Gå direkt till innehållet
EURES (EURopean Employment Services)
Nyhetsartikel25 oktober 2017Europeiska arbetsmyndigheten, Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkluderingLästid: 3 min

Rekrytering för alla

Varför en potentiell ung medarbetare med yrkeserfarenhet har lika mycket att erbjuda som en ung högskoleutbildad medarbetare.

Recruitment for all

Antalet unga i Europa som börjar studera på högskola har skjutit i höjden de senaste årtiondena. I många länder har högskola varit det naturliga steget efter gymnasiet, och det har funnits få andra alternativ för ungdomar utom att börja jobba direkt. Även om attityderna har förändrats de senaste åren och yrkes- och lärlingsutbildning fått allt större betydelse är det fortfarande många företag och organisationer som kräver att nya medarbetare ska ha en examen.

För vissa branscher, särskilt inom forskning och medicin, ställer yrkesrollen sådana krav att en högskolexamen är helt nödvändig. Men hur ser det ut i de branscher där så inte är fallet? Kan det vara så att man i dem går miste om den perfekta medarbetaren bara för att en ung person valde arbete framför studier?

Ja, vi tror det.

Erfarenhet från verkliga livet

Personer som saknar examen har lika mycket att erbjuda som personer med examen, fast på ett annat sätt. Även om de saknar den kunskap och spetskompetens som en högskoleutbildning ger är sannolikheten större att de har relevant yrkeserfarenhet, kanske flera år. Denna erfarenhet från verkliga livet är ovärderlig för utvecklingen av ditt företag. Kunskap om branschen, kunder, förfaranden och metoder ger en fullfjädrad medarbetare som besitter kunskap som högskoleutbildade personer kanske saknar.

Mjuka kompetenser

Kommunikation, lagarbete, problemlösning, förhandling… Arbete är så mycket mer än bara praktiska kunskaper. Även om man på högskolan nog får lära sig en del om effektiv kommunikation och lagarbete utvecklas dessa mjuka kompetenser som regel genom erfarenhet på en arbetsplats. Unga medarbetare får lära sig att hantera ansvar, arbete under press och tidsfrister på ett sätt som deras högskoleutbildade motsvarigheter kanske inte får.

Kunskap om arbetsplatsen

Att börja på sitt första jobb efter avslutad högskoleutbildning kan vara en chock. Det handlar inte bara en helt ny miljö, utan livet på en arbetsplats kräver ett helt annat förhållningssätt än vad högskolestudierna gör. Det kan ta tid att lära sig att uppträda korrekt och vänja sig vid arbete tillsammans med kollegor som alla har sina egna arbetssätt och egenheter.

Omställningen är sannolikt enklare för personer som har yrkeserfarenhet i stället för en högskolexamen, eftersom de är vana vid att vistas på en arbetsplats. Tack vare att de redan har kompetens kan de också bidra till företaget direkt och behöver inte läras upp på samma sätt som kanske är fallet med en högskoleutbildad.

På lika villkor

Vi menar naturligtvis inte att företag aldrig bör anställa högskoleutbildade. Dessa har trots allt mycket att erbjuda och har skaffat sig många värdefulla kunskaper under sina studier. Genom att hålla alla dörrar öppna och ge personer med yrkeserfarenhet samma chanser kan dock företag och organisationer få det bästa från båda världar och på så vis hitta den perfekta medarbetaren.

Fantastiska medarbetare behöver en fantastisk arbetsplats, så låt dig inspireras av våra fem tips för att skapa en trevligare arbetsplats!

 

Läs mer:

Europeiska jobbdagar

Drop’pin@EURES

Hitta en Euresrådgivare

Leva och arbeta i Euresländer

ures jobbdatabas

Eures tjänster för arbetsgivare

Eures evenemangskalender

Kommande evenemang på nätet

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på LinkedIn

Eures på Google+

Teman
 • Företag /Entreprenörskap
 • Rekryteringstrender
 • Ungdom
Relaterade avsnitt
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfriskrivning

Artiklarna är avsedda att ge användare av Eures-portalen information om aktuella ämnen och trender och att stimulera diskussion och debatt. Deras innehåll återspeglar inte nödvändigtvis den europeiska arbetsmyndighetens (ELA) eller Europeiska kommissionens uppfattning. EURES och ELA stöder inte tredje parts webbplatser som nämns ovan.