Direct naar de inhoud
EURES (EURopean Employment Services)
Nieuwsartikel17 september 2021Europese Arbeidsautoriteit, Directoraat-generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en InclusieLeestijd: 2 min

Vijf blijvende maatregelen die tijdens de pandemie door bedrijven zijn genomen

De COVID-19-pandemie leidde begin 20202 tot een plotselinge omslag in de manier waarop en de locatie waar we werken. We bekijken welke van deze veranderingen blijven, ook nadat alle beperkingen zijn opgeheven.

Five things companies did in the pandemic that are here to stay
EURES

Werken op afstand

Werknemers die thuiswerken hoeven minder te reizen en hebben minder gezamenlijke kantoorruimte nodig. Dit bespaart werknemers en werkgevers tijd en geld. Omdat werknemers veel minder tijd kwijt zijn aan woon-werkverkeer, hebben zij veel meer vrije tijd en zijn zij minder geld kwijt aan vervoer. Tegelijkertijd kunnen bedrijven aanzienlijk sommen besparen door de kantoorruimte te verkleinen of zelfs helemaal af te schaffen. Daardoor is het idee niet alleen in trek bij werknemers maar ook financieel zeer voordelig.

Virtuele vergaderingen en evenementen

Een van de eerste gevolgen van de pandemie was dat alle fysieke bijeenkomsten werden afgezegd. Bedrijven stapten over op uiteenlopende online platforms, zoals Zoom en Microsoft Teams, om vergaderingen en bijeenkomsten te houden zodat interactie in groepsverband mogelijk bleef. Hierdoor konden thuiswerkers aan evenementen deelnemen en goed met collega’s communiceren. Daarnaast konden online bijeenkomsten door meer mensen worden bijgewoond, omdat deelnemers niet meer op een bepaald tijdstip op een bepaalde plaats hoefden te zijn. Mettertijd leidde de pandemie ertoe dat de vergaderingen korter en regelmatiger werden, dat de reiskosten voor alle betrokkenen lager werden en dat werknemers meer tijd kregen om zich op andere taken te richten.

Flexibele werktijden

Aangezien sommige werknemers gedurende de pandemie te maken hadden met enerzijds de zorg voor hun kinderen en anderzijds verschillende werkomgevingen, raakte flexibel werk in Europa steeds meer in trek. Gebleken is dat het aanpassen van werktijden aan verschillende privéverplichtingen en levensstijlen niet alleen de productiviteit verhoogt maar ook gunstig is voor het evenwicht tussen werk en privéleven. Vorig jaar lieten werknemers overal ter wereld hun werkgever in verschillende bedrijfsenquêtes in verband met COVID-19 desgevraagd weten dat zij hun werk dankzij nieuw flexibel werkbeleid naar hun mening even goed of zelfs beter konden doen.

Digitale werving

In overeenstemming met uiteenlopende beperkingen als gevolg van COVID-19 hebben bedrijven overal ter wereld hun personeelswerving aangepast om gedurende de wereldwijde pandemie personeel te kunnen blijven aannemen. In dit verband is men overgestapt op “virtueel solliciteren”, wat inhoudt dat sollicitatiegesprekken op online platforms plaatsvinden en dat de meest geschikte kandidaten worden geselecteerd met behulp van online tests en vragenlijsten. Digitale online wervingsprocessen zijn efficiënt en kosteneffectief gebleken. Personeelsafdelingen willen deze nieuwe methoden en hulpmiddelen dan ook graag blijven gebruiken.

Online opleiding

Van oudsher vond het inwerken van nieuwe medewerkers en het bijscholen van bestaand personeel gewoonlijk in fysieke aanwezigheid plaats. Dit hield vaak in dat een bepaalde deskundige op een bepaalde locatie werd uitgenodigd of dat personeelsleden werd gevraagd hun kennis in een presentatie te delen met een groep collega’s in een ruimte. Tijdens de pandemie heeft online opleiding echter een hoge vlucht genomen. Dit heeft tot gevolg dat werknemers gemakkelijker toegang hebben tot deskundigen, dat meer mensen lessen kunnen bijwonen en dat de deelnemers minder tijd kwijt zijn aan het bereiken van de locatie. Doordat lessen overal ter wereld kunnen worden bijgewoond, hebben alle bedrijven meer leermogelijkheden tot hun beschikking.

Meer informatie over werken in een wereld na COVID-19 vind je in ons artikel Hoe organiseer je een succesvol online sollicitatiegesprek.

 

Aanverwante links:

Zoom

Microsoft Teams

 

Meer informatie:

Europese banendagen

Zoek EURES-adviseurs

Leven en werken in EURES-landen

EURES-vacaturebank

EURES-diensten voor werkgevers

EURES-evenementenkalender

Komende online-evenementen

EURES op Facebook

EURES op Twitter

EURES op LinkedIn

Bijzonderheden

Onderwerpen
 • Bedrijf/Ondernemerschap
 • Arbeidsmarktnieuws/mobiliteitsnieuws
 • Wervingstrends
Gerelateerde sectie(s)
Sector
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vrijwaring

De artikelen zijn bedoeld om gebruikers van het EURES-portaal informatie te verstrekken over actuele onderwerpen en trends en om discussie en debat te stimuleren. Hun inhoud komt niet noodzakelijk overeen met het standpunt van de Europese Arbeidsautoriteit (ELA) of de Europese Commissie. Bovendien onderschrijven EURES en ELA de bovengenoemde websites van derden niet.