Mur għall-kontenut ewlieni
EURES (EURopean Employment Services)
Artiklu tal-aħbarijiet25 Ottubru 2017L-Awtorità Ewropea tax-Xogħol, Id-Direttorat Ġenerali tal-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni

Reklutaġġ għal kulħadd

Għaliex impjegat żgħir fl-età potenzjali b’esperjenza tax-xogħol għandu x’joffri daqs wieħed bil-lawrja.

Recruitment for all

In-numru ta’ żgħażagħ Ewropej li jmorru l-università żdied sew f’dawn l-aħħar għexieren ta’ snin. F’ħafna pajjiżi, l-università kienet meqjusa bħala l-pass naturali li jmiss wara li wieħed jispiċċa l-iskola u kien hemm ftit alternattivi għaż-żgħażagħ għajr li wieħed imur direttament fil-post tax-xogħol. Filwaqt li f’dawn l-aħħar snin l-attitudnijiet inbidlu, bl-importanza tal-Edukazzjoni u Taħriġ Vokazzjonali (ETV) u l-apprendistati li kisbet trazzjoni, bosta negozji u organizzazzjonijiet għadhom jinsistu li l-impjegati potenzjali tagħhom ikollhom lawrja.

Għal xi industriji - partikolarment dawk xjentifiċi jew mediċi - ir-rekwiżiti tar-rwoli huma tali li lawrja universitarja hija verament essenzjali. Imma xi ngħidu dwar dawk l-industriji li mhumiex f’din il-pożizzjoni? Jistgħu jkunu qed jitilfu l-kandidat perfett sempliċiment għax dak iż-żagħżugħ għażel li jaħdem minflok ma jistudja?

Iva, naħsbu li jistgħu.

Esperjenza fid-dinja reali

Dawk li mhumiex gradwati għandhom x’joffru daqs dawk gradwati, biss b’modi differenti. Filwaqt li jistgħu ma jkollhomx l-għarfien u t-tekniki l-aktar avvanzati li kors universitarju jista’ jgħallem, huma aktar probabbli li jkollhom esperjenza ta’ xogħol rilevanti - possibbilment snin ta’ esperjenza - u din l-esperjenza fid-dinja reali hija prezzjuża immens meta tiġi biex tmexxi n-negozju tiegħek ’il quddiem. L-għarfien tal-industrija, tal-klijenti, tal-proċeduri u tal-approċċi jagħmlu impjegat kapaċi jindirizza sitwazzjonijiet differenti b’intuwizzjoni, xi ħaġa li gradwat jista’ ma jkollux.

Ħiliet personali

Komunikazzjoni, ħidma f’tim, solvien ta’ problemi, negozjar... ix-xogħol huwa ħafna aktar minn sempliċiment għarfien prattiku. Filwaqt li l-ħajja universitarja ċertament se tolqot aspetti ta’ komunikazzjoni effettiva u ħidma bħala tim, dawn il-"ħiliet personali" normalment jiġu żviluppati permezz ta’ esperjenza fuq post tax-xogħol. Il-ħaddiema żgħażagħ jitgħallmu jimmaniġġjaw ir-responsabbiltà, jaħdmu taħt pressjoni u jamministraw l-iskadenzi b’mod li l-kontropartijiet tagħhom ibbażati fl-università jistgħu ma jitgħallmux.

L-għarfien tal-post tax-xogħol

Meta tidħol fl-ewwel impjieg post-universitarju tista’ tieħu xokk. Mhux biss huwa ambjent kompletament ġdid, iżda l-ħajja fuq post tax-xogħol teħtieġ approċċ differenti mill-ħajja fl-università. Biex titgħallem kif iġġib ruħek b’mod xieraq u taġġusta ruħek biex taħdem ma’ kollegi, li kollha għandhom l-approċċi u d-difetti tagħhom, tista’ tieħu l-ħin.

Dawk li jkollhom esperjenza ta’ xogħol minflok lawrja x’aktarx li jkollhom tranżizzjoni aktar faċli peress li jkunu diġà esperjenzaw l-ambjent tax-xogħol qabel. Huma ser ikunu jistgħu jikkontribwixxu lill-kumpanija mill-ewwel grazzi għall-ħiliet pre-eżistenti tagħhom, minflok ma jkollhom għalfejn jagħmlu taħriġ kif ikollu bżonn gradwat.

B’mod ugwali

Naturalment, mhux qed ngħidu li l-kumpaniji qatt ma għandhom iħaddmu gradwati - wara kollox, il-gradwati għandhom ħafna x’joffru u l-ħin fl-università jgħallem lezzjonijiet siewja. Iżda billi jżommu l-għażliet tagħhom miftuħa u jikkunsidraw dawk b’esperjenza tax-xogħol b’mod ugwali, in-negozji u l-organizzazzjonijiet se jibbenefikaw mill-aħjar taż-żewġ għażliet u jsibu l-kandidat ideali biex jingħaqdu mal-kumpanija tagħhom

Persunal tajjeb għandu bżonn post tax-xogħol tajjeb, allura għaliex ma tħarisx lejn il-5 suġġerimenti tagħna biex toħloq post tax-xogħol ta’ suċċess għal ftit ispirazzjoni?

 

Aqra aktar:

Jiem l-Impjiegi Ewropej

Drop’pin@EURES

Sib Konsulent tal-EURES

Kundizzjonijiet tax-xogħol u l-għajxien fil-pajjiżi tal-EURES

Il-Bażi ta᾽ Data tal-Impjiegi tal-EURES

Is-servizzi tal-EURES għall-impjegaturi

Il-Kalendarju tal-Avvenimenti tal-EURES

Avvenimenti Online li ġejjin

L-EURES fuq Facebook

L-EURES fuq Twitter

L-EURES fuq LinkedIn

L-EURES fuq Google+

Temi
Negozju/IntraprenditorijaXejriet ta' reklutaġġŻgħażagħ
Sezzjoni(jiet) relatati
L-Għajxien u x-Xogħol
Settur
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ċaħda

L-artikoli huma maħsuba biex jipprovdu lill-utenti tal-portal tal-EURES b'informazzjoni dwar suġġetti u xejriet kurrenti u biex jistimulaw id-diskussjoni u d-dibattitu. Il-kontenut tagħhom mhux bilfors jirrifletti l-opinjoni tal-Awtorità Ewropea tax-Xogħol (ELA) jew tal-Kummissjoni Ewropea. Barra minn hekk, EURES u ELA ma japprovawx websajts ta' partijiet terzi msemmija hawn fuq.