Направо към основното съдържание
Лого
EURES (EURopean Employment Services)
Новинарска статия25 Oктомври 2017 г.Европейски орган по труда, Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“

Възможности за работа за всички

Защо млад служител с трудов опит може да предложи също толкова, колкото служител с диплома.

Recruitment for all

През последните десетилетия броят на младите европейци, които учат в университет, рязко се увеличи. В много страни на университета се гледа като на естествената следваща стъпка след завършването на училище, а за младите хора няма много алтернативи, освен направо да започнат работа. Въпреки че през последните години нагласите се промениха предвид това, че значението на професионалното образование и обучение и на стажовете нарасна, много фирми и организации продължават да настояват бъдещите им служители да имат висше образование.

В някои сфери на дейност — особено в науката и медицината — изискванията са такива, че университетското образование наистина е задължително. Каква е обаче ситуацията в браншовете, където нещата не стоят така? Дали работодателите не пропускат подходящ кандидат само защото този млад човек е предпочел да работи, вместо да учи?

Според нас може да е точно така.

Опит в реалния свят

Младите хора, които не са следвали, могат да предложат точно толкова, колкото висшистите, просто по различен начин. Въпреки че им липсват знанията и най-съвременните техники, които се изучават в университета, вероятно те имат по-подходящ трудов опит — може би дългогодишен — и този опит в реалния свят е безценен, когато става дума за развитие на бизнеса. Познаването на индустрията, клиентите, процедурите и подходите са качества на всестранно развит служител, които може да липсват на току-що завършилия университет.

Социални умения

Умения за общуване, работа в екип, решаване на проблеми, водене на преговори… в работата се изисква много повече от практическо знание. Университетският живот дава известна представа за някои аспекти на ефективната комуникация и работата в екип, но социалните умения обикновено се развиват чрез опит на работното място. Младите служители се научават да се справят с отговорности, да работят под напрежение и да спазват крайните срокове по начин, който завършилите университет може и да не успеят да усвоят.

Познаване на работната среда

Първата работа след завършването може да е истински шок. Не само средата е нова, но и животът в работна среда изисква различен подход от този в университета. Необходимо е време, за да се научи човек как да се държи подходящо и да се приспособи към колегите, всеки от които има свой подход и странности.

Хората, които имат опит, а не диплома, често преживяват по-лесен преход, тъй като са имали досег с работната среда и преди. Освен това, благодарение на вече придобитите умения, те могат да започнат да допринасят за компанията веднага и не е нужно да бъдат обучавани, както би се наложило за един новодипломирал се служител.

На равна нога

Естествено, не твърдим, че фирмите не бива да наемат току-що завършили висше образование служители — все пак те могат да предложат много, а времето, прекарано в университета, им е дало много ценни уроци. Но като остават отворени за всички възможности и разглеждат на равна нога хората с трудов опит, фирмите и организациите ще вземат най-доброто от двата свята и ще намерят идеалния служител, който да се присъедини към екипа им.

Добрите служители имат нужда от добро работно място. Прегледайте нашите 5 съвета за създаване на преуспяващо работно място

 

Допълнителна информация:

Европейски дни на труда

Drop’pin@EURES

Търсене на съветници на EURES

Условия на живот и труд в страните от EURES

База данни с работни места на EURES

Услуги на EURES за работодатели

Календар на събитията на EURES

Предстоящи онлайн събития

EURES във Facebook

EURES в Twitter

EURES в LinkedIn

EURES в Google+

Теми
Бизнес /ПредприемачествоТенденции при набиране на персоналМладост
Свързан раздел(и)
Условия на живот и труд
Сектор
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Опровержение

Статиите имат за цел да предоставят на потребителите на портала EURES информация по актуални теми и тенденции и да стимулират дискусия и дебат. Тяхното съдържание не отразява непременно гледната точка на Европейския орган по труда (ELA) или Европейската комисия. Освен това EURES и ELA не подкрепят споменатите по-горе уебсайтове на трети страни.