Skip to main content
EURES (EURopean Employment Services)
News article7 oktober 2021European Labour Authority, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion3 min read

De 8 beste covid-19-spørsmålene alle jobbsøkere bør stille under et intervju

Siden starten av covid-19-pandemien har mange bedrifter endret måten de opererer og innført forskjellige sikkerhetstiltak eller eksterne/hybride arbeidsmåter. Her er åtte viktige covid-19-spørsmål som du kan stille din fremtidige arbeidsgiver på et jobbintervju.

Top 8 COVID-19 questions every jobseeker should ask at interviews
Unsplash

Jobbintervjuer kan ofte føles som et avhør for kandidatene. For at begge parter skal kunne avgjøre om de passer for hverandre, må intervjuer imidlertid føles mer som en samtale. Ved å stille relevante spørsmål, kan jobbsøkere dessuten fremstå som virkelig interesserte og kompetente, noe som fremmer et godt førsteinntrykk.

Husk at kandidater vanligvis får muligheten til å stille spørsmål på slutten av samtalen, så du bør la arbeidsgiveren veilede intervjuet. En god tommelfingerregel er å forberede mellom to og fire spørsmål. Jo lengre du kommer i intervjuprosessen, jo flere spørsmål kan du stille.

Hvilke lærdommer har selskapet trukket av krisen?

De fleste bedriftene var ikke forberedt på hvordan pandemien forandret arbeidslivet. Mange arbeidsgivere har imidlertid raskt klart å tilpasse seg de nye forholdene. Det er viktig å forstå hvilke lærdommer arbeidsgiveren har tatt med seg, slik at du kan avgjøre hvor forberedt eller villige de er til å reagere på lignende kriser i fremtiden eller å godta fjernarbeid.

Hvordan holder du de ansatte trygge i tilfelle kundetvister om sikkerhetstiltak?

Uenigheter om ansiktsmasker og andre sikkerhetstiltak kan være nokså vanlige i klientvendte stillinger, for eksempel butikkassistenter og baristaer. Det er viktig at arbeidsgiveren gir veiledning om håndtering og nedtrapping av slike argumenter.

Hvis en ansatt får covid-19, hva er bedriftens policy for å holde de andre ansatte trygge?

Til tross for alle sikkerhetstiltakene og høye vaksinasjonsrater, er det fortsatt sannsynlig at ansatte kan bli smittet med covid-19. En god arbeidsgiver vil ha etabler en protokoll for å sikre at de andre ansatte er trygge, for eksempel ved hjelp av regelmessige tester, policyer om å jobbe hjemmefra osv.

Tilbyr du støtte når ansatte må å ta vare på et sykt familiemedlem?

Hvis du har et familiemedlem som er sårbart for viruset, er dette et viktig spørsmål å stille. Når vi må ta vare på et sykt familiemedlem, kan noen arbeidsgivere dessverre være mindre forståelsesfulle enn andre. Sjekk om arbeidsgiveren din har en policy for slike scenarier.

Hva er din policy for å jobbe hjemmefra?

Ved starten av pandemien ble mange bedrifter tvunget til å la sine ansatte jobbe hjemmefra. Restriksjonene blir imidlertid gradvis opphevet over hele Europa, og mange bedrifter har nå muligheten til velge sin foretrukne arbeidsmåte. Hvis det er viktig for deg, kan det være lurt å spørre arbeidsgiveren om de har (eller planlegger å implementere) en langsiktig plan om fleksibel arbeidstid eller fjernarbeid.

Hvilken støtte gir du fjernarbeidere?

Noen arbeidsgivere tilbyr forskjellige velværepakker, opplæring og utstyr (f.eks. bærbare datamaskiner, stasjonære datamaskiner, webkameraer) for å hjelpe sine ansatte med å utføre arbeidet eksternt. Sørg for å spørre arbeidsgiveren om hvilken støtte som er tilgjengelig for personer med hjemmekontor.

Hvordan har covid-19 påvirket stillingen?

Det er viktig å avgjøre hvordan stillingen din kan påvirkes av pandemien eller lignende kriser. Spør arbeidsgiveren om eller hvordan stillingens kjerneoppgaver har endret seg under pandemien. Dette vil gi deg en forestilling om hva du kan forvente i fremtiden.

Tror du at denne stillingen vil være trygg på lang sikt?

Dette er direkte relatert til det forrige spørsmålet. I disse usikre tider er de fleste jobbsøkere svært opptatt av jobbsikkerhet. Spør arbeidsgiveren din om hvordan de ser at denne stillingen vil være trygg på lang sikt. Så lenge stillingen har rom for fleksibilitet og arbeidsgiveren indikerer at de er villige til å tilpasse seg til ekstreme omstendigheter, bør du kunne senke skuldrene.

Det kan være skremmende å ha et jobbintervju på nettet. Derfor har vi utarbeidet noen tips for å imponere din fremtidige arbeidsgiver og fremstille deg selv i et best mulig «virtuelt» lys.
 

Relevante lenker:

Hvordan skille seg ut i et online jobbintervju
 

Les mer:

Europeiske jobbdager

Finn en EURES-rådgiver

Leve- og arbeidsvilkår i EURES-landene

EURES’ jobbdatabase

EURES’ tjenester for arbeidsgivere

EURES’ aktivitetskalender

Kommende arrangementer på nett

EURES på Facebook

EURES på Twitter

EURES på LinkedIn

Nærmere opplysninger

Temaer
 • Rekrutteringstrender
 • Ungdom
Relaterte seksjon(er)
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfraskrivelse

Artiklene er ment å gi brukere av EURES-portalen informasjon om aktuelle emner og trender og stimulere til diskusjon og debatt. Innholdet deres gjenspeiler ikke nødvendigvis synet til European Labour Authority (ELA) eller EU-kommisjonen. EURES og ELA støtter heller ikke tredjeparts nettsteder nevnt ovenfor.