Přejít na hlavní obsah
EURES (EURopean Employment Services)
Zpráva25. listopadu 2022Evropský orgán pro pracovní záležitosti, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Jak zaměstnancům citlivě sdělovat negativní zpětnou vazbu

Sdělení negativní zpětné vazby může být náročné. Je však důležitou součástí řízení zaměstnanců a pokud probíhá správným způsobem, může dokonce posílit váš vzájemný vztah. Čtěte dál a dozvíte se, jak toho můžete dosáhnout.

How to sensitively deliver negative feedback to employees

Projevte respekt

Negativní zpětnou vazbu vždy sdělujte v soukromí a zůstaňte přitom klidní a empatičtí. Pozorně si vyslechněte názory svých zaměstnanců a skutečně se zamyslete nad tím, co říkají. Nespěchejte a svoji odpověď si předem dobře rozmyslete. Nejenomže vaše připomínky snadněji přijmou, ale také to pomůže jejich profesnímu růstu, neboť v budoucnu budou lépe připraveni na nové výzvy, aniž by se museli obávat ztrapnění nebo konfrontace.

Buďte přímí a čestní, ale ne hrubí

I když se může zdát snazší zmírnit negativní dopad sdělením něčeho pozitivního, aby se negativní zpětná vazba vyvážila, z dlouhodobého hlediska to není přínosné. Místo toho vaši zaměstnanci získají mylný dojem o své výkonnosti a pokud se vaše pozitivní komentáře nepromítnou do jejich hodnocení nebo postupu v zaměstnání, může to být matoucí a vést k případnému nedorozumění. Aby se tomu zabránilo, sdělte cílenou zpětnou vazbu, která vychází z konkrétního chování nebo konkrétních situací. Nepoužívejte paušalizující výroky ani obecné úsudky o schopnostech nebo záměrech zaměstnanců, protože by je to mohlo osobně zasáhnout.

Zvolte si správné načasování

Negativní zpětnou vazbu sdělte ve vhodný okamžik a bez prodlení. Vaši zaměstnanci tak budou moci okamžitě přijmout určitá opatření, aby svůj přístup změnili a vyhnuli se dalším problémům. Kromě toho by příliš dlouhé čekání mohlo snížit účinnost vašich připomínek, neboť vaši zaměstnanci by to mohli považovat za nespravedlivé a neočekávané a mohlo by to odpoutat jejich pozornost od úkolů, na nichž v současné době pracují.

Nalezněte řešení a stanovte realistické cíle

Aby bylo zajištěno, že vaše zpětná vazba bude konstruktivní, a nikoli pouze kritická, pomozte zaměstnancům nalézt řešení zmíněných problémů a stanovte realistické a konkrétní cíle pro zlepšení do budoucna. Jasně vysvětlete, proč jsou tyto změny důležité a jak přispějí ke zlepšení jejich pracovního výkonu obecně. Kromě toho stanovte také datum, kdy dosažený pokrok vyhodnotíte. To nejenže pomůže zajistit trvalé zlepšování výkonnosti vašich zaměstnanců, ale současně i získají pocit, že jste investovali do jejich kariérního postupu.

Chcete získat další rady týkající se toho, zda jsou vaši zaměstnanci spokojeni? Přečtěte si náš článek Jak být výborným zaměstnavatelem.

 

Související odkazy:

Jak být výborným zaměstnavatelem

 

Další informace:

Evropské dny pracovních příležitostí

Najděte si svého poradce EURES

Životní a pracovní podmínky v zemích sítě EURES

Databáze pracovních míst na portálu EURES

Služby sítě EURES pro zaměstnavatele

Kalendář akcí EURES

Připravované on-line akce

EURES na Facebooku

EURES na Twitteru

EURES na LinkedIn

Témata
Obchod / PodnikáníRady a tipy
Související sekce
Rady a tipy
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zřeknutí se odpovědnosti

Články mají uživatelům portálu EURES poskytnout informace o aktuálních tématech a trendech a podnítit diskusi a debatu. Jejich obsah nemusí nutně odrážet názor Evropského úřadu práce (ELA) nebo Evropské komise. EURES a ELA dále nepodporují výše uvedené webové stránky třetích stran.