Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
EURES (EURopean Employment Services)
Alt nuachta28 Iúil 2022An tÚdarás Eorpach Saothair, Ard-Stiúrthóireacht um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú

An bhfuil tú spíonta? Is féidir linn cabhrú leat!

Ní gá folláine mheabhrach agus saol pearsanta sásúil a bheith thíos le gairm rathúil a bheith agat. Go deimhin, má choimeádtar cothromaíocht mhaith oibre is saoil, is féidir an-fheabhas a chur ar cháilíocht do chuid oibre. Chun a fháil amach conas é seo a bhaint amach, léigh leat.

Feeling burnt out? We can help!

Bunaigh teorainneacha maidir le d’uaireanta oibre

Is cuma más san oifig nó ag obair ón mbaile atá tú, trína áirithiú go gcríochnaíonn tú leis an obair ag am cuí gach lá, cuideofar leat cloíteacht a sheachaint san fhadtéarma. Chun é sin a dhéanamh, cuir do chuid uaireanta oibre in iúl go soiléir do do chomhghleacaithe. Má leanann siad ar aghaidh le tascanna a iarraidh a éilíonn ort ragobair a dhéanamh, cuir in iúl dóibh go cineálta ach go daingean go mbeidh tú sásta cabhrú le linn d’uaireanta oibre.

Déan cumarsáid shoiléir le comhghleacaithe maidir le d’ualach oibre

Ag tógáil ar an bpointe roimhe seo, trí d’ualach oibre a bhainistiú go héifeachtach, cuideofar leat an gá atá le ragobair a sheachaint. Is gné lárnach í den mhéid sin d’ualach oibre a chur in iúl go cruinn do do chomhghleacaithe. Má tá tú ag streachailt chun obair a dhéanamh, fiafraigh an bhfuil solúbthacht ann maidir le spriocdhátaí. Sa chás nach bhfuil sé sin ar fáil, déan iarracht tascanna a tharmligean do bhaill eile den fhoireann, nó mar mhalairt air sin, déan ionchais an chliaint a bhainistiú maidir leis an méid is féidir a bhaint amach san am atá ar fáil.

Scar spásanna maireachtála agus spásanna oibre óna chéile

Má tá tú sa bhaile, cruthaigh spás oibre tiomnaithe (nuair is féidir), agus ná bí ag obair sa leaba nó ar an tolg. Coinnigh an spás oibre seo slachtmhar agus saor ó thranglam. Ní hamháin go bhfeabhsóidh sé seo d’aird agus do tháirgiúlacht, cruthóidh sé deighilt shíceolaíoch idir do chuid oibre agus do shaol baile, rud a chabhróidh leat deireadh a chur leis an obair lasmuigh d’uaireanta oibre. Má tá tú san oifig, glac sosanna rialta ar shiúl ón deasc, lena n-áirítear chun do lón a ithe. Is féidir leis sin deis mhaith a thabhairt freisin aithne a chur ar do chomhghleacaithe ar bhonn níos réchúisí.

Bris d’ualach oibre síos ina thascanna beaga sonracha

Bris spriocanna foriomlána fadtéarmacha ina dtascanna beaga sonracha chun d’ualach oibre a dhéanamh níos indéanta, agus an dóchúlacht a laghdú go ndéanfaidh tú moill nó go gcuirfidh tú obair siar toisc nach bhfuil tú cinnte faoin túsphointe. Cabhróidh sé seo chun cosc a chur ar an ngá atá le ragobair, agus freisin cuirfidh sé feabhas ar chaighdeán an tsosa, mar is lú an seans é go mbeidh imní ort lena linn faoi obair neamhchríochnaithe nó faoi obair atá mall.

Pleanáil am saor ar bhonn rialta

Bain úsáid as do shaoire bhliantúil agus pleanáil tréimhsí rialta saor ón obair. Cuirfidh sé seo am ar fáil duit chun scíth a ligean agus teacht chugat féin, agus feabhas a chur ar d’fheidhmíocht oibre san fhadtéarma. Chun a áirithiú gur féidir leat taitneamh iomlán a bhaint as d’am saor, bí cinnte go gcuirfidh tú nóta aistrithe mionsonraithe ar fáil do chomhghleacaithe ionas nach gá dóibh teagmháil a dhéanamh leat le ceisteanna oibre, agus ná bí ag seiceáil ríomhphost agus fógraí a bhaineann leis an obair a d’fhéadfadh strus a chruthú.

Chun tuilleadh a léamh maidir leis an gcuid is mó a fháil ó do lá oibre, féach ar ár n-alt ar Conas do tháirgiúlacht ag an obair a mhéadú.

 

Naisc ghaolmhara:

Conas do tháirgiúlacht ag an obair a mhéadú

 

Léigh tuilleadh:

Laethanta Fostaíochta Eorpacha

Aimsigh Comhairleoirí EURES

Coinníollacha maireachtála agus oibre i dtíortha EURES

Bunachar Sonraí Post EURES

Seirbhísí EURES le haghaidh fostóirí

Féilire Imeachtaí EURES

Imeachtaí ar Líne a bheidh ar siúl go luath

EURES ar Facebook

EURES ar Twitter

EURES ar LinkedIn

Ábhair
Gnó / FiontraíochtLeideanna agus Moltaí
Cuid(eanna) gaolmhara
Leideanna agus Moltaí
Earnáil
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Séanadh

Tá sé mar aidhm ag na hailt faisnéis a sholáthar d’úsáideoirí na tairsí EURES ar ábhair agus treochtaí reatha agus chun plé agus díospóireacht a spreagadh. Ní gá go léiríonn a n-ábhar dearcadh an Údaráis Eorpaigh Saothair (ELA) nó an Choimisiúin Eorpaigh. Ina theannta sin, ní fhormhuiníonn EURES agus ELA na suíomhanna gréasáin tríú páirtí a luaitear thuas.