Pāriet uz galveno saturu
EURES (EURopean Employment Services)
Raksts par jaunumiem2021. gada 4. novembrisEiropas Darba iestāde, Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorātsLasīšanas ilgums: 5 min

Nākotnes darbs ir hibrīddarbs — darba apvienošana no dažādām vietām

Arvien vairāk apsekojumu liecina, ka darbinieki dod priekšroku hibrīddarbam — elastīgumam un iespējai sadalīt savu laiku starp mājām un darba vietu.

The future of work is hybrid: blending work from different locations
EURES

Daudzi darbinieki atzinīgi vērtē lielāku elastīgumu, ko viņiem pandēmijas laikā piedāvāja darbs no mājām. Lai gan ir svarīgi pakāpeniski atgriezties savās darbavietās un gūt labumu no sadarbības klātienē, mēs tuvākajā nākotnē daļu laika turpināsim strādāt attālināti.

Jaukti darba veidi piedāvā lielāku elastīgumu. Ne viss darbs ir jāveic birojā vienlaikus. Tomēr hibrīddarbam pēc COVID-19 laikā būs vajadzīga būtiska kultūras maiņa un jaunu darba veidu, kā arī ar to saistītās politikas un prakses izveide.

Hibrīdmodelis

Tāpat kā tad, kad mēs strādājam pilnīgi attālināti, hibrīdsituācijā mums vairāk jākoncentrējas uz cilvēku pārvaldību, nevis tikai uzdevumu izpildi. Tas nozīmē, ka vairāk jākoncentrējas uz savstarpēju atbalstu, savstarpēju uzticēšanos un savstarpēju izpalīdzēšanu, darba attiecību skaidrāku noteikšanu, kā arī vienlīdzības nodrošināšanu, lai sanāksmēs tiktu iekļauti visi darbinieki. Svarīga nav klātbūtne, bet gan rezultāts.

Pandēmijas laikā mums bija jāiemācās, kā virtuāli atjaunot neformālo saziņu, kas iepriekš notika koridoros vai pusdienu laikā. Daļēji atgriežoties birojā, būs vairāk iespēju neformālai un sociālai mijiedarbībai klātienē. Turklāt mums ir jāturpina proaktīvi apmainīties ar informāciju un regulāri jāsniedz konstruktīvas atsauksmes.

Efektīva komunikācija

Hibrīddarba pamatā ir efektīva komunikācija. Tas ir ļoti svarīgi, lai gūtu panākumus, bet tā ir arī potenciāli augsta riska joma. Ja komunikācija netiek labi pārvaldīta, tā var izraisīt sliktu informācijas plūsmu, zināšanu trūkumu, šķēršļus efektīvai komandas darbībai un to komandas locekļu izslēgšanu, kuri neatrodas birojā. Efektīva komunikācija ir jāuztver kā visu grupas dalībnieku atbildība. Vienībām/nozarēm/grupām būtu kopīgi jāapspriež savas prioritātes un jānosaka skaidras gaidas, tostarp bloķējot laiku mērķtiecīgam darbam un vienojoties, kad ir vajadzīga fiziska klātbūtne birojā un kad tas nav nepieciešams.

Pakāpeniska atgriešanās pie darba atklātās biroju telpās

Lai gan mums ir pieejami COVID-19 protokoli veselības un drošības jomā, mums nevajadzētu aizmirst arī par emocionālo un garīgo labjutību. Daži darbinieki var būt nobažījušies vai var saskarties ar grūtībām saistībā ar atgriešanos atklātā biroja darba vidē. Tam var būt vajadzīgs zināms laiks un pielāgošanās. Tāpēc mēs mudinām vadītājus izmantot elastīgu pieeju, delikātu un atklātu diskusiju ar katru personu un apspriest jebkādus pielāgojumus un/vai atbalstu, lai veicinātu efektīvu atgriešanos darba vietā.

