Přejít na hlavní obsah
EURES (EURopean Employment Services)
Zpráva5. března 2020Evropský orgán pro pracovní záležitosti, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňováníOdhadovaná doba čtení: 5 min

Budoucnost práce: právnické, sociální a kulturní profese

Prognóza dovedností střediska Cedefop nám díky předpovědím budoucích trendů v oblasti zaměstnanosti nabízí možnost představit si, jak by svět práce mohl vypadat za deset let. V naší nové sérii článků se zaměříme na možné výzvy a změny, jimž některé profese budou čelit odedneška až do roku 2030.

The future of work: Legal, social and cultural professions
EURES

První zkoumanou skupinou povolání jsou odborníci a odborní asistenti v právnických, sociálních a kulturních oborech. Patří sem osoby pracující v oblasti práva, sociálních věd, náboženství, umění a zábavy. Konkrétně se jedná o právníky, knihovníky, kurátory, ekonomy, novináře, kněze, komunitní pracovníky, fotografy a sportovní trenéry.

Klíčová fakta

 • Očekává se, že v letech 2018 až 2030 bude růst zaměstnanosti v povoláních v právnických, sociálních a kulturních oborech činit zhruba 29 %.
 • Podle prognóz opustí v uvedeném období práci v tomto odvětví 6,4 milionu osob, což povede k otevření 9,7 milionu pracovních míst, která bude třeba obsadit, aby byl uspokojen růst poptávky.
 • Nejdůležitějšími úkoly a dovednostmi zaměstnanců v této oblasti jsou kreativita a rozhodnost, samostatnost a schopnost shromažďovat a vyhodnocovat informace.
 • Zaměstnanci mají obvykle vysokou kvalifikaci a neočekává se, že by do roku 2030 došlo k nějaké změně.
 • Mnoho pracovních míst v právnických, sociálních a kulturních oborech závisí na veřejném financování.

Úkoly a dovednosti

Klíčové úkoly a dovednosti jsou vyjmenovány níže v základním pořadí své celkové důležitosti:

 • Kreativita a rozhodnost
 • Samostatnost
 • Sběr a vyhodnocování informací
 • Týmová práce
 • Poskytování služeb a pozornost
 • Gramotnost
 • Prodej a vliv
 • Používání IKT
 • Výuka, odborná příprava a trénink
 • Rutina
 • Řízení a koordinace
 • Matematická gramotnost
 • Zručnost
 • Síla
 • Používání strojů

Jaké jsou trendy do budoucnosti?

 • V období 2018 až 2030 bude v těchto odvětvích vytvořeno odhadem 3,3 milionu dalších pracovních míst.
 • U odborníků v právnických, sociálních a kulturních oborech (17 %) bude růst nižší než u odborných asistentů (42 %). (Je však důležité si povšimnout, že malé velikosti vzorků v mnoha zemích znamenají, že k těmto procentním podílům bychom měli přistupovat obezřetně.)
 • Je pravděpodobné, že vysoká kvalifikace odborníků a odborných asistentů v právnických, sociálních a kulturních oborech neustále poroste.
 • Očekává se, že v letech 2018 až 2030 procentní podíl odborníků a odborných asistentů v této oblasti, kteří si udržují vysokou kvalifikaci, vzroste z 65 % na 69 %.

Jaké hnací síly změn budou mít vliv na jejich dovednosti?

Pod název „odborníci a odborní asistenti v právnických, sociálních a kulturních oborech“ spadá široká škála pracovních míst, a proto se bude různit i způsob, jakým jsou tato pracovní místa ovlivňována hnacími silami změn. Pro období 2018 až 2030 je však předpokládáno několik zastřešujících schémat:

 • Technologický pokrok: Větší digitalizace, automatizace a používání IKT znamenají, že zaměstnanci budou muset rozvíjet různé dovednosti a budou se muset přizpůsobovat různým pracovním úkolům.
 • Omezené veřejné financování: Mnoho pracovních míst, zejména ve veřejných službách, umění a zábavě, je závislých na veřejném financování. Jelikož veřejné rozpočty jsou stále napjaté, budou tím dotčeny i pracovní vyhlídky u těchto pracovních míst.
 • Demografická změna: Stárnoucí obyvatelstvo v EU bude pravděpodobně vyvolávat vyšší poptávku po sociálních pracovnících, ale tato pracovní místa se nejspíše změní v důsledku rozpočtových omezení a nových technologií.
 • Globalizace: V důsledku rostoucí globalizace se zvýší poptávka po pracovnících, kteří ovládají více jazyků. V některých rolích se možná bude vyskytovat i vyšší míra přeshraniční práce.
 • Regulace v oblasti životního prostředí: Rostoucí povědomí o environmentálních problémech a potřebě chránit životní prostředí zapříčiní vznik nových oblastí regulace a též poptávky po dovednostech, které lidem umožní omezit svou uhlíkovou stopu.
 • Zvyšující se automatizace: Předpokládá se, že automatizace bude mít významný dopad na povolání s úkoly, které lze automatizovat a jejichž součástí je omezená komunikace, spolupráce a kritické myšlení. Odborníci a odborní asistenti v právnických, sociálních a kulturních oborech tvoří skupinu povolání, jimž hrozí riziko automatizace jen ve velmi omezené míře.

Jak lze tyto potřeby v oblasti dovedností uspokojit?

Mnoho odborných povolání v této skupině je regulováno a příslušné profesní subjekty hrají roli při zajišťování toho, aby jednotlivé osoby měly vhodnou kvalifikaci pro své pracovní místo (např. specifikují konkrétní dovednosti vyžadované od pracovníků v určitých profesích). Byly zřízeny různé sítě, které umožňují sdílet správnou praxi mezi odborníky a odbornými asistenty (např. Evropská sociální síť).

Společnou výzvou je zajištění soustavného odborného rozvoje stávajících pracovníků. V závislosti na konkrétním povolání je tato výzva větší pro odborníky, kteří jsou převážně osobami samostatně výdělečně činnými (např. právníci) nebo vykonávají svobodné povolání (např. novináři).

 

Související odkazy:

Prognóza dovedností

Odborníci a odborní asistenti v právnických, sociálních a kulturních oborech

 

Další informace:

Evropské dny pracovních příležitostí

Drop’pin@EURES

Vyhledejte poradce EURES

Životní a pracovní podmínky v zemích sítě EURES

Databáze pracovních míst na portálu EURES

Služby sítě EURES pro zaměstnavatele

Kalendář akcí EURES

Připravované on-line akce

EURES na Facebooku

EURES na Twitteru

EURES na LinkedIn

Témata
 • Interní zprávy EURES
 • Zprávy z trhu práce/zprávy o mobilitě
 • Zprávy/přehledy/statistiky
 • Trendy náboru
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zřeknutí se odpovědnosti

Články mají uživatelům portálu EURES poskytnout informace o aktuálních tématech a trendech a podnítit diskusi a debatu. Jejich obsah nemusí nutně odrážet názor Evropského úřadu práce (ELA) nebo Evropské komise. EURES a ELA dále nepodporují výše uvedené webové stránky třetích stran.