Direct la conținutul principal
EURES (EURopean Employment Services)
Știre1 iulie 2018Autoritatea Europeană a Muncii, Direcția Generală Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune5 min de lectură

Garanția pentru tineret după 5 ani de existență: lecții învățate

Actuala redresare economică de la nivelul UE a condus la îmbunătățirea condițiilor pieței forței de muncă pentru tinerii europeni. Programul Garanția pentru tineret contribuie la creșterea oportunităților de angajare.

Youth Guarantee five years on: Lessons learnt
European Commission, Europa

Cele mai recente cifre ale Eurostat arată că rata șomajului în rândul tinerilor a scăzut de la 18,7% în 2016 la 16,8% la sfârșitul anului 2017. Față de punctul maxim atins, de 23,9%, în urma crizei financiare din 2008, șomajul în rândul tinerilor a scăzut acum cu puțin peste un punct procentual față de rata înregistrată înainte de 2008 (15,1%), ceea ce arată progresele pozitive înregistrate în acest domeniu în ultimii cinci ani.

Programul Garanția pentru tineret a jucat un rol esențial în acest progres, deoarece statele membre ale UE s-au angajat să pună în aplicare programul în conformitate cu recomandarea Consiliului din aprilie 2013. Având ca scop asigurarea pentru fiecare persoană sub 25 de ani a unei oferte de angajare de bună calitate, a unei educații continue, a unei ucenicii sau a unui stagiu în termen de patru luni de la intrarea în șomaj sau de la terminarea studiilor, Garanția pentru tineret a contribuit la îmbunătățirea vieții a milioane de tineri europeni. Este susținut de Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, principalul program de finanțare al UE care facilitează punerea sa în aplicare.

Ce s-a realizat până în prezent?

Conform ultimelor date furnizate de către Comisia Europeană:

 • Peste 5 milioane de tineri s-au înscris în fiecare an în programele Garanția pentru tineret începând cu 2014.
 • Peste 3,5 milioane de tineri au acceptat în fiecare an o ofertă de angajare, educație, stagiu sau ucenicie începând cu 2014.
 • Sunt cu 2,2 milioane mai puțini șomeri în rândul tinerilor în UE și cu 1,4 milioane mai puțini tineri neîncadrați profesional și care nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET) începând cu 2013.
 • Ponderea persoanelor în vârstă de 15-24 ani neîncadrate profesional și care nu urmează niciun program educațional sau de formare a scăzut de la 13,2% în 2012 la 10,9% în 2017.

Cele mai bune practici

Anul trecut, Comisia a lansat o bază de date cu practici promițătoare care sprijină tinerii în tranziția de la școală la activitatea profesională. Majoritatea acestor programe beneficiază de sprijin financiar din partea Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și a Fondului social european.

Unele dintre aceste practici s-au aflat în centrul atenției anul trecut în cadrul Youth Guarantee Learning Forum. Organizat de Comisie la Bruxelles, forumul a permis schimbul și învățarea reciproce dintre profesioniști prin împărtășirea de informații referitoare la diferitele măsuri adoptate în contextul Garanției pentru tineret.

Mediatori pentru tineri: Povestea de succes a Bulgariei

Inițiativa Mediatori pentru tineri din Bulgaria a fost una dintre practicile evidențiate care ne-au inspirat în cadrul Youth Guarantee Learning Forum. Obiectivul principal este identificarea tinerilor NEET care nu sunt înregistrați la Serviciul public de ocupare a forței de muncă din Bulgaria (SPOFM), contactarea acestora și informarea acestora cu privire la serviciile de consiliere profesională și la oportunitățile de educație, angajare sau formare. Pentru a furniza aceste servicii, mediatorii pentru tineri sunt selectați și instruiți în primul rând cu scopul de a găsi modalități de comunicare cu tinerii NEET pentru a le oferi informații și consiliere pentru activare.

