Přejít na hlavní obsah
EURES (EURopean Employment Services)
Zpráva2. června 2022Evropský orgán pro pracovní záležitosti, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Jak být výborným zaměstnavatelem

Vytvoření pozitivní pracovní kultury vám může pomoci udržet si stávající zaměstnance a přilákat nové. Chcete-li mezi svými konkurenty vyniknout jako výborný zaměstnavatel, mějte na paměti tyto velmi vyhledávané přednosti.

How to be a great employer
How to be a great employer

Hladký průběh náboru

Na prvním dojmu záleží Vzpomeňte si na své vlastní zkušenosti z náboru. Může se jednat o zdlouhavý, matoucí a někdy i nervy drásající proces. Zkuste uchazečům tento proces usnadnit tím, že od samého počátku budete transparentní v otázce požadavků na dovednosti i platu, že budou dobře informováni a neúspěšní uchazeči dostanou podrobnou (konstruktivní) zpětnou vazbu. Díky technologiím a internetu je to snazší než kdykoli dříve.

Spravedlivé odměňování a další výhody

Vyplácejte mzdy, které odpovídají situaci na trhu práce nebo jsou vyšší, a nabízejte komplexní balíček zaměstnaneckých výhod, který (případně) zahrnuje zdravotní pojištění a placenou dovolenou. To nejenže zaměstnancům umožní dosáhnout kvalitnějšího života, ale také jim to pomůže ukázat, že jejich náročnou práci respektujete a oceňujete.

Uznání a odměny

Zaměstnancům pravidelně poskytujte zpětnou vazbu k jejich výkonu, a to jak v oblastech, ve kterých dosahují stanovených cílů, tak i v oblastech, v nichž se mají zlepšit. Pokud zaměstnanec dosáhl obzvláště dobrého výsledku, oceňte a uznejte ho tak, aby to s tímto úspěchem souviselo a využijte to k posílení žádoucího pozitivního chování. A na druhou stranu, pokud výkon zaměstnance vykazuje nedostatky, řešte to s ním diskrétně a citlivě a buďte připraveni vyslechnout si jeho názor.

Pravidelné možnosti profesního rozvoje

Buďte transparentní a stanovte jasná kritéria, která zaměstnanci musí splnit, aby byli povýšeni nebo jim byl zvýšen plat, a pravidelně poskytujte možnosti interní i externí odborné přípravy, které odpovídají jejich ambicím v pracovním životě. To jim dodá chuť a sílu aktivně pokračovat ve vlastním osobním rozvoji v rámci společnosti, a nebudou tak hledat příležitosti k růstu jinde.

Zábavné činnosti v rámci stmelování týmů a výjezdních dnů

Organizujte činnosti v oblasti stmelování týmů a výjezdních dnů, aby zaměstnanci měli příležitost se pobavit, zbavit se stresu a seznámit se s ostatními na osobnější úrovni. To jim může pomoci vybudovat si pocit sounáležitosti a účinněji spolupracovat, ale i podnítit uvažování mimo zažitá schémata, aby mohli přicházet s novými nápady.

Transparentnost v otázce perspektiv podniku

Podporujte transparentnost mezi vedoucími pracovníky a zaměstnanci v otázce současné finanční situace podniku a jejího (případného) dopadu na ně. Pokud se zaměstnanci nemusí obávat ztráty zaměstnání, mohou se účinněji soustředit na svoji práci.

Zohledňujte zpětnou vazbu

Vybízejte zaměstnance, aby předkládali návrhy, zamýšleli se nad novými produkty nebo inovacemi služeb, podíleli se na činnosti výborů zaměstnanců (plánování pracovních iniciativ a akcí) a poskytovali podněty k procesům, které se jich týkají. Naslouchejte jejich názorům, snažte se jim porozumět, respektujte je a uznávejte a nebuďte při tom přezíraví. Pomůže to vybudovat důvěru a vytvořit pocit sounáležitosti, neboť zaměstnanci budou cítit, že dokáží přispívat ke změnám v podniku a realizovat je, aniž by se museli obávat kritiky.

Inkluzivnost (s nulovou tolerancí vůči šikaně)

Zvažte, jak byste mohli více zohlednit potřeby rozmanité pracovní síly. Mohli byste například nechat vybudovat rampu pro zaměstnance s omezenou schopností pohybu a orientace nebo nabídnout dodatečnou podporu osobám s problémy v oblasti duševního zdraví? Je vaše společnost atraktivní pro lidi různých vyznání a existuje jasný postup pro hlášení špatného zacházení nebo šikany? Tím, že si udržíte povědomí o různých potřebách jednotlivců a poskytnete jim prostor k vyjádření v případech, když něco není v pořádku, můžete jim pomoci, aby se cítili bezpečně, vítaní a oceňovaní.

Více informací o tom, jak vytvořit pozitivní kulturu na pracovišti, naleznete v našem článku Jak podpořit dobré pracovní podmínky zaměstnanců po odeznění pandemie covidu-19.

 

Další informace:

Evropské dny pracovních příležitostí

Najděte si svého poradce EURES

Životní a pracovní podmínky v zemích sítě EURES

Databáze pracovních míst na portálu EURES

Služby sítě EURES pro zaměstnavatele

Kalendář akcí EURES

Připravované on-line akce

EURES na Facebooku

EURES na Twitteru

EURES na LinkedIn

Témata
Obchod / PodnikáníRady a tipyTrendy náboru
Související sekce
Rady a tipy
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zřeknutí se odpovědnosti

Články mají uživatelům portálu EURES poskytnout informace o aktuálních tématech a trendech a podnítit diskusi a debatu. Jejich obsah nemusí nutně odrážet názor Evropského úřadu práce (ELA) nebo Evropské komise. EURES a ELA dále nepodporují výše uvedené webové stránky třetích stran.