Darbinieku darba uzraudzība un novērtēšana

Ja darbinieki strādā attālināti vai elastīgākā darba režīmā, viņu sniegumu var būt grūtāk novērot. Tā vietā, lai novērtētu darbiniekus, izmantojot fizisku klātbūtni un laiku birojā (vai virtuālās sanāksmēs), vadītājiem būs jāpielāgojas, lai novērtētu darbības rezultātus, sasniegtu mērķus, rezultātus, ieguldījumu un vērtību. Tāpēc ir svarīgi, lai vadītāju rīcībā būtu personīgs tikšanās laiks ar komandas locekļiem, lai viņi varētu regulāri apspriest sniegumu, regulāri sniegt atsauksmes un vajadzības gadījumā atjaunināt darba mērķus.

Darba pieredze hibrīddarba komandā

Hibrīddarba komanda ir tāda, kurā daži cilvēki strādā attālināti, bet citi birojā strādā kādā konkrētā dienā. Lai maksimāli izmantotu šāda darba veidu, mums ir jāpārdomā veids, kā mēs sadarbojamies. Dažās komandās dalībnieki jau vairākus gadus ir strādājuši hibrīddarba situācijā ar darbiniekiem, kuri atrodas dažādās vietās. Tomēr citiem tā ir jauna realitāte, un tiem ir nepieciešams pielāgošanās periods. Hibrīddarba komandās mums vairāk jākoncentrējas uz mūsu komandu, mūsu komandu locekļu un sevis pārvaldību — uzdevumiem, kuri vieglāk īstenojami, ja strādājam vienā un tajā pašā fiziskajā telpā. Mums visiem ir sava loma šajā procesā.

Jaunu, elastīgu darba veidu izmantošana

Apsverot elastīgus darba veidus un to, kā vislabāk pielāgoties attālinātai/hibrīddarba videi, ir jāņem vērā šādi pieci pamatprincipi.

 1. Jāveicina kultūra, kas vērsta uz uzticēšanos, atbildību un rezultātiem Atzinīgi novērtējiet atbildīgu attieksmi un rezultātus.
 2. Lietpratīgas un veselīgas darba prakses izmantošana Atrodiet pareizo līdzsvaru starp to, ko darāt, un to, kā to darāt.
 3. Sadarbības pamatrīki Elastīgs darbs ir atkarīgs no mūsu spējas sadarboties dažādos laikos un vietās.
 4. Jāeksperimentē un jāpielāgojas Esiet zinātkāri, ierosiniet uzlabojumus un eksperimentējiet ar dažādām praksēm un noteikumiem.
 5. Jāpanāk vienošanās komandā Pielāgojiet elastīgu darba laiku savas komandas vajadzībām un kontekstam. Regulāri pārskatiet savas vienošanās.

Hibrīddarbs rada jaunas prasības darba devējiem un vadībai. Lai gan hibrīddarbs, iespējams, ir radījis jaunas prasmes attiecībā uz attālinātā darbaspēka pārvaldību, tas rada unikālas problēmas, kas atšķiras gan no darba, kas pārsvarā notiek attālināti, gan no darba, kas galvenokārt tiek veikts birojos.

Šis hibrīdmodelis sniedz uzņēmumiem jaunas iespējas izveidot jaunus darba veidus. Kas uzņēmumiem būtu jāņem vērā, īstenojot šo jauno modeli? Iepazīstieties ar mūsu rakstu Kā darba devēji var sagatavoties jaunajam hibrīddarba veidam.

 

Saistītās saites:

Kā darba devēji var sagatavoties jaunajam hibrīddarba veidam

 

Plašāka informācija:

Eiropas Darba dienas

Meklēt EURES padomdevējus

Dzīvošana un darbs EURES valstīs

EURES darbavietu datubāze

EURES pakalpojumi darba devējiem

EURES pasākumu kalendārs

Gaidāmie pasākumi tiešsaistē

EURES sociālajā tīklā Facebook

EURES sociālajā tīklā Twitter

EURES sociālajā tīklā LinkedIn

Sīkāka informācija

Temati
 • Uzņēmējdarbība
 • Personāla atlases tendences
Nozare
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Atruna

Raksti ir paredzēti, lai sniegtu EURES portāla lietotājiem informāciju par aktuālām tēmām un tendencēm un rosinātu diskusijas un debates. To saturs ne vienmēr atspoguļo Eiropas Darba iestādes (ELA) vai Eiropas Komisijas viedokli. Turklāt EURES un ELA neatbalsta iepriekš minētās trešo pušu tīmekļa vietnes.