Gå til hovedindholdet
EURES (EURopean Employment Services)
Nyhedsartikel1. juli 2018Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed, Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion4 min læsetid

Ungdomsgarantien fem år senere: Indhøstede erfaringer

Det nuværende økonomiske opsving i EU har ført til bedre arbejdsmarkedsvilkår for unge europæere. Ungdomsgarantien gør sit til det ved at øge beskæftigelsesmulighederne.

Youth Guarantee five years on: Lessons learnt
European Commission, Europa

De seneste tal fra Eurostat viser, at ungdomsarbejdsløsheden faldt fra 18,7 % i 2016 til 16,8 % i slutningen af 2017. Efter at være toppet med 23,9 % i kølvandet på den finansielle krise i 2008 er ungdomsarbejdsløsheden nu faldet til lige over 1 procentpoint over niveauet inden 2008 (15,1 %), hvilket viser de positive fremskridt, der er gjort på dette område i de seneste fem år.

Ungdomsgarantiordningen har spillet en central rolle for disse fremskridt, siden EU-medlemsstaterne forpligtede sig til at gennemføre ordningen i Rådets henstilling fra april 2013. Ungdomsgarantien, der har til formål at give alle unge under 25 år et kvalitetstilbud om beskæftigelse, videreuddannelse, en lærlingeuddannelse eller et praktikophold, senest fire måneder efter at de er blevet arbejdsløse eller har forladt det formelle uddannelsessystem, har bidraget til at forbedre millioner af unge europæeres liv. Ordningen understøttes af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, som er det vigtigste EU-finansieringsprogram, der fremmer gennemførelsen af den.

Hvad er der hidtil nået?

Ifølge de seneste data fra Europa-Kommissionen:

 • Siden 2014 har over 5 millioner unge hvert år registreret sig i ordninger under ungdomsgarantien.
 • Siden 2014 har over 3,5 millioner unge hvert år taget mod et tilbud om beskæftigelse, uddannelse, praktikophold eller læreplads.
 • Siden 2013 er der 2,2 millioner færre unge arbejdsløse i EU og 1,4 millioner færre unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse (NEET).
 • Andelen af 15-24-årige, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse, faldt fra 13,2 % i 2012 til 10,9 % i 2017.

Bedste praksis

Sidste år lancerede Kommissionen en database over lovende praksis, som støtter unge i forbindelse med overgangen fra uddannelse til arbejdsliv. Størstedelen af disse ordninger modtager økonomisk støtte fra ungdomsbeskæftigelsesinitiativet og Den Europæiske Socialfond.

Nogle af disse former for praksis var fokus for sidste års Youth Guarantee Learning Forum. Forummet, der var tilrettelagt af Kommissionen i Bruxelles, gav mulighed for gensidig udveksling og læring mellem fagfolk ved at udveksle oplysninger om forskellige foranstaltninger, der et gennemført i forbindelse med ungdomsgarantien.

Ungdomsmediatorer: Den bulgarske succeshistorie

Bulgariens initiativ vedrørende ungdomsmediatorer var en af de former for inspirerende praksis, der blev fremhævet i forbindelse med Youth Guarantee Learning Forum. Det primære formål er at identificere unge NEET'er, der ikke er registreret hos den offentlige bulgarske arbejdsformidling, kontakte dem og informere dem om erhvervsvejledningstjenester og muligheder for uddannelse eller beskæftigelse. Med henblik på at tilvejebringe disse tjenester udvælges og uddannes ungdomsmediatorerne først i, hvordan de kan nå ud til og kommunikere med NEET'er og give oplysninger og yde rådgivningsstøtte til aktivering.

Ungdomsmediatorerne lærer også, hvordan de kommer i kontakt med arbejdsgivere og uddannelsesinstitutioner. Efter afsluttet uddannelse sættes den vordende ungdomsmediator derpå i kontakt med en arbejdsformidler fra den lokale offentlige arbejdsformidling og en repræsentant fra det lokale uddannelsesinspektorat for at etablere kontakter med formelle institutioner.

Fortsatte udfordringer

Trods disse resultater og det fortsatte fald i det samlede niveau for EU-28 er ungdomsarbejdsløsheden stadig høj i mange af de enkelte medlemsstater. Kommissionen anerkender betydningen af at nå ud til de regioner og unge med størst behov. En vigtig måde, hvorpå Kommissionen har til hensigt at opnå dette, er gennem lanceringen af Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+).

ESF+, som efter planen skal løbe fra 2021-2027, vil omfatte ungdomsbeskæftigelsesinitiativet sammen med en række andre af Kommissionens fonde og programmer, såsom Den Europæiske Socialfond. Den nye fond skal gøre det muligt for EU og medlemsstaterne at yde en mere integreret og målrettet støtte til personer i hele Europa, herunder unge. Støtten skal bidrage til at udstyre mennesker med de kvalifikationer og den erfaring, de behøver for at klare sig på et hurtigt skiftende — og ofte udfordrende — arbejdsmarked.

Der kommer også ændringer på programniveau, idet EU-medlemsstaterne skal afsætte mindst 10 % af deres støtte fra ESF+ til at støtte ungdomsbeskæftigelsen og aktiveringen af unge på arbejdsmarkedet. Med et foreslået samlet budget på 101,2 mia. EUR i programmeringsperioden har ESF+ et betydeligt potentiale til at hjælpe Europas unge med at få succes.

"Europa ønsker at ruste borgerne," konkluderede EU-kommissær Marianne Thyssen, da hun talte om baggrunden for ESF+. "Vores nye, fleksible og forenklede socialfonde har fokus på at investere i mennesker for at sikre, at de har de rette kvalifikationer, sikre, at de har en moderne social beskyttelse, der er tilpasset nye former for arbejde, og for at vise solidaritet med dem, der har størst behov for det."

Et nærmere indblik i ungdomsgarantiordningen findes i artiklen Ungdomsgarantien kort fortalt.

 

Relevante links:

Ungdomsgaranti

Tal fra Eurostat

Rådets henstilling fra april 2013

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet

Data fra Europa-Kommissionen

Database over lovende praksis

Den Europæiske Socialfond

Youth Guarantee Learning Forum

Ungdomsmediatorer

Inspirerende praksis, der blev fremhævet

Videomeddelelse

‪#youthguarantee

 

Læs mere:

Europæiske jobdage

Drop’pin@EURES

Find en Euresmedarbejder

Leve- og arbejdsvilkår i Eureslandene

Eures' jobdatabase

Eures' tjenester for arbejdsgivere

Eures' kalender over events

Kommende onlineevents

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på LinkedIn

Emner
 • EU-værktøjskasse til mobilitet
 • EURES bedste praksis
 • Eksterne EURES-nyheder
 • Eksterne interessenter
 • Arbejdsmarkedsnyheder/mobilitetsnyheder
 • Nyheder/rapporter/statistik
 • Rekrutteringstendenser
 • Ungdom
Relaterede sektion(er)
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfraskrivelse

Artikler har til formål at give brugere af EURES-portalen information om aktuelle emner og tendenser og stimulere diskussion og debat. Deres indhold afspejler ikke nødvendigvis holdningen fra European Labor Authority (ELA) eller Europa-Kommissionen. Desuden støtter EURES og ELA ikke tredjepartswebsteder nævnt ovenfor.