Gå til hovedindholdet
EURES (EURopean Employment Services)
Nyhedsartikel2. juni 2022Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed, Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion3 min læsetid

Sådan får du en attraktiv arbejdsplads

En positiv arbejdskultur kan være med til at holde på eksisterende medarbejdere og tiltrække nye. Hvis du vil skille dig ud fra dine konkurrenter og markere dig som en attraktiv arbejdsplads, skal du gå efter disse kvaliteter.

How to be a great employer
How to be a great employer

En gnidningsløs ansættelsesproces

Førstehåndsindtrykket tæller. Tænk tilbage til dengang, du selv blev ansat for første gang. Det kan være en lang, forvirrende og undertiden nervepirrende oplevelse. Gør denne proces lettere for ansøgerne ved fra start af at være gennemsigtig omkring kravene til stillingen og lønnen, hold dem orienterede gennem hele forløbet, og giv detaljeret (konstruktiv) feedback til dem, der bliver sorteret fra. Med teknologiens og internettets hjælp er dette lettere end nogensinde før.

Rimelig løn og supplerende ydelser

Tilbyd lønninger svarende til eller højere end markedssatserne, og kom med en samlet personaleydelsespakke omfattende (hvor det er relevant) sygeforsikring og betalt ferie. Dette vil ikke blot give medarbejderne en bedre livskvalitet, men vise dem, at du respekterer og værdsætter deres indsats.

Anerkendelse og belønning

Giv dine medarbejdere regelmæssig feedback om deres resultater, herunder områder, hvor de har opnået resultater, og hvor der er plads til forbedringer. Hvis en medarbejder har klaret sig særlig godt, så giv målrettet udtryk for din påskønnelse og anerkendelse. Det fremmer positiv adfærd og tænkning. Omvendt, hvis der er problemer med en medarbejders indsats, så grib sagen nænsomt og diskret an, og vær parat til at lytte til deres synspunkter.

Regulære karriereudviklingsmuligheder

Vær gennemsigtig med hensyn til de kriterier, som medarbejderne skal opfylde for at blive forfremmet eller få lønforhøjelse, og tilbyd regelmæssige interne og eksterne kurser, der vil hjælpe dem med at indfri deres karriereforventninger. Dette vil sætte dem i stand til aktivt at forfølge deres egen personlige mål i virksomheden og ikke søge muligheder for udvikling andre steder.

Sjove teambuildingaktiviteter og udedage

Tilrettelæg teambuildingaktiviteter og udedage for at give medarbejderne mulighed for more sig, afstresse og møde hinanden på et mere personligt plan. Dette kan være med til at opbygge fortrolighed og samarbejdsvilje og tilskynde til at tænke uden for boksen.

Gennemsigtighed omkring virksomhedernes udsigter

Gå efter gennemsigtighed mellem ledelsen og de ansatte med hensyn til virksomhedens nuværende økonomiske situation og fremtidsudsigter. Når de ansatte ikke behøver at bekymre sig om at miste deres job, kan de i stedet koncentrere sig om deres arbejde.

Lydhørhed over for feedback

Tilskynd personalet til at fremsætte forslag, udtænke nye produkter eller tjenester, sidde i personaleudvalg (planlægge arbejdsinitiativer og -arrangementer) og komme med input til processer, der påvirker dem. Lyt til, forstå, respekter, og anerkend deres synspunkter uden at være afvisende. At medarbejderne ser, at de kan bidrage til og skabe reelle forandringer i virksomheden uden frygt for at blive irettesat, vil være med til at opbygge tillid og skabe en følelse af at høre til.

Inklusivitet (med en nultolerancetilgang til mobning)

Overvej, hvordan du bedre ville kunne opfylde behovene hos en mangfoldig og forskelligartet arbejdsstyrke. Kunne du f.eks. bygge en rampe på kontoret for ansatte med nedsat mobilitet eller tilbyde ekstra støtte til personer med psykiske problemer? Appellerer din virksomhedskultur til personer fra forskellige trossamfund, og er der en klar procedure for indberetning af mishandling eller mobning? Ved at være bevidst om enkeltpersoners forskellige behov og give dem en stemme, når noget går skævt, kan du hjælpe dem med at føle sig trygge, velkomne og værdsatte.

Læs mere om, hvordan man skaber en positiv arbejdskultur, i vores artikel Sådan styrkes arbejdstageres trivsel efter covid-19.

 

Læs mere:

Europæiske jobdage

Find Euresvejledere

Leve- og arbejdsvilkår i Eureslandene

Eures' jobdatabase

Eures' tjenester for arbejdsgivere

Eures' kalender over arrangementer

Kommende onlinearrangementer

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på LinkedIn

Emner
 • Forretning/iværksætteri
 • Råd og tips
 • Rekrutteringstendenser
Relaterede sektion(er)
 • Råd og tips
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfraskrivelse

Artikler har til formål at give brugere af EURES-portalen information om aktuelle emner og tendenser og stimulere diskussion og debat. Deres indhold afspejler ikke nødvendigvis holdningen fra European Labor Authority (ELA) eller Europa-Kommissionen. Desuden støtter EURES og ELA ikke tredjepartswebsteder nævnt ovenfor.