Направо към основното съдържание
EURES (EURopean Employment Services)
Новинарска статия5 Aприл 2023 г.Европейски орган по труда, Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“Време за четене 1 мин

Търсите работа? TELUS International ви дават съвет

В тази поредица разговаряме с европейските работодатели, които споделят най-подходящите си съвети за търсещите работа. В тази статия разговаряме с Филомена Кърк от технологичната фирма TELUS International.

Felomena Kurck
Felomena Kurck

За TELUS International накратко:

 • световна технологична фирма с офиси по целия свят;
 • решенията за данни в областта на изкуствения интелект (ИИ), които са част от дейността на дружеството, са съсредоточени върху създаването и подобряването на данни за развитие на ИИ чрез използване на човешкия интелект;
 • като работодател TELUS International цени многообразието и равните възможности.

За Филомена накратко:

 • работи като мениджър „Привличане на таланти“ и управлява екипа за набиране на служители за решенията за данни в областта на ИИ в Европа;
 • местоработата ѝ е във Финландия, но се занимава основно с набирането на персонал във Финландия, България, Дания, Германия, Полша и Испания.

За да узнаем какво търсят TELUS International у своите кандидати, попитахме Филомена и колегите ѝ кое определя успеваемостта на кандидатурата за работа.

Какво отличава добрата от лошата автобиография от гледна точка на работодателя?

Идеалната автобиография:

 • е PDF файл, който се чете лесно, не по-дълъг от две страници и съдържа ясни кратки изречения и оформени рубрики;
 • включва име, местоположение, телефонен номер с код на района, както и съответните умения и езици;
 • описва актуален професионален опит и образование, включително дати и връзки, когато е целесъобразно;
 • е добре оформена за конкретна позиция — кратко въведение или мотивационно писмо също могат да са от полза;
 • е на английски език.

Ето някои неща, които трябва да избягвате:

 • неподходяща или дублирана информация;
 • неясни или дълги изречения;
 • хаотично форматиране (напр. прекалено много цветове);
 • неофициални снимки.

Кои са най-ефективните начини за създаване на добро впечатление при събеседване за работа?

Най-удачният подход е откровеността. Това е в духа на ценностите на нашата фирма. Подгответе се добре. Бъдете готови да се представите и да изложите професионалния си опит, включително примери от практиката, както и да проучите дружеството и длъжността, за която кандидатствате.

Бъдете уверени. Опитайте се уверено да изложите постиженията и целите си, готовността си да се учите и уменията, с които ще допринесете в рамките на екипа.

Въпреки че автобиографиите не трябва да включват неофициални снимки, всъщност предпочитаме кандидатите да са облечени по-ежедневно по време на онлайн събеседванията. Погрижете се да разполагате и с подходящо оборудване за онлайн събеседване.

Кои са най-важните Ви съвети към кандидатстващите за работа във Вашата професия или сектор?

Когато кандидатствате за технически длъжности:

 • ако желаете да започнете кариера в областта на ИИ, трябва да владеете езици за програмиране, като Python, Java и R;
 • други търсени умения включват обработка на естествен език, машинно обучение, задълбочено учене, наука за данните, анализ и добри междуличностни умения — насърчаваме кандидатите да бъдат уверени в своите социални умения, а не само да разчитат на образование или професионален опит.

Когато кандидатствате за административни длъжности:

 • от полза са знания за сектора, опит в съответната област, подходящо образование и езикови познания.

В по-общ план, бъдете проактивни, кандидатствайте често, интересувайте се как се развива кандидатурата ви и не се притеснявайте да задавате въпроси!

Проверявате ли профила на кандидата в социалните медии, преди да го наемете на работа?

Проверяваме профила на кандидата в LinkedIn, така че, ако имате такъв, включете го в автобиографията си. Освен това проверяваме академични публикации или статии.

Какви съвети бихте дали за кандидати от други държави?

Първо, трябва да сте сигурни, че сте склонни да се преместите. Ако кандидатствате за работа във Финландия, може да се наложи да кандидатствате за предприятия, които не изискват владеене на фински език. Същевременно, ако се запишете на курс за изучаване на фински, ще увеличите шансовете си да намерите работа. Може да се окаже трудно да се преместите в друга държава, така че се възползвайте от цялата налична помощ!

Следете страницата с новини на EURES за допълнителни съвети от работодатели! Можете да прочетете и предишната ни статия с TUI Musement.

 

Връзки по темата:

TELUS International

Решения за данни в областта на изкуствения интелект (ИИ)

Търсите работа? TUI Musement ви дават съвет

 

Допълнителна информация:

Европейски дни на труда

Намерете съветници на EURES

Условия на живот и труд в страните от EURES

База с данни за работни места на EURES

Услуги на EURES за работодателите

Календар на събитията на EURES

Предстоящи онлайн събития

EURES във Facebook

EURES в Twitter

EURES в LinkedIn

Теми
 • Препоръки и съвети
 • Тенденции при набиране на персонал
 • Социална медия
 • Младост
Свързан раздел(и)
Сектор
 • Administrative and support service activities
 • Information and communication
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities

Опровержение

Статиите имат за цел да предоставят на потребителите на портала EURES информация по актуални теми и тенденции и да стимулират дискусия и дебат. Тяхното съдържание не отразява непременно гледната точка на Европейския орган по труда (ELA) или Европейската комисия. Освен това EURES и ELA не подкрепят споменатите по-горе уебсайтове на трети страни.