Prejsť na hlavný obsah
EURES (EURopean Employment Services)
Novinový článok7. októbra 2021Európsky orgán práce, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenieOdhadovaný čas čítania: 4 min

Osem najdôležitejších otázok súvisiacich s pandémiou COVID-19, ktoré by každý uchádzač o zamestnanie mal pri pohovore položiť

Od začiatku pandémie COVID-19 mnohé podniky zmenili spôsob fungovania, zaviedli rôzne bezpečnostné opatrenia alebo prácu na diaľku či hybridné formy práce. Zostavili sme zoznam ôsmich dôležitých otázok súvisiacich s pandémiou COVID-19, ktoré by ste mali svojmu budúcemu zamestnávateľovi v rámci pracovného pohovoru položiť.

Top 8 COVID-19 questions every jobseeker should ask at interviews
Unsplash

Je možné, že uchádzač často vníma pracovné pohovory ako vypočúvanie. Aby však obidve strany mohli zistiť, či si navzájom vyhovujú, pohovor by mal byť vnímaný skôr ako rozhovor. Okrem toho, ak uchádzači o zamestnanie kladú relevantné otázky, preukazujú skutočný záujem o prácu i svoju kompetentnosť a zároveň urobia na osobu vedúcu pohovor dobrý prvý dojem.

Nezabudnite, že uchádzačom sa na konci stretnutia zvyčajne poskytne priestor na otázky, a preto by ste mali zamestnávateľovi umožniť, aby pohovor usmerňoval on. Dobrým pravidlom je však mať pripravené dve až štyri otázky. Čím ďalej počas pohovoru napredujete, tým viac otázok môžete položiť.

Aké ponaučenia z krízy si váš podnik vyvodil?

Väčšina podnikov nebola pripravená na to, ako pandémia zmení svet práce. Napriek tomu, mnoho zamestnávateľov sa novým okolnostiam rýchlo prispôsobilo. Je dôležité zistiť, aké ponaučenia si zamestnávateľ z tejto situácie vzal, aby ste zistili, do akej miery je pripravený reagovať na podobné krízy v budúcnosti alebo akceptovať prácu na diaľku.

Ako zaisťujete bezpečnosť zamestnancov počas sporov so zákazníkmi ohľadne bezpečnostných predpisov?

Konflikty súvisiace s nosením ochranných rúšok a dodržiavaním bezpečnostných predpisov, môžu byť na pracovných miestach, v rámci ktorých dochádza k priamemu kontaktu so zákazníkmi, ako sú napr. predavači v obchode a barmani, pomerne bežné. Je dôležité, aby mal zamestnávateľ k dispozícii usmernenia zamerané na to, ako takéto spory zvládnuť a ako ich zmierňovať.

Ak sa niektorý zamestnanec nakazí koronavírusom, aká je politika podniku na zaistenie bezpečnosti ostatných zamestnancov?

Napriek všetkým bezpečnostným opatreniam a vysokej miere zaočkovanosti je stále pravdepodobné, že niektorý zamestnanec na COVID-19 ochorie. Dobrý zamestnávateľ má zavedený postup na zaistenie bezpečnosti ostatných zamestnancov, napr. prostredníctvom pravidelného testovania, zavedenia politík pre prácu z domu atď.

Poskytujete nejakú podporu zamestnancovi, ak sa potrebuje postarať o chorého rodinného príslušníka?

Ak máte v rodine niekoho, kto je voči tomuto vírusu zraniteľný, je to dôležitá otázka, ktorú by ste mali položiť. Pokiaľ sa musíte postarať o chorého člena rodiny, žiaľ, nie každý zamestnávateľ prejavuje pochopenie. Zistite, či má váš zamestnávateľ zavedenú nejakú stratégiu pre takéto situácie.

Aká je vaša politika týkajúca sa práce z domu?

Na začiatku pandémie bolo mnoho podnikov nútených, aby umožnili svojim zamestnancom pracovať z domu. Obmedzenia sa však v celej Európe postupne rušia a mnoho podnikov sa už v súčasnosti môže rozhodnúť, ktorý spôsob práce uprednostní. Pre vás je dôležité, aby ste od zamestnávateľa zistili, či dlhodobo umožňuje pružnú formu organizácie práce alebo prácu na diaľku (alebo či tieto formy práce plánuje zaviesť).

Akú podporu poskytujete telezamestnancom?

Niektorí zamestnávatelia ponúkajú rôzne tzv. balíky podporujúce dobré životné podmienky, odbornú prípravu a vybavenie (napr. pracovné laptopy, stolové počítače, webové kamery), aby svojim zamestnancom pomáhali pri vykonávaní práce na diaľku. Určite sa nezabudnite zamestnávateľa opýtať, aká podpora je pre osoby pracujúce z domu k dispozícii.

Aký vplyv mala pandémia COVID-19 na toto pracovné miesto?

Je dôležité zistiť, ako by pandémia alebo podobné krízy mohli ovplyvniť plnenie úloh na vašom pracovnom mieste. Zamestnávateľa sa spýtajte tiež na to, či sa hlavné úlohy vo vašej funkcii počas pandémie zmenili a ako sa zmenili. Získate tak predstavu o tom, čo môžete v budúcnosti očakávať.

Myslíte si, že je toto pracovné miesto z dlhodobého hľadiska isté?

Táto otázka priamo súvisí s tou predchádzajúcou. V týchto neistých časoch je istota zamestnania pre každého uchádzača o zamestnanie veľmi dôležitá. Spýtajte sa zamestnávateľa, nakoľko udržateľné je podľa neho toto pracovné miesto z dlhodobého hľadiska. Pokiaľ táto pozícia ponúka priestor na flexibilitu a zamestnávateľ naznačí, že je ochotný pristúpiť k úpravám a prispôsobiť sa mimoriadnym okolnostiam, všetko by malo byť v poriadku.

Absolvovanie online pracovného pohovoru môže byť náročné. Práve preto sme pripravili niekoľko tipov, pomocou ktorých môžete zapôsobiť na svojho budúceho zamestnávateľa a predstaviť sa v čo najlepšom „virtuálnom“ svetle.
 

Súvisiace odkazy:

Ako vyniknúť pri online pracovnom pohovore
 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Vyhľadať poradcov siete EURES

Pracovné a životné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce podujatia online

Sieť EURES na Facebooku

Sieť EURES na Twitteri

Sieť EURES na LinkedIn

Témy
 • Trendy náboru
 • Mladosti
Súvisiace sekcie
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vylúčenie zodpovednosti

Články majú používateľom portálu EURES poskytnúť informácie o aktuálnych témach a trendoch a podnietiť diskusiu a diskusiu. Ich obsah nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskeho úradu práce (ELA) alebo Európskej komisie. Okrem toho, EURES a ELA nepodporujú vyššie uvedené webové stránky tretích strán.