Mur għall-kontenut ewlieni
EURES (EURopean Employment Services)
Artiklu tal-aħbarijiet25 Ottubru 2017L-Awtorità Ewropea tax-Xogħol, Id-Direttorat Ġenerali tal-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni3 min qari

Reklutaġġ għal kulħadd

Għaliex impjegat żgħir fl-età potenzjali b’esperjenza tax-xogħol għandu x’joffri daqs wieħed bil-lawrja.

Recruitment for all

In-numru ta’ żgħażagħ Ewropej li jmorru l-università żdied sew f’dawn l-aħħar għexieren ta’ snin. F’ħafna pajjiżi, l-università kienet meqjusa bħala l-pass naturali li jmiss wara li wieħed jispiċċa l-iskola u kien hemm ftit alternattivi għaż-żgħażagħ għajr li wieħed imur direttament fil-post tax-xogħol. Filwaqt li f’dawn l-aħħar snin l-attitudnijiet inbidlu, bl-importanza tal-Edukazzjoni u Taħriġ Vokazzjonali (ETV) u l-apprendistati li kisbet trazzjoni, bosta negozji u organizzazzjonijiet għadhom jinsistu li l-impjegati potenzjali tagħhom ikollhom lawrja.

Għal xi industriji - partikolarment dawk xjentifiċi jew mediċi - ir-rekwiżiti tar-rwoli huma tali li lawrja universitarja hija verament essenzjali. Imma xi ngħidu dwar dawk l-industriji li mhumiex f’din il-pożizzjoni? Jistgħu jkunu qed jitilfu l-kandidat perfett sempliċiment għax dak iż-żagħżugħ għażel li jaħdem minflok ma jistudja?

Iva, naħsbu li jistgħu.

Esperjenza fid-dinja reali

Dawk li mhumiex gradwati għandhom x’joffru daqs dawk gradwati, biss b’modi differenti. Filwaqt li jistgħu ma jkollhomx l-għarfien u t-tekniki l-aktar avvanzati li kors universitarju jista’ jgħallem, huma aktar probabbli li jkollhom esperjenza ta’ xogħol rilevanti - possibbilment snin ta’ esperjenza - u din l-esperjenza fid-dinja reali hija prezzjuża immens meta tiġi biex tmexxi n-negozju tiegħek ’il quddiem. L-għarfien tal-industrija, tal-klijenti, tal-proċeduri u tal-approċċi jagħmlu impjegat kapaċi jindirizza sitwazzjonijiet differenti b’intuwizzjoni, xi ħaġa li gradwat jista’ ma jkollux.

Ħiliet personali

Komunikazzjoni, ħidma f’tim, solvien ta’ problemi, negozjar... ix-xogħol huwa ħafna aktar minn sempliċiment għarfien prattiku. Filwaqt li l-ħajja universitarja ċertament se tolqot aspetti ta’ komunikazzjoni effettiva u ħidma bħala tim, dawn il-"ħiliet personali" normalment jiġu żviluppati permezz ta’ esperjenza fuq post tax-xogħol. Il-ħaddiema żgħażagħ jitgħallmu jimmaniġġjaw ir-responsabbiltà, jaħdmu taħt pressjoni u jamministraw l-iskadenzi b’mod li l-kontropartijiet tagħhom ibbażati fl-università jistgħu ma jitgħallmux.

L-għarfien tal-post tax-xogħol

Meta tidħol fl-ewwel impjieg post-universitarju tista’ tieħu xokk. Mhux biss huwa ambjent kompletament ġdid, iżda l-ħajja fuq post tax-xogħol teħtieġ approċċ differenti mill-ħajja fl-università. Biex titgħallem kif iġġib ruħek b’mod xieraq u taġġusta ruħek biex taħdem ma’ kollegi, li kollha għandhom l-approċċi u d-difetti tagħhom, tista’ tieħu l-ħin.

Dawk li jkollhom esperjenza ta’ xogħol minflok lawrja x’aktarx li jkollhom tranżizzjoni aktar faċli peress li jkunu diġà esperjenzaw l-ambjent tax-xogħol qabel. Huma ser ikunu jistgħu jikkontribwixxu lill-kumpanija mill-ewwel grazzi għall-ħiliet pre-eżistenti tagħhom, minflok ma jkollhom għalfejn jagħmlu taħriġ kif ikollu bżonn gradwat.

B’mod ugwali

Naturalment, mhux qed ngħidu li l-kumpaniji qatt ma għandhom iħaddmu gradwati - wara kollox, il-gradwati għandhom ħafna x’joffru u l-ħin fl-università jgħallem lezzjonijiet siewja. Iżda billi jżommu l-għażliet tagħhom miftuħa u jikkunsidraw dawk b’esperjenza tax-xogħol b’mod ugwali, in-negozji u l-organizzazzjonijiet se jibbenefikaw mill-aħjar taż-żewġ għażliet u jsibu l-kandidat ideali biex jingħaqdu mal-kumpanija tagħhom

Persunal tajjeb għandu bżonn post tax-xogħol tajjeb, allura għaliex ma tħarisx lejn il-5 suġġerimenti tagħna biex toħloq post tax-xogħol ta’ suċċess għal ftit ispirazzjoni?

 

Aqra aktar:

Jiem l-Impjiegi Ewropej

Drop’pin@EURES

Sib Konsulent tal-EURES

Kundizzjonijiet tax-xogħol u l-għajxien fil-pajjiżi tal-EURES

Il-Bażi ta᾽ Data tal-Impjiegi tal-EURES

Is-servizzi tal-EURES għall-impjegaturi

Il-Kalendarju tal-Avvenimenti tal-EURES

Avvenimenti Online li ġejjin

L-EURES fuq Facebook

L-EURES fuq Twitter

L-EURES fuq LinkedIn

L-EURES fuq Google+

Temi
 • Negozju/Intraprenditorija
 • Xejriet ta' reklutaġġ
 • Żgħażagħ
Sezzjoni(jiet) relatati
Settur
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ċaħda

L-artikoli huma maħsuba biex jipprovdu lill-utenti tal-portal tal-EURES b'informazzjoni dwar suġġetti u xejriet kurrenti u biex jistimulaw id-diskussjoni u d-dibattitu. Il-kontenut tagħhom mhux bilfors jirrifletti l-opinjoni tal-Awtorità Ewropea tax-Xogħol (ELA) jew tal-Kummissjoni Ewropea. Barra minn hekk, EURES u ELA ma japprovawx websajts ta' partijiet terzi msemmija hawn fuq.