Direct naar de inhoud
EURES (EURopean Employment Services)
Nieuwsartikel4 november 2021Europese Arbeidsautoriteit, Directoraat-generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en InclusieLeestijd: 4 min

De toekomst van werk is hybride: afwisselend werken op verschillende locaties

Uit steeds meer enquêtes blijkt dat werknemers de voorkeur geven aan hybride vormen van werken die voorzien in flexibiliteit en de mogelijkheid om de werktijd te verdelen tussen thuis en kantoor.

The future of work is hybrid: blending work from different locations
EURES

Veel werknemers stellen de grotere flexibiliteit op prijs die zij door thuiswerken tijdens de pandemie hebben ervaren. Hoewel een geleidelijke terugkeer naar onze werkplek en persoonlijk contact met collega’s van belang zijn, zullen we in de nabije toekomst gedeeltelijk op afstand blijven werken.

Hybride vormen van werken bieden meer flexibiliteit. Niet alle werkzaamheden hoeven tegelijkertijd op kantoor te worden verricht. Toch zal hybride werk na de COVID-19-pandemie een verandering van cultuur vereisen en ervoor zorgen dat nieuwe manieren van werken, met de bijbehorende beleidslijnen en praktijken ingang vinden.

Het hybride model

Net als bij voltijds werken op afstand kunnen we ons in een hybride situatie niet beperken tot het uitvoeren van taken, maar moeten we meer aandacht besteden aan peoplemanagement. Dit betekent dat we ons meer moeten gaan richten op wederzijdse ondersteuning, wederzijds vertrouwen en het verduidelijken van werkrelaties en erop moeten toezien dat iedereen bij vergaderingen wordt betrokken. Niet de aanwezigheid maar het resultaat telt.

Tijdens de pandemie moesten we leren de informele communicatie die daarvoor in de gang of tijdens de lunch plaatsvond, virtueel nieuw leven in te blazen. Met een gedeeltelijke terugkeer naar kantoor zullen er weer meer mogelijkheden zijn voor informele persoonlijke en sociale interactie. Bovendien moeten we op een proactieve manier informatie blijven delen en regelmatig constructieve feedback blijven geven.

Doeltreffende communicatie

Hybride werk is gebaseerd op doeltreffende communicatie, de sleutel tot succes, maar ook een mogelijke bron van problemen. Slecht communicatiebeheer kan leiden tot een slechte informatiestroom, kennishiaten, belemmeringen voor effectief teamwerk en uitsluiting van teamleden die niet op kantoor aanwezig zijn. Doeltreffende communicatie is ieders verantwoordelijkheid op de werkvloer. Afdelingen, secties en teams dienen hun prioriteiten te bespreken en gezamenlijk helderheid te scheppen over hun wederzijdse verwachtingen, onder meer ook over het reserveren van tijd voor geconcentreerd werk en over de vraag wanneer fysieke aanwezigheid op kantoor wel of niet nodig is.

Geleidelijke terugkeer naar werk in een open kantoorruimte

Ondanks alle veiligheids- en gezondheidsvoorschriften rond COVID-19-protocollen mogen we het emotionele en mentale welzijn niet uit het oog verliezen. Sommige werknemers kunnen zich zorgen maken over of moeilijkheden ondervinden bij de terugkeer naar een open kantoorruimte. In dit geval kan die terugkeer enige tijd duren en aanpassingen vergen. Daarom moedigen we leidinggevenden aan een flexibele aanpak te hanteren, een individuele en open discussie te voeren met iedere werknemer en te bespreken welke aanpassingen en/of ondersteunende maatregelen een doeltreffende terugkeer naar de werkplek zouden kunnen bevorderen.

