Skip to main content
EURES (EURopean Employment Services)
News article25 oktober 2017European Labour Authority, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion2 min read

Rekruttering for alle

Hvordan en potensiell ung arbeidstaker med arbeidserfaring har like mye å tilby som en med en grad.

Recruitment for all

Antall unge europeere som går på universitetet, har økt kraftig de siste tiårene. I mange land ble universitetet sett på som det naturlige neste trinnet etter at skolen var fullført, og det fantes få alternativer for unge mennesker annet enn å gå rett inn i arbeidslivet. Selv om holdningene har endret seg de siste årene, og yrkesrettet utdanning og opplæring (VET) og lærlingordninger får fotfeste, er det fortsatt mange bedrifter og organisasjoner som insisterer på at jobbkandidatene skal ha en grad.

For noen bransjer – spesielt innen vitenskap og medisin – er kravene som følger med rollene slik at det faktisk er påkrevet med en universitetsgrad. Men hva med bransjene som ikke er i denne særstillingen? Går de glipp av den perfekte kandidaten bare fordi akkurat den ungdommen valgte å arbeide i stedet for å studere?

Ja, det tror vi de gjør.

Realkompetanse

De uten grad har like mye å tilby som de med, bare på andre måter. Selv om de kanskje mangler kunnskapen og de mest moderne teknikkene som man ville lært på et universitet, er det mer sannsynlig at de har relevant arbeidserfaring – kanskje flere år – og denne realkompetansen er uvurderlig når det gjelder å drive bedriften framover. Kunnskap om bransjen, kunder, prosedyrer og tilnærminger utgjør en fullendt arbeidstaker med innblikk som en akademiker kanskje mangler.

Mellommenneskelige ferdigheter

Kommunikasjon, samarbeid, problemløsing, forhandlinger – arbeid handler om så mye mer enn bare praktisk kunnskap. Selv om studentlivet utvilsomt berører emner som effektiv kommunikasjon og samarbeid, er disse “mellommenneskelige ferdighetene” noe som vanligvis utvikles gjennom erfaring på en arbeidsplass. Unge arbeidstakere vil lære å handle ansvarlig, arbeide under press og håndtere tidsfrister på en måte som deres akademiske motparter kanskje ikke kan.

Kjenne arbeidsplassen

Det kan oppleves som et sjokk å begynne i den første jobben etter universitetet. Ikke bare er det helt nye omgivelser, men livet på en arbeidsplass krever en annen tilnærming enn livet på universitetet. Det kan ta tid å lære hvordan man oppfører seg på en passende måte og tilpasse seg å arbeide sammen med kolleger, som alle vil ha sine egne tilnærminger og særegenheter.

De med arbeidserfaring i stedet for en grad får sannsynligvis en enklere overgang, ettersom de allerede har vært ute i arbeidslivet. De vil også kunne bidra til bedriften straks, takket være de eksisterende ferdighetene, heller enn å måtte bli lært opp på den måten en akademiker må.

På like fot

Vi sier selvsagt ikke at bedriftene aldri bør ansette akademikere – de har tross alt mye å tilby, og tiden ved universitetet gir verdifull kunnskap. Men ved å holde mulighetene åpne og vurdere de med arbeidserfaring på like fot, vil bedrifter og organisasjoner få det beste fra begge verdener og finne den perfekte kandidaten for sitt firma.

Gode ansatte trenger gode arbeidsplasser, så hvorfor ikke ta en kikk på våre 5 tips til hvordan du kan skape trivsel på arbeidsplassen for å finne inspirasjon?

 

Les mer:

Europeiske jobbdager

Drop’pin@EURES

Finn en Eures-rådgiver

Leve- og arbeidsvilkår i Eures-landene

Eures' jobbdatabase

Eures' tjenester for arbeidsgivere

Eures' aktivitetskalender

Kommende arrangementer på nett

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på LinkedIn

Eures på Google+

Nærmere opplysninger

Temaer
 • Business /Entreprenørskap
 • Rekrutteringstrender
 • Ungdom
Relaterte seksjon(er)
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfraskrivelse

Artiklene er ment å gi brukere av EURES-portalen informasjon om aktuelle emner og trender og stimulere til diskusjon og debatt. Innholdet deres gjenspeiler ikke nødvendigvis synet til European Labour Authority (ELA) eller EU-kommisjonen. EURES og ELA støtter heller ikke tredjeparts nettsteder nevnt ovenfor.