Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
EURES (EURopean Employment Services)
Alt nuachta28 Meán Fómhair 2023An tÚdarás Eorpach Saothair, Ard-Stiúrthóireacht um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus CuimsiúAm léitheoireachta: 5 nóiméad

Imníoch faoi éirí as? Seo an chaoi le dul i ngleic le bheith ag éirí as

Bíonn am corrach ann do chách ina ngairmréim nuair a bhíonn gá le hathrú poist. Mar sin féin, ní gá don éirí as s’agat a bheith achrannach, neamhghairmiúil – ná naimhdeach fiú, nuair is measa é. Lean an seicliosta seo chun an imní a bhaint de bheith ag éirí as.

Nervous about resigning? Here is how to approach handing in your resignation

Bí eolach ar chúis d’fhágála

Ní bhíonn cás gach duine mar an gcéanna, agus mar sin bíonn cúis éagsúil ag gach duine chun éirí as a bpost. Mura bhfuil tú cinnte cén fáth ar mhaith leat do phost a fhágáil, breathnaigh ar an liosta seo de na cúiseanna is coitianta le bheith ag éirí as:

 • tairiscint poist níos fearr a ghlacadh;
 • gairm bheatha a athrú;
 • cáilíocht nua a fháil nó tús a chur le hardoideachas;
 • bogadh go tír nó go cathair nua;
 • a bheith i do chúramóir nó a bheith i do thuismitheoir nó caomhnóir;
 • breoiteacht;
 • scor;
 • dálaí oibre níos fearr a lorg.

D’fhéadfadh an chúis a bheadh agat a bheith ní ba chasta agus ní ba phearsanta ná aon cheann díobh sin, nó d’fhéadfadh meascán d’aon cheann díobh a bheith i gceist.

Déan athbhreithniú ar do chonradh fostaíochta reatha

Anois go dtuigeann tú cén fáth ar mhaith leat éirí as, ní mór duit breathnú ar an taobh dlíthiúil de. Is é an chéad rud ba chóir duit a dhéanamh ná do chonradh fostaíochta reatha a léamh an athuair. Faigh amach fad do thréimhse fógra agus aon choinníollacha eile a bhaineann le do chonradh, mar shampla más gá duit a bheith ag obair le linn do thréimhse fógra, más gá duit oiliúint a chur ar d’ionadaí nó más gá duit freastal ar agallamh scoir.

Scríobh do litir éirí as

Má bhíonn tú neirbhíseach faoi éirí as, d’fhéadfá teanga a úsáid atá leithscéalach nó cosantach, ach níl ceachtar acu sin gairmiúil agus bíonn cuma neamhchinnte ag an dá chur chuige sin. Dá bhrí sin, is cuma conas mar a bhraitheann tú, scríobh litir éirí as atá foirmiúil, béasach agus achomair. Ní gá duit cúis éirí as a thabhairt. Ní mór do lá deiridh fostaíochta a lua go soiléir i do litir éirí as, áfach – ar aon dul do thréimhse fógra, ar ndóigh.

Cuir do bhainisteoir ar an eolas ar dtús go bhfuil tú chun éirí as

Socraigh cruinniú nó glao físeán aghaidh ar aghaidh le do bhainisteoir chun éirí as. Is é sin an d’éirí as foirmiúil ó bhéal. Mar sin, inis do do bhainisteoir líne ar dtús é agus ná pléigh d’imeacht le do chomhghleacaithe ar fhaitíos go scaipfí ráflaí a d’fhéadfadh a bheith neamhghairmiúil.

Tabhair isteach do litir éirí as

Nuair a bheidh do bhainisteoir ar an eolas faoi, is mithid duit do litir éirí as a thabhairt dóibh ansin. Faoi láthair, is coitianta ríomhphost a sheoladh chuig do bhainisteoir agus do litir éirí as a chur leis mar cheangaltán, cé gur féidir leat í a scríobh amach nó í a chur i gcló agus í a thabhairt dóibh go pearsanta.

Seol ríomhphost chuig do chomhghleacaithe

B’fhéidir gur mhaith leat an nuacht faoi d’éirí as a roinnt le do chomrádaithe oibre go pearsanta, ach don fhoireann i gcoitinne, déanfaidh ríomhphost cúis mhaith chun slán a fhágáil leo. D’fhéadfaí go luafá bealaí chun teagmháil a dhéanamh leat sa ríomhphost sin, amhail do sheoladh ríomhphoist pearsanta, do phróifíl meán sóisialta nó d’uimhir theileafóin. Beag beann ar chúinsí d’imeachta, bí gairmiúil agus ná tapaigh as an deis a bheith fulangach-ionsaitheach ná naimhdeach.

Iarr do litir thagartha

Is éard a bhíonn i gceist le litir thagartha achoimre ghearr ar d’fhostaíocht, scríofa ag d’fhostóir, a bhféadfadh sonraí faoi do scileanna oibre agus faoi do thaithí oibre a bheith san áireamh inti agus a bhíonn úsáideach agus tú sa tóir ar phost nua. Níl aon cheanglas dlíthiúil ar d’fhostóir litir thagartha a thabhairt duit. Mar sin féin, ní gnách dóibh gan litir thagartha a thabhairt duit más scaradh gan ghangaid atá ann agus más rud é go raibh tú i d’fhostaí maith. Má ghlacann d’fhostóir le litir thagartha a thabhairt duit, ní mór dó tagairt cheart a thabhairt duit nach ndéanann d’fheidhmíocht a fhalsú.

Freastail ar agallamh fágála (roghnach)

Is éard is agallamh fágála ann cruinniú foirmiúil le d’fhostóir chun d’éirí as a phlé. Baineann eagraíochtaí úsáid as na hagallaimh sin chun tuiscint a fháil ar chúiseanna fágála. I ndeireadh na dála, tá cinneadh déanta agat éirí as agus, mura sonraítear a mhalairt i do chonradh fostaíochta, ní gá duit freastal ar agallamh mar sin.

Bítear ag súil leis an ngairmiúlacht san ionad oibre. Mar sin féin, is féidir leis a bheith deacair tuin chuí a chur in iúl i ríomhphoist nó le linn físchomhdhálacha. Bíodh cumarsáid ní ba ghairmiúla agat san ionad oibre trí na sé rialacha seo a leanas a leanúint.

 

Naisc ghaolmhara:

Conas tuin ghairmiúil a chur in iúl i gcianteachtaireachtaí agus le linn físghlaonna

 

Léigh tuilleadh:

Laethanta Fostaíochta Eorpacha

Aimsigh Comhairleoirí EURES

Dálaí maireachtála agus oibre i dtíortha EURES

Bunachar Sonraí Post EURES

Seirbhísí EURES le haghaidh fostóirí

Féilire Imeachtaí EURES

Imeachtaí ar Líne a bheidh ar siúl go luath

EURES ar Facebook

EURES ar Twitter

EURES ar LinkedIn

Ábhair
 • Leideanna agus Moltaí
 • Óige
Cuid(eanna) gaolmhara
 • Leideanna agus Moltaí
Earnáil
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Séanadh

Tá sé mar aidhm ag na hailt faisnéis a sholáthar d’úsáideoirí na tairsí EURES ar ábhair agus treochtaí reatha agus chun plé agus díospóireacht a spreagadh. Ní gá go léiríonn a n-ábhar dearcadh an Údaráis Eorpaigh Saothair (ELA) nó an Choimisiúin Eorpaigh. Ina theannta sin, ní fhormhuiníonn EURES agus ELA na suíomhanna gréasáin tríú páirtí a luaitear thuas.