Prejsť na hlavný obsah
EURES (EURopean Employment Services)
Novinový článok25. októbra 2017Európsky orgán práce, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenieOdhadovaný čas čítania: 3 min

Nábor pre všetkých

Prečo potenciálny mladý zamestnanec s pracovnými skúsenosťami môže ponúkať rovnako veľa ako zamestnanec s diplomom.

Recruitment for all

Počet mladých Európanov študujúcich na vysokej škole za uplynulých niekoľko desaťročí prudko stúpol. V mnohých krajinách bola vysoká škola vnímaná ako prirodzený krok po skončení strednej školy a pre mladých ľudí bolo k dispozícii málo alternatív okrem smerovania priamo na pracovisko. Aj keď sa postoje v posledných rokoch zmenili, keďže sa posilňuje dôležitosť odborného vzdelávania a prípravy a učňovskej prípravy, mnohé podniky a organizácie ešte trvajú na tom, aby ich potenciálni zamestnanci mali diplom.

V niektorých odvetviach – najmä vedeckých či medicínskych – sú požiadavky na pozície také, že vysokoškolský diplom je skutočne nevyhnutný. Ako je to však v odvetviach, ktoré sa nenachádzajú v tejto situácii? Môžu prísť o perfektného uchádzača len preto, že sa mladá osoba rozhodla pracovať a nie študovať?

Áno, myslíme si, že môžu.

Skúsenosti z reálneho sveta

Absolventi len strednej školy môžu ponúknuť rovnako veľa ako absolventi vysokej školy, len inými spôsobmi. Aj keď im môžu chýbať poznatky a pokrokové postupy, ktoré by sa mohli vyučovať vo vysokoškolskom predmete, je pravdepodobnejšie, že budú mať relevantné pracovné skúsenosti – možno roky takýchto skúseností – a skúsenosti z reálneho sveta sú neoceniteľné, pokiaľ ide o posilňovanie napredovania vášho podnikania. Znalosti odvetvia, klientov, postupov a prístupov spolu tvoria tzv. hotového zamestnanca, ktorý má prehľad, ktorý môže absolventovi vysokej školy chýbať.

Mäkké zručnosti

Komunikácia, tímová práca, riešenie problémov, rokovanie... práca znamená oveľa viac než len praktické znalosti. Aj keď vysokoškolský život sa určite dotýka aspektov účinnej komunikácie a práce v tíme, tieto mäkké zručnosti sú zvyčajne rozvíjané skúsenosťami na pracovisku. Mladí pracovníci sa naučia zaobchádzať so zodpovednosťou, pracovať pod tlakom a zvládať termíny takým spôsobom, ako to možno ich vrstovníci s vysokoškolským vzdelaním nedokážu.

Poznanie pracoviska

Nástup do prvého zamestnania po vysokej škole môže byť šok. Ide nielen o úplne nové prostredie, ale život na pracovisku si vyžaduje aj iný prístup ako život na vysokej škole. Môže istý čas trvať, kým sa človek naučí, ako sa treba vhodne správať a prispôsobiť sa práci s kolegami, pričom každý z nich bude mať svoje vlastné prístupy a zvláštnosti.

Osoby s pracovnými skúsenosťami namiesto vysokoškolského diplomu budú mať pravdepodobne jednoduchší prechod, pretože už majú predchádzajúce skúsenosti s prostredím na pracovisku. Takisto budú schopní prispievať do spoločnosti ihneď vďaka zručnostiam, ktoré už majú, preto nemusia byť vyškolení tak, ako by si to možno vyžadoval absolvent vysokej školy.

Na rovnakých základoch

Samozrejme, netvrdíme, že by spoločnosti nikdy nemali prijímať absolventov vysokej školy – nakoniec, títo absolventi môžu ponúknuť veľa a čas strávený na vysokej škole vás naučí pár cenných lekcií. Ak však podniky a organizácia nechajú svoje možnosti otvorené a budú zvažovať aj tých, ktorí majú pracovné skúsenosti, na rovnakých základoch, budú mať prospech z toho najlepšieho z oboch svetov a nájdu ideálneho uchádzača, ktorý sa zapojí do ich spoločnosti.

Vynikajúci zamestnanci potrebujú vynikajúce miesto na prácu, prečo sa pre inšpiráciu nepozrieť na našich 5 tipov na vytvorenie prekvitajúceho pracoviska?

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Drop’pin@EURES

Vyhľadať poradcu siete EURES

Pracovné a životné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce podujatia online

Sieť EURES na Facebooku

Sieť EURES na Twitteri

Sieť EURES na LinkedIn

Sieť EURES na Google+

Témy
 • Obchod / Podnikanie
 • Trendy náboru
 • Mladosti
Súvisiace sekcie
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vylúčenie zodpovednosti

Články majú používateľom portálu EURES poskytnúť informácie o aktuálnych témach a trendoch a podnietiť diskusiu a diskusiu. Ich obsah nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskeho úradu práce (ELA) alebo Európskej komisie. Okrem toho, EURES a ELA nepodporujú vyššie uvedené webové stránky tretích strán.