Gå direkt till innehållet
EURES (EURopean Employment Services)
Nyhetsartikel28 juli 2022Europeiska arbetsmyndigheten, Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkluderingLästid: 3 min

Känner du dig utbränd? Vi räcker ut en hjälpande hand

Priset för en framgångsrik karriär behöver inte vara psykisk ohälsa och ett torftigt privatliv. En bra balans mellan arbete och privatliv brukar snarare medföra att kvaliteten förbättras på det arbete man utför. Läs vidare för att veta mer om hur du uppnår denna balans.

Feeling burnt out? We can help!

Sätt gränser för hur länge du jobbar

För att undvika att på sikt bli utbränd bör du sluta arbeta vid en lämplig tid varje dag, oavsett om du är på kontoret eller arbetar hemifrån. För att göra detta bör du tydligt kommunicera dina arbetstider för dina kollegor. Om de ändå ger dig uppgifter som gör att du ofta måste arbeta övertid bör du vänligt men bestämt förklara att du gärna hjälper dem, men under ordinarie arbetstid.

Kommunicera tydligt din arbetsbörda för dina kollegor

Ibland kan en effektiv hantering av arbetsbördan bidra till att man slipper arbeta övertid. I detta ingår att meddela dina kollegor när arbetsbördan blir svår att hantera. Om du kämpar med att hinna med vissa uppgifter kan du fråga om det går att förlänga tidsfristerna. Om detta inte går kan du försöka delegera uppgifter till andra medlemmar i ditt team eller förklara för kunderna vad de rimligen kan förvänta sig med tanke på den begränsade tid du förfogar över.

Håll platserna där du bor respektive arbetar åtskilda

Om du arbetar hemifrån bör du (om möjligt) inrätta ett hemmakontor och undvika att arbeta från exempelvis sängen eller soffan. Se till att du har ordning och reda i hemmakontoret. Detta är bra för koncentrationen och produktiviteten samt skapar en psykologisk avgränsning mellan arbete och privatliv, vilket gör det lättare att ”stänga av” arbetet på fritiden. Om du är på kontoret bör du ta regelbundna pauser där du lämnar ditt skrivbord, inte minst för att äta lunch. Detta kan även ge dig tillfälle att lära känna dina kollegor på ett mer avslappnat sätt.

Dela upp arbetsbördan i mindre, konkreta uppgifter

Om du delar upp långsiktiga, övergripande mål i mindre, konkreta deluppgifter kommer det kännas lättare att klara av din arbetsbörda. På så sätt minskar också risken för att du skjuter upp eller undviker arbete för att du inte vet i vilken ände du ska börja. Detta hjälper till att förebygga behovet av övertid och förbättrar kvaliteten på din fritid eftersom du slipper gå och oroa dig över oavslutade eller försenade arbetsuppgifter.

Planera regelbunden ledighet

Ta ut dina årliga semesterdagar och planera in regelbunden ledighet. Detta ger tid till vila och återhämtning samt förbättrar din arbetsinsats på längre sikt. För att kunna njuta fullt ut av din lediga tid bör du förse dina kollegor med en utförlig instruktion om vad som behöver göras, så att de inte kontaktar dig med arbetsfrågor. Undvik om möjligt även att läsa arbetsrelaterad e-post och meddelanden som kan ge upphov till stress.

För att veta mer om hur du drar full nytta av sin arbetsdag, läs vår artikel Så ökar du din produktivitet på jobbet.

 

Länkar:

Så ökar du din produktivitet på jobbet

 

Läs mer:

Europeiska jobbdagar

Hitta Euresrådgivare

Levnads- och arbetsvillkor i Euresländer

Eures jobbdatabas

Eures tjänster för arbetsgivare

Eures evenemangskalender

Kommande evenemang på nätet

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på LinkedIn

Teman
 • Företag /Entreprenörskap
 • Råd och tips
Relaterade avsnitt
 • Råd och tips
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfriskrivning

Artiklarna är avsedda att ge användare av Eures-portalen information om aktuella ämnen och trender och att stimulera diskussion och debatt. Deras innehåll återspeglar inte nödvändigtvis den europeiska arbetsmyndighetens (ELA) eller Europeiska kommissionens uppfattning. EURES och ELA stöder inte tredje parts webbplatser som nämns ovan.