Gå direkt till innehållet
EURES (EURopean Employment Services)
Nyhetsartikel7 oktober 2021Europeiska arbetsmyndigheten, Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkluderingLästid: 4 min

8 covid-19-frågor som varje arbetssökande bör ställa på intervjun

Sedan covid-19-pandemin började har många företag ändrat sitt sätt att arbeta och infört olika säkerhetsåtgärder eller distansarbete/hybridarbete. Här är åtta viktiga covid-19-relaterade frågor att ställa till din framtida arbetsgivare vid en anställningsintervju.

Top 8 COVID-19 questions every jobseeker should ask at interviews
Unsplash

Anställningsintervjun kan ofta kännas som ett förhör för den sökande. För att båda parter ska kunna avgöra om de är lämpade för varandra är det dock viktigt att intervjun känns mer som ett samtal. Genom att ställa relevanta frågor kan den arbetssökande dessutom framstå som verkligt intresserad och kompetent och göra ett bra första intryck på den som utför intervjun.

Kom ihåg att de sökande vanligtvis får möjlighet att ställa sina frågor i slutet, så du bör låta arbetsgivaren leda intervjun. En bra tumregel är att förbereda 2–4 frågor. Ju längre du kommer i intervjuprocessen, desto fler frågor kan du ställa.

Vad har företaget lärt sig av krisen?

De flesta företag var inte förberedda på hur pandemin skulle förändra arbetslivet, men många arbetsgivare har ändå varit snabba med att anpassa sig till de nya omständigheterna. Det är viktigt att se vilka lärdomar arbetsgivaren har dragit så att du kan avgöra hur redo företaget är att hantera liknande kriser i framtiden eller godta distansarbete.

Hur skyddar ni era anställda under kundtvister om säkerhetsregler?

Tvister om munskydd och andra säkerhetsregler kan förekomma ganska ofta i yrken med kundkontakt, såsom expediter och baristor. Det är viktigt för arbetsgivaren att det finns riktlinjer om hur man hanterar och mildrar sådana konflikter.

Om en anställd får covid-19, vad har företaget för policy för att skydda resten av personalen?

Trots alla säkerhetsåtgärder och de höga vaccinationstalen är det fortfarande sannolikt att en anställd kan smittas av covid-19. En bra arbetsgivare har fastställt rutiner för att se till att resten av personalen är skyddad, till exempel genom regelbunden testning, hemarbete o.s.v.

Erbjuder ni något stöd om en anställd behöver vårda en sjuk familjemedlem?

Om någon av dina familjemedlemmar är sårbar för viruset är detta en viktig fråga att ställa. När vi behöver ta hand om en sjuk familjemedlem kan vissa arbetsgivare tyvärr vara mindre förstående än andra. Ta reda på om din arbetsgivare har rutiner för sådana scenarier.

Vilka rutiner har ni för hemarbete?

I början av pandemin var många företag tvungna att låta sina anställda arbeta hemifrån. Restriktionerna håller dock gradvis på att avskaffas i hela Europa, och många företag kan nu välja hur de vill arbeta. Om det är en viktig aspekt för dig bör du fråga arbetsgivaren om företaget har (eller planerar att införa) ett långsiktigt alternativ att arbeta flexibelt eller på distans.

Vilket stöd erbjuder ni distansarbetare?

Vissa arbetsgivare erbjuder olika typer av paket, utbildning och utrustning för välbefinnande (t.ex. bärbara jobbdatorer, stationära datorer och webbkameror) för att hjälpa sina anställda när de arbetar på distans. Se till att fråga arbetsgivaren vilket stöd som finns tillgängligt för personer som arbetar hemifrån.

Hur har covid-19 påverkat tjänsten?

Det är viktigt att ta reda på hur den tjänst du söker kan påverkas av pandemin eller liknande kriser. Fråga din arbetsgivare om huruvida de viktigaste arbetsuppgifterna har förändrats under pandemin och i så fall hur. Detta kommer att ge dig en uppfattning om vad du kan förvänta dig i framtiden.

Anser ni att detta är en trygg tjänst på lång sikt?

Detta är direkt kopplat till den föregående frågan. I dessa osäkra tider är anställningstrygghet mycket viktigt för arbetssökande. Fråga din arbetsgivare om de anser att det är en trygg tjänst på lång sikt. Så länge det finns utrymme för flexibilitet i tjänsten och arbetsgivaren uppger att företaget är villigt att förändras och anpassa sig till extrema omständigheter bör du inte få några problem.

En intervju online kan kännas olustig. Därför har vi sammanställt några tips som du kan använda för att göra ett gott intryck på din framtida arbetsgivare och visa dig från din bästa sida även när intervjun sker via nätet.
 

Länkar:

Så ger du ett gott intryck i jobbintervjuer på nätet
 

Läs mer:

Europeiska jobbdagar

Hitta Euresrådgivare

Leva och arbeta i Euresländer

Eures jobbdatabas

Eurestjänster för arbetsgivare

Eures evenemangskalender

Kommande evenemang på nätet

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på LinkedIn

Teman
 • Rekryteringstrender
 • Ungdom
Relaterade avsnitt
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfriskrivning

Artiklarna är avsedda att ge användare av Eures-portalen information om aktuella ämnen och trender och att stimulera diskussion och debatt. Deras innehåll återspeglar inte nödvändigtvis den europeiska arbetsmyndighetens (ELA) eller Europeiska kommissionens uppfattning. EURES och ELA stöder inte tredje parts webbplatser som nämns ovan.