Направо към основното съдържание
Лого
EURES (EURopean Employment Services)
Новинарска статия26 Септември 2017 г.Европейски орган по труда, Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“Време за четене 1 мин

5 съвета за повишаване на ефективността на вашата автобиография

CV. Автобиография. Резюме. Независимо от това как наричате този документ, той има една очевидна функция: да представи вас, вашите знания и умения и по този начин да убеди служителя по набиране на персонал, че си струва да ви покани на събеседване. Има множество мнения относно това какво е необходимо за перфектната автобиография, каква информация следва да съдържа тя, каква е нейната структура… Вместо да повтаряме известни положения, ще разгледаме някои по-общи теми, за да ви помогнем да представите по-ефективно вашите предимства.

5 tips for streamlining your CV
EURES

Автобиографията ви трябва да е кратка и лесна за четене

Независимо дали кандидатствате за място за чиракуване, стаж или работа, вероятно вашата автобиография ще бъде една от многото, които работодателят трябва да разгледа. Последното нещо, което искате, е заетият служител по набиране на персонал да прегледа само първите няколко страници на вашата внимателно съставена автобиография от осем страници или в най-лошия случай да я прескочи напълно поради нейната дължина. Вашата автобиография трябва да е кратка и да съдържа само съществена информация — обикновено се приема, че идеалната автобиография е с обем от две страници — и се погрижете цялата важна информация за вас и вашия професионален опит да е лесно достъпна за служителя по набиране на персонал.

Информацията трябва да отговаря на длъжността, за която кандидатствате

Запитайте се: какво трябва да знае служителят по набиране на персонал? Необходимата информация при кандидатстване за различни свободни работни места обикновено се различава, което означава, че е необходимо да разместите съдържанието на автобиографията, да извадите ненужната информация и да включите в нея само важните елементи. И не забравяйте: макар че за вас е важно, че обичате да готвите и да слушате музика, тази информация вероятно няма да интересува служителя по набиране на персонал, освен ако не кандидатствате за работа в сектора на общественото хранене или в музикалната индустрия! По-добре е да използвате ограниченото налично пространство за вписване на информация, която ще докаже, че отговаряте на изискванията за предложената длъжност.

Бъдете уверени, но реалистични

Ефективната самореклама е въпрос на деликатен баланс — ако прекалите, има опасност да изглеждате твърде самоуверени, а служителят по набиране на персонал може да не приеме с доверие нереалистично звучащите постижения. Ако обаче сте твърде скромни, рискувате да се слеете с общия фон и вашата автобиография да не изпъква с нищо сред останалите. Направете така, че съдържанието на автобиографията да изтъква вашите умения и опит, но също така да е реалистично и да може да бъде подкрепено с доказателства по време на събеседване.

Поставете акцент върху вашите постижения, а не върху това с какво сте се занимавали

Много кандидати за работа правят грешката просто да изброят своя професионален опит, без да добавят информация за контекста или да посочат постигнатите от тях резултати. Професионалният опит е важен, но неговото изброяване на дава на служителя по набиране на персонал никаква информация за вашите действителни професионални постижения и за приноса ви за вашите предишни работодатели. Ако имате заслуга за осигуряване на допълнителни поръчки за предишен работодател, какъв е реалният резултат от това постижение? Ако сте участвали в курс за обучение, какъв е ефектът от вашето участие? Включването на такива данни дава на служителя по набиране на персонал информация за добавената стойност, която можете да реализирате.

Винаги съобразявайте автобиографията си с изискванията за конкретното свободно работно място

За служителя по набиране на персонал няма нищо по-обезсърчително от това да прочете, че винаги сте искали да работите в автомобилната индустрия, … когато кандидатствате за свободно работно място във фармацевтично предприятие. Винаги включвайте информация, която отговаря на изискванията, съдържащи се в обявата за свободното работно място, и редактирайте вашата автобиография, така че тя да съответства на контекста!

Пожелаваме ви успех с повишаването на ефективността на вашата автобиография и, ако се нуждаете от полезни съвети за това как да напишете идеалното мотивационно писмо или как да се представите блестящо на събеседване, можете да разчитате на нас!

 

Връзки по темата:

как да напишете идеалното мотивационно писмо

как да се представите блестящо на събеседване

 

Допълнителна информация:

Европейски дни на труда

Drop’pin@EURES

Търсене на съветници на ЕURES

Условия на живот и труд в страните от EURES

База данни с работни места на EURES

Услуги на EURES за работодатели

Календар на събитията на EURES

Предстоящи онлайн събития

EURES във Facebook

EURES в Twitter

EURES в LinkedIn

EURES в Google+

Теми
 • Препоръки и съвети
 • Тенденции при набиране на персонал
 • Младост
Сектор
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Опровержение

Статиите имат за цел да предоставят на потребителите на портала EURES информация по актуални теми и тенденции и да стимулират дискусия и дебат. Тяхното съдържание не отразява непременно гледната точка на Европейския орган по труда (ELA) или Европейската комисия. Освен това EURES и ELA не подкрепят споменатите по-горе уебсайтове на трети страни.