Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
EURES (EURopean Employment Services)
Alt nuachta5 Aibreán 2023An tÚdarás Eorpach Saothair, Ard-Stiúrthóireacht um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus CuimsiúAm léitheoireachta: 5 nóiméad

Post á lorg agat? Roinneann TELUS Idirnáisiúnta a chuid comhairle

Sa tsraith nua seo, táimid ag labhairt le fostóirí Eorpacha chun an chomhairle is fearr atá acu do chuardaitheoirí poist a fháil. San alt seo, labhraímid le Felomena Kurck ón gcomhlacht teicneolaíochta TELUS International.

Felomena Kurck
Felomena Kurck

Maidir le TELUS International:

 • comhlacht teicneolaíochta domhanda ag a bhfuil oifigí ar fud an domhain
 • Díríonn an roinn Réitigh Sonraí Intleachta Saorga (IS) den chomhlacht ar shonraí a chruthú agus cur leo chun an intleacht shaorga a fheabhsú trí úsáid a bhaint as an intleacht dhaonna.
 • Ina cháil mar fhostóir, tá an éagsúlacht agus comhdheiseanna in a bpríomhluachanna de chuid TELUS International.

Maidir le Felomena:

 • Oibríonn sí mar Bainisteoir Fála Tallainne agus bainistíonn sí an fhoireann acmhainní le haghaidh Réitigh Sonraí IS san Eoraip
 • Tá sí ina cónaí san Fhionlainn ach díríonn sí ar an earcaíocht ní hamháin ansin ach chomh maith leis sin sa Bhulgáir, sa Danmhairg, sa Ghearmáin, sa Pholainn agus sa Spáinn.

Le fáil amach céard é atá á lorg ag TELUS International in iarratasóirí, chuireamar roinnt ceisteanna ar Felomena agus ar a comhghleacaithe faoin méid a bhíonn in iarratas maith ar phost.

Ó thaobh an fhostóra de, céard í an difríocht idir CV atá maith agus CV nach bhfuil?

CV atá maith:

 • PDF soléite dhá leathanach ar a mhéad, ina bhfuil abairtíní soléire gonta agus pointí urchair;
 • ainm, suíomh, uimhir ghutháin agus cód ceantair áitiúil leis, agus ina bhfuil eolas maidir le scileanna ábhartha agus teangacha;
 • cur síos ann ar thaithí ghairmiúil agus ar oideachas suas chun dáta, lena n-áirítear dátaí agus naisc a bhaineann le hábhar;
 • sainchumtha chun oiriúint do ról ar leith – chuideodh réamhrá gearr nó litir chumhdaigh freisin;
 • scríofa i mBéarla.

Ba cheart an méid seo a leanas a sheachaint:

 • eolas dúbailte nó eolas nach mbaineann le hábhar;
 • abairtí neamhshoiléire nó fadálacha;
 • formáidiú fánach (e.g. iomarca dathanna);
 • grianghraif neamhfhoirmeálta.

Céard iad na bealaí is éifeachtaí chun dul i bhfeidhm go mór ar dhaoine in agallamh poist?

An fhírinne choíche. Tagann sé sin lenár luachanna mar chomhlacht. Bí cinnte go n-ullmhaíonn tú chuige. Bí réidh le tú féin agus do thaithí ghairmiúil a chur i láthair, mar aon le samplaí praiticiúla, agus bí cinnte go ndéanann tú taighde ar an gcomhlacht agus ar an ról ar a bhfuil tú ag cur iarratas isteach.

Bí muiníneach. Déan iarracht d’éachtaí, do spriocanna, do chíocras chun foghlama agus na scileanna a thabharfaidh tú leat chuig an bhfoireann a chur in iúl ar bhealach muiníneach.

Cé nár cheart d’aon CV grianghraif neamhfhoirmeálta a bheith leo, is mian linne go mbíonn ár n-iarrthóirí gléasta go neamhfhoirmeálta le linn agallaimh ar líne. Déan cinnte de go bhfuil an trealamh ceart agat le haghaidh agallamh ar líne.

