Přejít na hlavní obsah
EURES (EURopean Employment Services)
Zpráva13. listopadu 2020Evropský orgán pro pracovní záležitosti, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňováníOdhadovaná doba čtení: 4 min

Alessandria našla práci jako pečovatelka v Německu

Díky společné iniciativě sítě EURES a dvou německých zaměstnavatelů byla několika evropským uchazečům o zaměstnání nabídnuta příležitost získat v Bavorsku kvalifikaci jako pečovatelé o osoby se speciálními potřebami. Jedna z účastnic programu Alessandria Grossiová se s námi podělila o svůj příběh.

Alessandria finds a career as a care worker in Germany
Alessandria Grossi

„Vše začalo jednoho červencového odpoledne v roce 2019, když jsem se na facebookové stránce sítě EURES dočetla o náboru pečovatelů v Německu,“ začíná vyprávět Alessandria. „Zaujalo mě to.“ Alessandria byla ve 45 letech bez práce a obtížně hledala nové stálé zaměstnání. Než se během dospívání přestěhovala do Itálie, vyrůstala v Německu, byla tedy ochotná se kvůli nové výzvě do Německa vrátit. Tento projekt jí dal naději.

Možnost odborné přípravy v odvětví pečovatelských služeb

Alessandria se obrátila na EURES. Podporu jí nejprve poskytla Rosaria Petrillová z milánské pobočky sítě EURES. Následně byla zkontaktována s Charlotte Glötznerovou, poradkyní sítě EURES z Úřadu pro mezinárodní zprostředkování práce (ZAV) v Norimberku, která se na projektu podílela. Ve spolupráci se dvěma bavorskými poskytovateli pečovatelských služeb – organizací Stiftung Sankt Johannes v Marxheim-Schweinspointu a organizací Dominikus-Ringeisen-Werk v Ursbergu – Charlotte a její kolegové hledali uchazeče z celé Evropy o získání kvalifikace pečovatelů o osoby se speciálními potřebami v těchto dvou organizacích.

Pomohlo by to vyřešit nedostatek místních kvalifikovaných pracovníků, jak Charlotte vysvětluje. „Zaměstnavatelé v Německu mají stále větší problémy s náborem kvalifikovaných pečovatelů o osoby se speciálními potřebami,“ říká. „Přidanou hodnotou tohoto projektu je, že se jedná o odbornou přípravu kombinovanou s prací a účastníci dostávají mzdu.“

Příležitost získat reálnou představu díky návštěvě zaměstnavatelů

Charlotte pozvala Alessandriu na dva náborové dny konající se v únoru 2020 v Bavorsku. Charlotte tuto akci uspořádala s Anjou Coenenovou, místní poradkyní sítě EURES z úřadu práce v Donauwörthu.

První den byly poskytnuty informace o vzdělávacích programech a podpoře dostupné prostřednictvím sítě EURES, včetně finančních příspěvků na cestovní náklady, jazykové kurzy a náklady na přestěhování. Uchazeči rovněž absolvovali pohovor s potenciálními zaměstnavateli.

Druhý den uchazeči navštívili prostory obou organizací, včetně ubytování poskytovaného zaměstnavateli. „Pro uchazeče to bylo velmi přínosné, protože získali reálnou představu o svém budoucím pracovišti a prostředí,“ zdůrazňuje Charlotte.

Nástup i přes pandemii COVID-19

Náborové dny byly velmi úspěšné a Alessandria spolu s dalšími osmi evropskými uchazeči obdržela nabídku zaměstnání. Následně však vše zkomplikovala pandemie COVID-19. V důsledku omezení cestování a přísných předpisů v odvětví pečovatelských služeb bylo zahájení projektu odloženo.

Již v červnu se však Alessandria a další účastník přece jen mohli přestěhovat do Bavorska, kde začali s odbornou přípravou v organizaci Stiftung Sankt Johannes. Ostatní účastníci začali pracovat v organizaci Dominikus-Ringeisen-Werk v říjnu a v současnosti se účastní on-line jazykového kurzu, který jim má pomáhat se začlenit.

Snadné zvykání díky podpoře

I přes neobvyklé okolnosti si Alessandria s pomocí svého „neuvěřitelně přátelského a příjemného“ zaměstnavatele snadno zvyká na nové prostředí. Od sítě EURES rovněž prostřednictvím programu Reactivate obdržela finanční podporu, kterou použila na cestu do Německa a na zařízení svého ubytování.

„Opustit rodinu a odejít za prací do Německa nebylo snadné,“ připouští Alessandria. „Ale příležitost pomáhat druhým mě přiměla tento krok učinit. Mám z toho dobrý pocit a práce se mi líbí. Vždy jsem ráda pracovala s lidmi se speciálními potřebami.“

„V mém věku se učit nové věci a pracovat v Německu, v tak krásném regionu, jako je Bavorsko, mi připadá jako sen,“ svěřuje se Alessandria. „Chtěla bych při této příležitosti poděkovat všem pracovníkům sítě EURES.“

 

Související odkazy:

Reactivate

 

Další informace:

Evropské dny pracovních příležitostí

Drop’pin@EURES

Najděte si svého poradce EURES

Životní a pracovní podmínky v zemích sítě EURES

Databáze pracovních míst na portálu EURES

Služby sítě EURES pro zaměstnavatele

Kalendář akcí EURES

Připravované on-line akce

EURES na Facebooku

EURES na Twitteru

EURES na LinkedIn

Témata
  • Trendy náboru
  • Sociální média
  • Příběhy úspěchu
  • Mládí
Související sekce
Sektor
  • Administrative and support service activities
  • Human health and social work activities
  • Other service activities

Zřeknutí se odpovědnosti

Články mají uživatelům portálu EURES poskytnout informace o aktuálních tématech a trendech a podnítit diskusi a debatu. Jejich obsah nemusí nutně odrážet názor Evropského úřadu práce (ELA) nebo Evropské komise. EURES a ELA dále nepodporují výše uvedené webové stránky třetích stran.