Preskoči na glavno vsebino
EURES (EURopean Employment Services)
Novice1. julij 2018Evropski organ za delo, Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanjePredviden čas branja: 4 min

Jamstvo za mlade – pet let pozneje: Pridobljene izkušnje

Trenutno gospodarsko okrevanje v EU je privedlo do boljših pogojev na trgu dela za mlade Evropejce. Programjamstva za mladeprispeva k povečanju zaposlitvenih možnosti.

Youth Guarantee five years on: Lessons learnt
European Commission, Europa

Zadnji podatki Eurostata kažejo, da se je stopnja brezposelnosti mladih zmanjšala z 18,7 % v letu 2016 na 16,8 % do konca leta 2017. Brezposelnost mladih je po finančni krizi leta 2008 dosegla najvišjo raven, tj. 23,9 %, in je zdaj nekaj več kot 1 odstotno točko nad stopnjo pred letom 2008 (15,1 %), kar kaže na pozitiven napredek, ki je bil v zadnjih petih letih dosežen na tem področju.

Sistem jamstva za mlade igra ključno vlogo pri tem napredku, saj so se države članice EU v priporočilu Sveta iz aprila 2013 zavezale izvajanju sheme. Program jamstvo za mlade, katerega cilj je vsem osebam, mlajšim od 25 let, v štirih mesecih po tem, ko postanejo brezposelni ali prenehajo formalno izobraževanje, ponuditi kakovostno možnost za zaposlitev, nadaljnje izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo, je pripomogel k izboljšanju življenja milijonov mladih Evropejcev. Podpira jo pobuda za zaposlovanje mladih, glavni program financiranja EU, ki olajšuje njegovo izvajanje.

Kateri so dosedanji dosežki?

Najnovejši podatki Evropske komisije kažejo, da:

 • je od leta 2014 dalje v shemah jamstva za mlade vsako leto registriranih več kot pet milijonov mladih,
 • je od leta 2014 dalje več kot 3,5 milijona mladih sprejelo ponudbo za zaposlitev, izobraževanje, pripravništvo ali vajeništvo,
 • je od leta 2013 dalje v EU 2,2 milijona manj brezposelnih mladih ter 1,4 milijona manj mladih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo (NEET),
 • je delež mladih, starih od 15 do 24 let, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, padel s 13,2 % v letu 2012 na 10,9 % v letu 2017.

Dobra praksa

Lani je Komisija objavila zbirko podatkov o obetavnih praksah, ki podpirajo mlade pri prehodu iz šole v zaposlitev. Večina teh shem prejema finančno podporo iz pobude za zaposlovanje mladih in Evropskega socialnega sklada.

Nekatere od teh praks so bile v središču pozornosti na lanskem forumu Youth Guarantee Learning Forum. Forum, ki ga je organizirala Komisija v Bruslju, je omogočil izmenjavo informacij o različnih ukrepih v okviru jamstva za mlade.

Mladinski posredniki: bolgarska zgodba o uspehu

Pobuda Bolgarije za mladinske posrednike je bila ena od navdihujočih praks, izpostavljenih na forumu Youth Guarantee Learning Forum. Glavni cilj je opredeliti tiste mlade, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo in niso registrirani pri bolgarskem javnem zavodu za zaposlovanje, vzpostaviti stik z njimi ter jih obvestiti o poklicnih storitvah in možnostih za izobraževanje, zaposlitev ali usposabljanje. Da bi mladinski posredniki lahko zagotavljali te storitve, jih najprej izberejo in usposobijo za obveščanje in sporazumevanje z mladimi, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, ter za zagotavljanje informacij in nasvetov za aktiviranje.

Mladinski posredniki se tudi naučijo sodelovanja z delodajalci in izobraževalnimi ustanovami. Po zaključku usposabljanja bodoči mladinski posrednik stopi v stik s posrednikom za delo iz lokalnega javnega zavoda za zaposlovanje in predstavnikom lokalnega inšpektorata za izobraževanje, da se vzpostavi sodelovanje z uradnimi ustanovami.

Izzivi ostajajo

Kljub tem dosežkom in splošnem zmanjševanju brezposelnosti mladih v EU‑28 je brezposelnost mladih v številnih posameznih državah članicah še vedno visoka. Komisija se zaveda, da je pomembno, da se pomaga različnim območjem in mladim, ki pomoč najbolj potrebujejo. Eden od ključnih načrtovanih ukrepov Komisije za uresničitev tega cilja je ustanovitev Evropskega socialnega sklada plus.

Ker je izvajanje programa načrtovano za obdobje 2021–2027, bo Evropski socialni sklad plus poleg številnih drugih skladov in programov, kot je Evropski socialni sklad, vključeval pobudo za zaposlovanje mladih. Namen novega sklada je EU in državam članicam omogočiti, da zagotovijo bolj povezano in usmerjeno podporo ljudem po vsej Evropi, vključno z mladimi. S to podporo bodo posamezniki pridobili spretnosti in izkušnje, ki jih potrebujejo za uspeh v hitro spreminjajočem se in pogosto zahtevnem trgu dela.

Prišlo bo tudi do sprememb na programski ravni, pri čemer bodo morale države članice EU nameniti vsaj 10 % sredstev iz Evropskega socialnega sklada plus podpori za zaposlovanje mladih in vključevanje mladih na trg dela. S predlaganim skupnim proračunom v višini 101,2 milijarde EUR za programsko obdobje lahko ta sklad mladim v Evropi precej pomaga.

„Evropa želi opolnomočiti svoje prebivalce,“ je dejala Marianne Thyssen, ko je predstavljala razloge za vzpostavitev sklada. „Cilj naših novih, prožnih in poenostavljenih socialnih skladov je pomagati ljudem, da bodo usvojili prava znanja in veščine, imeli sodobno socialno zaščito, prilagojeno novim oblikam dela, in izkazali solidarnost s tistimi, ki jo najbolj potrebujejo.“

Podroben pregled jamstva za mlade je na voljo na kratko o programu jamstva za mlade.

 

Sorodne povezave:

Jamstvo za mlade

Podatki Eurostata

Priporočilo Sveta iz aprila 2013

Pobuda za zaposlovanje mladih

Podatki Evropske komisije

Podatkovna zbirka obetavnih praks

Evropski socialni sklad

Forum za učenje mladih

Mladinski posredniki

Predstavljene navdihujoče prakse

Videosporočilo

‪#youthguarantee

 

Več o tem:

Evropski dnevi zaposlovanja

Drop’pin@EURES

Poišči Euresove svetovalce

Življenjske in delovne razmere v državah Euresa

Euresova zbirka podatkov o prostih delovnih mestih

Euresove storitve za delodajalce

Euresov koledar prireditev

Prihodnji spletni dogodki

EURES na Facebooku

EURES na Twitterju

EURES na LinkedInu

Teme
 • Zbirka orodij EU za mobilnost
 • Najboljša praksa EURES
 • Zunanje novice EURES
 • Zunanji deležniki
 • Novice s trga dela/novice mobilnosti
 • Novice/poročila/statistika
 • Trendi zaposlovanja
 • Mladina
Povezani razdelki
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Izjava o omejitvi odgovornosti

Članki so namenjeni zagotavljanju informacij uporabnikom portala EURES o aktualnih temah in trendih ter spodbujanju razprav in debat. Njihova vsebina ne odraža nujno stališča Evropskega urada za delo (ELA) ali Evropske komisije. Poleg tega EURES in ELA ne podpirata zgoraj omenjenih spletnih mest tretjih oseb.