Céard iad na leideanna is fearr atá agat do dhuine atá ag cur isteach ar phost i do ghairm bheatha nó i d’earnáil?

Agus tú ag cur iarratas isteach ar róil theicniúla:

 • Más mian leat tosú amach ar ghairm i réimse na hintleachta saorga, caithfidh go bhfuil eolas maith agat ar theangacha ríomhchláraithe amhail Python, Java agus R).
 • Áirítear i measc na scileanna eile a bhfuil éileamh orthu an phróiseáil teanga nádúrtha, an ríomhfhoghlaim, an domhainfhoghlaim, an eolaíocht sonraí, an anailís agus scileanna boga maithe – spreagaimid dár n-iarrthóirí a bheith muiníneach as a scileanna boga agus gan a muinín go léir a chur ina gcúlra oideachais nó ina dtaithí.

Agus tú ag cur iarratas isteach ar róil i réimse an riaracháin:

 • Eolas ar an earnáil, taithí sa réimse, oideachas ábhartha agus saineolas ar theangacha na gnéithe is mó a bhíonn buntáiste leo.

I gcoitinne, bí réamhghníomhach, cuir iarratais isteach go rialta, fiosraigh an scéal maidir le d’iarratais agus ná bíodh drogall ort ceisteanna a chur!

An ndéanann sibh seiceáil ar phróifíl an iarrthóra ar na meáin shóisialta roimh an earcú?

Déanaimid próifíl na n-iarrthóirí ar LinkedIn a sheiceáil agus mar sin bíodh sé san áireamh ar do CV agat más rud é go bhfuil próifíl agat! Déanaimid foilseacháin agus ailt acadúla a sheiceáil chomh maith.

Cén chomhairle atá agat d’iarrthóirí a dhéanann iarratas ó lasmuigh den tír ina bhfuil tú?

Ar an gcéad dul síos, bí cinnte go bhfuil tú toilteanach athlonnú. Más le haghaidh post san Fhionlainn atá tú ag cur iarratas isteach, gach seans go mbeidh ort cur isteach ar phoist nach mbíonn scileanna Fionlainnise riachtanach ina leith. Bíodh sin mar atá, méadófar ar an rath a d’fhéadfadh a bheith ort agus post á lorg agat san Fhionlainn má chláraíonn tú i gcomhair ranganna Fionlainnise. D’fhéadfadh athlonnú chuig tír eile a bheith deacair agus mar sin faigh an chabhair go leor a bheidh uait!

Coinnigh súil ar leathanach nuachta EURES le haghaidh tuilleadh comhairle ó fhostóirí! Is féidir leat ár n-alt roimhe seo ar TUI Musement a léamh freisin.

 

Naisc ghaolmhara:

TELUS International

Artificial Intelligence (AI) Data Solutions

Post á lorg agat? Roinneann TUI Musement a chuid comhairle

 

Léigh tuilleadh:

Laethanta Fostaíochta Eorpacha

Aimsigh Comhairleoirí EURES

Dálaí maireachtála agus oibre i dtíortha EURES

Bunachar Sonraí Post EURES

Seirbhísí EURES le haghaidh fostóirí

Féilire Imeachtaí EURES

Imeachtaí ar Líne a bheidh ar siúl go luath

EURES ar Facebook

EURES ar Twitter

EURES ar LinkedIn

Ábhair
 • Leideanna agus Moltaí
 • Treochtaí earcaíochta
 • Na meáin shóisialta
 • Óige
Cuid(eanna) gaolmhara
Earnáil
 • Administrative and support service activities
 • Information and communication
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities

Séanadh

Tá sé mar aidhm ag na hailt faisnéis a sholáthar d’úsáideoirí na tairsí EURES ar ábhair agus treochtaí reatha agus chun plé agus díospóireacht a spreagadh. Ní gá go léiríonn a n-ábhar dearcadh an Údaráis Eorpaigh Saothair (ELA) nó an Choimisiúin Eorpaigh. Ina theannta sin, ní fhormhuiníonn EURES agus ELA na suíomhanna gréasáin tríú páirtí a luaitear thuas.