Направо към основното съдържание
Лого
EURES (EURopean Employment Services)
Новинарска статия4 Hоември 2021 г.Европейски орган по труда, Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“Време за четене 1 мин

Бъдещето на труда е хибридно: смесен вид работа от различни места

Все повече проучвания показват, че служителите предпочитат хибридната заетост – гъвкавостта и възможността да поделят времето си между дома и работното място.

The future of work is hybrid: blending work from different locations
EURES

Много служители оценяват повишената гъвкавост, която работата от дома им е предложила по време на пандемията. Въпреки че е важно постепенно да се върнем на работните места и да се възползваме от персоналното сътрудничество, ще продължим частично да работим дистанционно в обозримото бъдеще.

Хибридните начини на работа предлагат по-голяма гъвкавост. Не е необходимо цялата работа да се извършва в офиса по едно и също време. Въпреки това в ситуацията след COVID-19 хибридният труд ще изисква значителна промяна в културата и установяване на нови начини на работа, заедно със съответните политики и практики.

Хибридният модел

Точно както когато работим изцяло дистанционно, в хибридна ситуация трябва да се съсредоточим повече върху управлението на хората, а не просто върху изпълнението на задачи. Това означава съсредоточаване в по-голяма степен върху взаимната подкрепа, доверието и разчитането един на друг, изясняването на работните взаимоотношения и осигуряването на участието на всички в заседанията. От значение не е присъствието, а резултатите.

По време на пандемията ни се наложи да намерим виртуални начини да провеждаме неформалното общуване, което преди това се осъществяваше в коридорите или през обедната почивка. С частичното завръщане в офиса ще има повече възможности за неформални лични и социални контакти. Освен това трябва да продължим да бъдем проактивни в обмена на информация и да предоставяме редовни конструктивни отзиви.

Ефективна комуникация

Хибридната работа се основава на ефективна комуникация. Тя играе основна роля за успеха, но освен това носи големи рискове. Когато комуникацията не се управлява добре, тя може да доведе до нарушения в информационния поток, пропуски в знанията, пречки пред ефективната работа в екип и изключване на членове на екипа, които не са в офиса. Ефективната комуникация трябва да се разглежда като отговорност на всички в групата. Звената/секторите/екипите следва да обсъждат своите приоритети и да определят заедно ясни очаквания, включително блокиране на време за целенасочена работа и постигане на съгласие кога е необходимо физическо присъствие в офиса и кога не.

 

Постепенно връщане на работа в открито офисно пространство

Въпреки че са налице правила за здравословни и безопасни условия на труд във връзка с COVID-19, не бива да забравяме и емоционалното и психическото благосъстояние. Някои служители могат да имат опасения или да срещнат трудности при завръщането си в открито офисно пространство. Може да е необходимо време и корекции. Поради това насърчаваме ръководителите да възприемат гъвкав подход, да провеждат деликатна и открита дискусия с всеки и да обсъждат възможни корекции и/или подкрепа, за да се улесни ефективното връщане на работното място.

Контрол и оценка на работата на служителите

Когато служителите работят дистанционно или в по-гъвкав режим, може да бъде по-трудно да бъдат контролирани. Вместо да оценяват служителите чрез физическо присъствие и време в офиса (или на виртуални срещи), ръководителите ще трябва да се адаптират към оценяването на изпълнението чрез резултати, постигане на целите, изпълнение, принос и стойност. Поради това е важно ръководителите редовно да обсъждат дейността в лични срещи с членовете на екипа, да предоставят редовно отзиви и да актуализират целите на работата при необходимост.

Работа в хибриден екип

Хибридният екип е екипът, в който някои хора работят дистанционно, а други в офиса в даден ден. За да извлечем ползи от това е необходимо да преосмислим начина, по който работим заедно. В някои екипи има членове, които от няколко години работят в хибридна ситуация с персонал на различни места. За други обаче това е новост и те трябва да преминат през период на приспособяване. В хибридните екипи трябва да се съсредоточим повече върху управлението на екипа, отделните му членове и самите нас – задачи, които са по-лесни, когато работим в едно и също физическо пространство. В този процес трябва да участваме всички.

Ползите от новите, гъвкави начини на работа

Когато обмисляте гъвкави начини на работа и как най-добре да се адаптирате към дистанционна/хибридна работна среда, имайте предвид следните пет основни принципа:

 1. Насърчавайте култура на доверие, отговорност и ориентираност към резултати: ценете нагласите и резултатите.
 2. Въведете интелигентни и здравословни работни практики: приспособете естеството на работата си към начина, по който работите.
 3. Овладейте инструментите за съвместна работа: гъвкавата работа зависи от способността ни да си сътрудничим по различно време и от различни места.
 4. Опитвайте и се адаптирайте: бъдете любопитни, предлагайте подобрения и експериментирайте с различни практики и правила.
 5. Определете общи споразумения за екипа: въведете гъвкаво работно време според нуждите и обстоятелствата на вашия екип. Редовно преразглеждайте тези споразумения.

Хибридният труд поставя нови изисквания към работодателите и ръководството. Въпреки че може да са развили нови умения по отношение на управлението на работната сила от разстояние, хибридният труд създава единствени по рода си предизвикателства, които се различават както от преобладаващо дистанционната, така и от предимно присъствената работа.

Този смесен модел предлага нови възможности за предприятията да установят нови начини на работа. Какво следва да имат предвид предприятията при прилагането на този нов модел? Прегледайте статията Как работодателите могат да се подготвят за новия смесен начин на работа

 

Връзки по темата:

Как работодателите могат да се подготвят за новия смесен начин на работа

 

Допълнителна информация:

Европейски дни на труда

Намерете съветници на EURES

Условия на живот и труд в страните от EURES

База с данни за работни места на EURES

Услуги на EURES за работодателите

Календар на събитията на EURES

Предстоящи онлайн събития

EURES във Facebook

EURES в Twitter

EURES в LinkedIn

Теми
 • Бизнес /Предприемачество
 • Тенденции при набиране на персонал
Сектор
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Опровержение

Статиите имат за цел да предоставят на потребителите на портала EURES информация по актуални теми и тенденции и да стимулират дискусия и дебат. Тяхното съдържание не отразява непременно гледната точка на Европейския орган по труда (ELA) или Европейската комисия. Освен това EURES и ELA не подкрепят споменатите по-горе уебсайтове на трети страни.