Glavni sadržaj
EURES (EURopean Employment Services)
Novinski članak5. ožujka 2020.Europsko nadzorno tijelo za rad, Glavna uprava za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanjePredviđeno vrijeme čitanja: 4 min

Budućnost rada: zanimanja u području prava te društvenih i kulturnih djelatnosti

Zahvaljujući projektu predviđanja potražnje za vještinama „Skills Forecast” koji provodi Cedefop možemo dobiti uvid u to kako bi poslovni svijet mogao izgledati za deset godina i predvidjeti buduće trendove u zapošljavanju. U našoj novoj seriji članaka razmatramo izazove i promjene s kojima bi se određena zanimanja mogla suočiti u razdoblju do 2030.

The future of work: Legal, social and cultural professions
EURES

Prvu skupinu zanimanja koja se ispituju čine pravni stručnjaci, društveni i kulturni djelatnici te povezani stručnjaci. U tu se skupinu ubrajaju ljudi koji rade u području prava, društvenih znanosti, vjere, umjetnosti i zabave. Točnije, riječ je o osobama koje rade kao odvjetnici, knjižničari, kustosi, ekonomisti, novinari, svećenici, fotografi i sportski treneri te o osobama koje obavljaju društveno koristan rad.

Ključne činjenice

 • Očekuje se da će zaposlenost u području prava te društvenih i kulturnih djelatnosti porasti za otprilike 29 % od 2018. do 2030.
 • Predviđa se da će 6,4 milijuna ljudi napustiti svoje poslove u tim sektorima od 2018. do 2030., što će dovesti do 9,7 milijuna slobodnih radnih mjesta koja će trebati popuniti kako bi se zadovoljila rastuća potražnja.
 • Kreativnost i odlučnost, samostalnost te sposobnost prikupljanja i evaluacije informacija najvažnije su zadaće i vještine koje zaposlenik u tom polju treba posjedovati.
 • Ti su zaposlenici obično visokokvalificirani, što se ne bi trebalo promijeniti do 2030.
 • Mnogi poslovi u području prava te društvenih i kulturnih djelatnosti financiraju se iz javnih sredstava.

Zadaće i vještine

Ključne zadaće i vještine navedene su u nastavku prema redoslijedu njihove sveukupne važnosti:

 • kreativnost i odlučnost
 • samostalnost
 • sposobnost prikupljanja i evaluacije informacija
 • timski rad
 • uslužne vještine
 • pismenost
 • prodajne vještine i vještine vršenja utjecanja
 • korištenje informacijsko-komunikacijskih tehnologija
 • podučavanje, osposobljavanje i treniranje
 • rutinske vještine
 • upravljanje i koordinacija
 • matematičke vještine
 • spretnost
 • snaga
 • korištenje strojevima.

Koji su budući trendovi?

 • Predviđa se stvaranje 3,3 milijuna dodatnih radnih mjesta u tim sektorima od 2018. do 2030.
 • Rast potražnje za stručnjacima iz područja prava te društvenih i kulturnih djelatnosti bit će manji (17 %) nego rast za povezanim stručnjacima (42 %). (Međutim, važno je napomenuti da mala veličina uzorka u brojnim zemljama znači da te postotke treba tumačiti s oprezom).
 • Vjerojatno će sve više pravnih stručnjaka, društvenih i kulturnih djelatnika te povezanih stručnjaka biti visokokvalificirani.
 • Očekuje se da će postotak stručnjaka i povezanih stručnjaka iz tog područja s visokom razinom kvalifikacija u razdoblju od 2018. do 2030. narasti sa sadašnjih 65 % na 69 %.

Koji će pokretači promjene utjecati na njihove vještine?

Kategorija „pravni stručnjaci, društveni i kulturni djelatnici te povezani stručnjaci” obuhvaća velik broj poslova, stoga će se i načini na koje će pokretači promjene utjecati na njih razlikovati. Međutim, za razdoblje 2018. – 2030. predviđaju se određeni sveobuhvatni obrasci:

 • Tehnološki napredak: Zbog sve veće digitalizacije, automatizacije i uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologija, zaposlenici će morati razviti različite vještine i prilagoditi se raznolikim radnim zadaćama.
 • Ograničeno financiranje iz javnih sredstava: Mnogi poslovi, posebice oni u području javnih službi, umjetnosti i zabave, oslanjaju se na financiranje iz javnih sredstava. Nastavljanje trenda ograničavanja javnih proračuna utjecat će na mogućnost zapošljavanja na takvim poslovima.
 • Demografske promjene: Starenje stanovništva EU-a vjerojatno će stvoriti veću potražnju za stručnjacima u području socijalne skrbi, no i ti će se poslovi vjerojatno izmijeniti zbog ograničenih proračuna i novih tehnologija.
 • Globalizacija: Porast globalizacije donijet će sve veću potražnju za radnicima sa znanjem više od jednog jezika. U određenim se zanimanjima može pojaviti veća potreba za prekograničnim radom.
 • Propisi o okolišu: Sve veća osviještenost o problemima povezanima s okolišem i potreba za zaštitom okoliša potaknut će stvaranje novih zakonodavnih područja i potražnju za vještinama koje će ljudima omogućiti da smanje svoj ugljični otisak.
 • Sve veća razina automatizacije: Očekuje se da će automatizacija imati velik utjecaj na zanimanja koja uključuju zadaće koje se mogu automatizirati, obuhvaćajući ograničenu komunikaciju, suradnju i kritičko razmišljanje. Skupina zanimanja u koju se ubrajaju pravni stručnjaci, društveni i kulturni djelatnici te povezani stručnjaci izložena je vrlo niskoj razini rizika u pogledu automatizacije.

Kako je moguće zadovoljiti potražnju za tim vještinama?

Mnoga su zanimanja iz predmetne skupine uređena zakonom, a nadležna stručna tijela imaju važnu ulogu u osiguravanju da pojedinci raspolažu odgovarajućim vještinama za obavljanje poslova na kojima su zaposleni (npr. propisuju vještine kojima radnici trebaju raspolagati za potrebe određenih zanimanja). Pokrenute su različite mreže koje omogućuju dijeljenje dobrih praksi među stručnjacima i povezanim stručnjacima (npr. Europska socijalna mreža).

Osiguravanje trajnog stručnog usavršavanja zaposlenim osobama izazov je s kojim se svi susreću Ovisno o podskupini zanimanja, izazov je veći kod stručnjaka koji su u velikom broju samozaposleni (npr. odvjetnici) ili obavljaju slobodnu djelatnost (npr. novinari).

 

Korisne poveznice:

Skills Forecast

Pravni stručnjaci, društveni i kulturni djelatnici te povezani stručnjaci

 

Pročitajte više:

Europski dani poslova

Drop’pin@EURES

Pronađite savjetnike EURES-a

Životni i radni uvjeti u zemljama u kojima djeluje EURES

EURES-ova baza poslova

EURES-ove usluge za poslodavce

EURES-ov kalendar događaja

Uskoro na internetu

EURES na Facebooku

EURES na Twitteru

EURES na LinkedInu

Teme
 • Interne vijesti EURES-a
 • Vijesti o tržištu rada/vijesti o mobilnosti
 • Vijesti/izvješća/statistike
 • Trendovi zapošljavanja
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Odricanje

Članci su namijenjeni korisnicima portala EURES pružiti informacije o aktualnim temama i trendovima te potaknuti raspravu i debatu. Njihov sadržaj ne odražava nužno stav Europske uprave za rad (ELA) ili Europske komisije. Nadalje, EURES i ELA ne podržavaju gore navedene web stranice trećih strana.