Направо към основното съдържание
Лого
EURES (EURopean Employment Services)
Новинарска статия25 Oктомври 2017 г.Европейски орган по труда, Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“Време за четене 1 мин

Възможности за работа за всички

Защо млад служител с трудов опит може да предложи също толкова, колкото служител с диплома.

Recruitment for all

През последните десетилетия броят на младите европейци, които учат в университет, рязко се увеличи. В много страни на университета се гледа като на естествената следваща стъпка след завършването на училище, а за младите хора няма много алтернативи, освен направо да започнат работа. Въпреки че през последните години нагласите се промениха предвид това, че значението на професионалното образование и обучение и на стажовете нарасна, много фирми и организации продължават да настояват бъдещите им служители да имат висше образование.

В някои сфери на дейност — особено в науката и медицината — изискванията са такива, че университетското образование наистина е задължително. Каква е обаче ситуацията в браншовете, където нещата не стоят така? Дали работодателите не пропускат подходящ кандидат само защото този млад човек е предпочел да работи, вместо да учи?

Според нас може да е точно така.

Опит в реалния свят

Младите хора, които не са следвали, могат да предложат точно толкова, колкото висшистите, просто по различен начин. Въпреки че им липсват знанията и най-съвременните техники, които се изучават в университета, вероятно те имат по-подходящ трудов опит — може би дългогодишен — и този опит в реалния свят е безценен, когато става дума за развитие на бизнеса. Познаването на индустрията, клиентите, процедурите и подходите са качества на всестранно развит служител, които може да липсват на току-що завършилия университет.

Социални умения

Умения за общуване, работа в екип, решаване на проблеми, водене на преговори… в работата се изисква много повече от практическо знание. Университетският живот дава известна представа за някои аспекти на ефективната комуникация и работата в екип, но социалните умения обикновено се развиват чрез опит на работното място. Младите служители се научават да се справят с отговорности, да работят под напрежение и да спазват крайните срокове по начин, който завършилите университет може и да не успеят да усвоят.

Познаване на работната среда

Първата работа след завършването може да е истински шок. Не само средата е нова, но и животът в работна среда изисква различен подход от този в университета. Необходимо е време, за да се научи човек как да се държи подходящо и да се приспособи към колегите, всеки от които има свой подход и странности.

Хората, които имат опит, а не диплома, често преживяват по-лесен преход, тъй като са имали досег с работната среда и преди. Освен това, благодарение на вече придобитите умения, те могат да започнат да допринасят за компанията веднага и не е нужно да бъдат обучавани, както би се наложило за един новодипломирал се служител.

На равна нога

Естествено, не твърдим, че фирмите не бива да наемат току-що завършили висше образование служители — все пак те могат да предложат много, а времето, прекарано в университета, им е дало много ценни уроци. Но като остават отворени за всички възможности и разглеждат на равна нога хората с трудов опит, фирмите и организациите ще вземат най-доброто от двата свята и ще намерят идеалния служител, който да се присъедини към екипа им.

Добрите служители имат нужда от добро работно място. Прегледайте нашите 5 съвета за създаване на преуспяващо работно място

 

Допълнителна информация:

Европейски дни на труда

Drop’pin@EURES

Търсене на съветници на EURES

Условия на живот и труд в страните от EURES

База данни с работни места на EURES

Услуги на EURES за работодатели

Календар на събитията на EURES

Предстоящи онлайн събития

EURES във Facebook

EURES в Twitter

EURES в LinkedIn

EURES в Google+

Теми
 • Бизнес /Предприемачество
 • Тенденции при набиране на персонал
 • Младост
Свързан раздел(и)
Сектор
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Опровержение

Статиите имат за цел да предоставят на потребителите на портала EURES информация по актуални теми и тенденции и да стимулират дискусия и дебат. Тяхното съдържание не отразява непременно гледната точка на Европейския орган по труда (ELA) или Европейската комисия. Освен това EURES и ELA не подкрепят споменатите по-горе уебсайтове на трети страни.