Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
EURES (EURopean Employment Services)
Alt nuachta6 Eanáir 2023An tÚdarás Eorpach Saothair, Ard-Stiúrthóireacht um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus CuimsiúAm léitheoireachta: 4 nóiméad

Conas ardú pá a iarraidh ar d’fhostóir

Bíonn an-chuid fostaithe míchompordach faoi ardú pá a iarraidh ar a bhfostóir. Mar sin féin, má tá tú tar éis éirí braon de do ról, má bhí dea-fheidhmíocht leanúnach agat agus tú ina bhun nó má ghlac tú cúraimí a bhí os cionn do ghráid pá, níl sé ach cothrom go bhfaighfeá cúiteamh as do chuid oibre.

How to ask your employer for a pay rise

Bí cinnte cá seasann tú i dtaobh cúrsaí tuarastail

Ceann de na chéad rudaí is gá duit a dhéanamh sula n-iarrann tú ardú pá ná do thuarastal a chur i gcomparáid le tuarastal fostaithe eile ar do leibhéal san earnáil ina bhfuil tú. Tá go leor bealaí chun é sin a dhéanamh. D’fhéadfá ceist a chur ar oifigeach acmhainní daonna do chuideachta faoin mbanda tuarastail do do leibhéal, labhairt le do chomhghleacaithe, cuairt a thabhairt ar shuíomh gréasáin náisiúnta comparáide tuarastail, nó tairiscintí poist a chuardach ar líne chun a fháil amach cé mhéad a thairgeann fostóirí eile do ról den chineál céanna. Áit iontach chun déanamh amhlaidh í tairseach EURES, mar a bhfuil thart ar cheithre mhilliún post cruinnithe againn.

Cás a chur le chéile

Smaoinigh siar agus déan machnamh ar an obair atá déanta agat ón am a bhí an t-ardú pá deireanach agat (nó ó earcaíodh thú). Déan iarracht staitisticí ar leith a fháil, chomh maith le samplaí de na hamanna nuair a rinne tú do dhualgais agus i bhfad níos mó ná sin agus tú i mbun do chuid oibre. Áirítear leis sin ragobair, tascanna críochnaithe a bhí os cionn do ghráid pá, meantóireacht ar dhaoine nua, etc. Dá mhéad samplaí nithiúla is féidir leat a thabhairt do don lucht bainistíochta is ea is láidre a bheidh an cás le haghaidh d’ardaithe pá.

Roghnaigh an t-am ceart

Déanann fostaithe botún amháin go coitianta. Go minic agus ardú pá á iarraidh acu ar a bhfostóir, déanann siad ag an am mícheart é. Seachain tréimhsí gnóthacha nuair a bhíonn d’fhostóir faoi strus, chomh maith le tréimhsí ina bhfuil do chuideachta ag déanamh ciorruithe. Déan iarracht labhairt leis an lucht bainistíochta tar éis dóibh éacht mór a bhaint amach do do chuideachta.

Chomh maith leis sin, smaoinigh ar do chuid cúraimí féin. An bhfuil éacht tábhachtach nó cloch mhíle ghairmiúil romhat? B’fhéidir gur mhaith leat fanacht go dtí go dtarlódh sé, ionas gur féidir leat forais a bheith agat a bheadh ní b’fhearr le haghaidh ardú pá a iarraidh.

Déan ar bhonn aghaidh ar aghaidh  é

Ar na saolta iarphaindéime seo ina bhfuil an chianobair ina ghnáthchleachtadh, d’fhéadfá a bheith cuimhneamh ar ardú pá a iarraidh tríd an ríomhphost. Mar sin féin, is féidir le toradh i bhfad níos fearr a bheith ar d’iarratas má dhéanann tú ar bhonn aghaidh ar aghaidh (nó trí fhísghlao) é. Is éard atá i gceist le caibidlíocht tuarastail ná comhrá, mar sin déan cinnte go n-eagraíonn tú cruinniú le d’fhostóir áit ar féidir leat labhairt le chéile seachas a bheith ag malartú ríomhphost.

Ná déan a bheag den méid atá á iarraidh agat

Uaireanta, braithimid chomh míchompordach agus ardú pá á iarraidh againn go n-iarraimid níos lú ná mar a cheapaimid a bheith tuillte againn. Tusa do thacadóir is mó, mar sin ní féidir leat tú féin a ligean síos. Má cheapann tú go bhfuil ardú pá 10 % tuillte agat, mar sin iarr 10 %. Ní dócha go dtairgfidh d’fhostóir níos mó ná an méid a d’iarr tú, mar sin ná géill duit féin.

Bí dearfach agus muiníneach

Tá an chomharthaíocht coirp ríthábhachtach ó thaobh idirbheartaíocht tuarastail de. Taispeáin do d’fhostóir go bhfuil tú muiníneach faoin méid a cheapann tú a bheith tuillte agat, ach ná bí sotalach faoi. Bí i do shuí suas díreach, coinnigh teagmháil súl le linn an chruinnithe agus déan cinnte go bhfuil dearcadh dearfach agat. Ná déan dearmad béim a leagan ar cé chomh buíoch is atá tú as an bpost agus as bheith mar chuid den chuideachta.

Bí réidh chun tuilleadh oibre a dhéanamh

Uaireanta, ní mar a bhí beartaithe a dhéantar caibidlíocht tuarastail. Má dhiúltaíonn d’fhostóir do d’iarratas, fiafraigh díobh cad a d’fhéadfá a dhéanamh chun bheith in ann ardú pá a fháil. D’fhéadfaí go mbeadh ort roinnt tascanna eile a ghlacadh chun a fhiúntaí atá tú a thaispeáint dóibh.

Dúshlán coitianta i saol na hoibre is ea spriocdhátaí dochta. Foghlaim cad iad na bealaí is fearr chun do chuid spriocdhátaí a láimhseáil, bíodh siad ag teannadh leat nó i bhfad chun cinn, agus conas a bheith ag obair gan strus a bheith ort.

 

Naisc ghaolmhara:

Tairseach EURES

An bhfuil tú ag streachailt leis an iarracht píosa oibre a dhéanamh in am? Foghlaim conas gan spriocdháta eile a ligean tharat choíche arís

 

Léigh tuilleadh:

Laethanta Fostaíochta Eorpacha

Aimsigh Comhairleoirí EURES

Dálaí maireachtála agus oibre i dtíortha EURES

Bunachar Post EURES

Seirbhísí EURES le haghaidh fostóirí

Féilire Imeachtaí EURES

Imeachtaí ar Líne a bheidh ar siúl go luath

EURES ar Facebook

EURES ar Twitter

EURES ar LinkedIn

Ábhair
 • Leideanna agus Moltaí
 • Óige
Cuid(eanna) gaolmhara
 • Leideanna agus Moltaí
Earnáil
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Séanadh

Tá sé mar aidhm ag na hailt faisnéis a sholáthar d’úsáideoirí na tairsí EURES ar ábhair agus treochtaí reatha agus chun plé agus díospóireacht a spreagadh. Ní gá go léiríonn a n-ábhar dearcadh an Údaráis Eorpaigh Saothair (ELA) nó an Choimisiúin Eorpaigh. Ina theannta sin, ní fhormhuiníonn EURES agus ELA na suíomhanna gréasáin tríú páirtí a luaitear thuas.