Mediatorii pentru tineri sunt instruiți, de asemenea, cum să colaboreze cu angajatorii și instituțiile de învățământ. După finalizarea instruirii, viitorul mediator pentru tineri intră în contact cu mediatorul pentru ocuparea forței de muncă de la SPOFM local și cu un reprezentant al Inspectoratului școlar local pentru a stabili contacte cu instituțiile formale.

Există în continuare provocări

În ciuda acestor realizări și a ratei globale a UE-28 în continuă scădere, șomajul în rândul tinerilor rămâne ridicat în multe dintre statele membre. Comisia recunoaște importanța de a ajunge la regiunile și tinerii care au cel mai mult nevoie de ajutor. Unul dintre principalele mijloace prin care Comisia intenționează să realizeze acest lucru este lansarea Fondului Social European Plus (FSE+).

FSE+, care urmează să se desfășoare în perioada 2021-2027, va include Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, alături de o serie de alte fonduri și programe ale Comisiei, cum ar fi Fondul Social European. Noul fond oferă UE și statelor membre posibilitatea de a oferi un sprijin mai integrat și mai bine orientat populației din întreaga Europă, inclusiv tinerilor. Acest sprijin va contribui la dotarea cetățenilor cu abilitățile și experiența de care au nevoie pentru a reuși într-o piață a muncii - adesea provocatoare - care se schimbă rapid .

Vor exista, de asemenea, schimbări la nivel de program, iar statele membre ale UE trebuie să dedice cel puțin 10% din finanțarea FSE+ pentru sprijinirea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor și activarea tinerilor pe piața muncii. Cu un buget total estimat de 101,2 miliarde EUR pentru perioada de programare, potențialul FSE+ pentru a ajuta tineretul european să aibă succes este substanțial.

„Europa dorește să sporească autonomia persoanelor”, a concluzionat Marianne Thyssen, atunci când a vorbit despre motivul creării FSE+. „Noile noastre fonduri, flexibile și simplificate, se axează pe investițiile în capitalul uman, pentru a ne asigura că cetățenii posedă competențele potrivite, că fac obiectul unei protecții sociale moderne, adaptate la noile forme de muncă, cât și pentru a ne manifesta solidaritatea cu cei care au cea mai mare nevoie de acest lucru.”

Pentru o analiză aprofundată a programului Garanția pentru tineret, consultați Garanția pentru tineret pe scurt.

 

Linkuri conexe:

Garanția pentru tineret

Cifrele Eurostat

Recomandarea Consiliului din aprilie 2013

Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor

Datele Comisiei Europene

Baza de date a practicilor promițătoare

Fondul social european

Youth Guarantee Learning Forum

Mediatori pentru tineri

Practici evidențiate care ne-au inspirat

Mesaj video

‪#youthguarantee

 

Mai multe informații:

Zilele europene ale locurilor de muncă

Drop’pin@EURES

Găsiți un membru al personalului EURES

Condiții de viață și de muncă în țările participante la EURES

Baza de date cu locuri de muncă a EURES

Servicii EURES pentru angajatori

Calendarul evenimentelor EURES

Următoarele evenimente online

EURES pe Facebook

EURES pe Twitter

EURES pe LinkedIn

Teme
 • Setul de instrumente al UE pentru mobilitate
 • Cele mai bune practici EURES
 • Știri externe EURES
 • Părțile interesate externe
 • Știri despre piața muncii/știri despre mobilitate
 • Știri/rapoarte/statistici
 • Tendințe de recrutare
 • Tineret
Secțiuni aferente
Sectorul
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Disclaimer

Articolele sunt menite să ofere utilizatorilor portalului EURES informații despre subiecte și tendințe actuale și să stimuleze discuțiile și dezbaterile. Conținutul acestora nu reflectă neapărat punctul de vedere al Autorității Europene a Muncii (ELA) sau al Comisiei Europene. În plus, EURES și ELA nu aprobă site-urile web ale terților menționate mai sus.