Toezicht op en beoordeling van de werkzaamheden van werknemers

Als werknemers op afstand of flexibel werken, kan het moeilijker zijn hun prestaties te volgen. In plaats van werknemers te beoordelen aan de hand van fysieke aanwezigheid en de op kantoor (of in virtuele vergaderingen) doorgebrachte tijd, moeten managers ertoe overgaan prestaties te beoordelen aan de hand van behaalde resultaten en doelstellingen, rendement, bijdragen en waarde. Daarom is het belangrijk dat leidinggevenden regelmatig persoonlijke gesprekken met de teamleden voeren om over hun werkprestaties te spreken en dat zij geregeld feedback geven en de doelstellingen zo nodig bijstellen.

Werken in een hybride team

Een hybride team is een team met collega’s die op bepaalde dagen op afstand werken, terwijl anderen op kantoor zijn. Om deze regeling optimaal te laten functioneren, moeten we opnieuw nadenken over de manier waarop we samenwerken. Sommige teams kennen reeds sinds geruime tijd een situatie waarin leden hybride en op verschillende locaties werken. Voor andere is dit echter een nieuwe realiteit waaraan zij nog moeten wennen. In hybride teams moeten we meer aandacht besteden aan het managen van het team op zich, de teamleden en ons eigen werk, aangezien deze taken eenvoudiger zijn wanneer we samen op één plek werken. We moeten hieraan allemaal een bijdrage leveren.

Het nut van nieuwe, flexibele werkmethoden

Als het om flexibel werken gaat en om de vraag hoe de overgang naar een (hybride) werkomgeving op afstand het best kan worden aangepakt, is het verstandig om rekening te houden met deze vijf beginselen:

 1. Bevorder een cultuur van vertrouwen, verantwoordelijkheid en resultaatgerichtheid: Toon waardering voor instelling en resultaten.
 2. Zorg voor slimme en gezonde werkmethoden: Vind de juiste balans tussen wat je doet en hoe je het doet.
 3. Zorg dat je samenwerkingstools onder de knie hebt: Om flexibel te kunnen werken, moet je in staat zijn samen te werken met collega’s die op andere tijden en/of locaties werken.
 4. Experimenteer en pas zo nodig aan: Wees nieuwsgierig, stel verbeteringen voor en experimenteer met verschillende praktijken en regels.
 5. Maak afspraken binnen het team: Stem flexibele werkmethoden af op de behoeften en de situatie van je team. Herzie de afspraken op regelmatige basis.

Hybride werken stelt werkgevers en leidinggevenden voor nieuwe taken. Mogelijk hebben zij al nieuwe vaardigheden opgedaan op het gebied van het aansturen van medewerkers op afstand. Toch brengt hybride werken andere uitdagingen met zich mee dan een situatie met overwegend thuiswerk of overwegend kantoorwerk.

Het hybride model biedt bedrijven nieuwe mogelijkheden om nieuwe werkmethoden te ontwikkelen. Waar moeten bedrijven aan denken bij de toepassing van dit nieuwe model? Lees ons artikel Hoe kunnen werkgevers zich voorbereiden op de nieuwe hybride manier van werken?

 

Links:

Hoe kunnen werkgevers zich voorbereiden op de nieuwe hybride manier van werken?

 

Meer informatie:

Europese banendagen

Zoek een EURES-adviseur

Leven en werken in EURES-landen

EURES-vacaturebank

EURES-diensten voor werkgevers

EURES-evenementenkalender

Komende online-evenementen

EURES op Facebook

EURES op Twitter

EURES op LinkedIn

Onderwerpen
 • Bedrijf/Ondernemerschap
 • Wervingstrends
Sector
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vrijwaring

De artikelen zijn bedoeld om gebruikers van het EURES-portaal informatie te verstrekken over actuele onderwerpen en trends en om discussie en debat te stimuleren. Hun inhoud komt niet noodzakelijk overeen met het standpunt van de Europese Arbeidsautoriteit (ELA) of de Europese Commissie. Bovendien onderschrijven EURES en ELA de bovengenoemde websites van derden niet.