasipöördumine toob kaasa ka teiste perekondade tagasituleku);
 • isik on otsustanud alustada Poolas äritegevust;
 • COVID-19 pandeemiaga seotud ebakindlus.

Millised on kõige tavalisemad probleemid, millega Poola liikuvad töötajad oma tagasipöördumisel silmitsi seisavad?

Seda on raske öelda, sest igaühe kogemus on erinev. Mõnel on keeruline kohaneda Poola töökorraldusega. Näiteks Ühendkuningriigist tagasi pöörduvatel liikuvatel töötajatel on raske harjuda töötaja ja ülemuse suhtega, mis on Poolas palju hierarhilisem. Teised seisavad vastamisi haldustõketega või on neil probleeme tervishoiuteenuste tasemega. Välismaal koolis käinud lastel võib samuti olla raske kohaneda Poola koolisüsteemiga.

Kuidas EURESe Poola esindus tagasipöörduvatel liikuvatel töötajatel tööd leida aitab?

EURESe võrgustikul on koju tagasi pöörduda kavatsejaile palju teavet, sealhulgas järgmine teave:

 • olulised esimesed sammud, mida pärast tagasipöördumist teha;
 • töövõimalused ja juhised CV koostamiseks;
 • sotsiaalkindlustuse alane nõustamine (töötushüvitised, tervisekindlustus, peretoetused, lapsehoolduspuhkus, töövõimetushüvitised ja pensionid);
 • riiklikud projektid ja olemasolevad algatused;
 • värbamisjärgne abi.

Individuaalne tugi on oluline, aitamaks tagasipöörduval liikuval töötajal end kodus edukalt sisse seada. Oleme koostanud brošüüri elu- ja töötingimuste kohta Poolas, mis on kättesaadav poola, inglise ja saksa keeles.

Teine näide on Gdański tööbüroo juhitav projekt nimega „Pommeri! Ma tulen siia tagasi, ma töötan siin“. Projekt on suunatud vanematele kui 30-aastastele Pommeri piirkonna elanikele, kes on elanud üle kuue kuu Belgias, Prantsusmaal, Saksamaal, Iirimaal, Madalmaades, Norras, Rootsis või Ühendkuningriigis ning naasnud Poola vähem kui kuus kuud tagasi. See on spetsiaalselt kohandatud üle 50 aasta vanuste inimeste, naiste, puudega tööotsijate ja madala kvalifikatsiooniga inimeste abistamiseks. Projekt pakub tasuta kursusi ja kutsealast koolitust, karjäärinõustamist, tuge töökoha leidmisel Pommeri piirkonnas, kolimis- ja sertifitseerimistoetust, psühholoogilist ja õigusnõustamist, koolitusstipendiume, reisikulude hüvitamist jne.

Kuidas saab EURES toetada tööandjaid tagasipöörduvate Poola liikuvate töötajate värbamisel?

EURES saab aidata tööandjaid mitmel viisil, näiteks korraldades spetsiaalseid veebipõhiseid töömesse või teavitades tööandjaid tagasipöörduvate liikuvate töötajatega seotud võimalustest. Näiteks otsustas Poola valitsus 2019. aasta mais teha midagi, mida ei olnud varem tehtud – töömessi Londonis Poola elanikele, kes kaalusid Poolasse tagasi pöördumist. Üritus võeti hästi vastu. Seal osales ligikaudu 1000 külalist ja 30 eksponenti, kelle hulgas olid suured Poola äriühingud, Poolas tegutsevad rahvusvahelised ettevõtted ja riiklikud institutsioonid.

Kas Poolas on muid algatusi tagasipöörduvate liikuvate töötajate toetamiseks?

Jah, näiteks on riiklik akadeemilise vahetuse amet NAWA käivitanud programmi „Poola tagasipöördumised“, et julgustada Poola teadlasi välismaalt tagasi tulema. Algatuse eesmärk on võimaldada silmapaistvatel Poola teadlastel naasta ja asuda tööle Poola kõrgharidusasutustes, teadusinstituutides ja uurimiskeskustes.

Samuti on olemas teabeportaal, mille eesmärk on toetada ja hõlbustada liikuvate töötajate tagasipöördumist Poolasse. Teenus võimaldab inimestel esitada küsimusi Poolasse tagasipöördumisega seotud formaalsuste kohta, nagu laste registreerimine Poola koolidesse, maksusoodustused, tervisekindlustus ja välisriigi perekonnaseisudokumentide registreerimine. Portaal pakub ka psühholoogilist nõu, et inimesi ja nende perekondi tagasipöördumiseks ette valmistada.

 

Seotud lingid

Teabeportaal tagasipöörduvatele Poola liikuvatele töötajatele

Elu- ja töötingimused Poolas

Poola tagasipöördumised

 

Lisateave

Euroopa tööhõivepäevad

Drop’pin@EURES

EURESe nõustajad

Elamine ja töötamine EURESe riikides

EURESe töökohtade andmebaas

EURESe teenused tööandjatele

EURESe ürituste kalender

Eelseisvad veebiüritused

EURES Facebookis

EURES Twitteris

EURES LinkedInis

Teemad
 • Ettevõtlus
 • EURESe parim tava
 • Tööturuuudised/liikumisuudised
 • Uudised/aruanded/statistika
 • Värbamistrendid
 • Edulood
Seotud jaotis(ed)
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vastutusest loobumine

Artiklite eesmärk on anda EURESe portaali kasutajatele teavet aktuaalsete teemade ja suundumuste kohta ning ergutada arutelu ja arutelu. Nende sisu ei pruugi kajastada Euroopa Tööameti (ELA) ega Euroopa Komisjoni seisukohta. Lisaks ei toeta EURES ja ELA ülalnimetatud kolmandate isikute veebisaite.