Gå direkt till innehållet
EURES (EURopean Employment Services)
Nyhetsartikel17 september 2021Europeiska arbetsmyndigheten, Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkluderingLästid: 3 min

Fem pandemianpassningar i arbetslivet som är här för att stanna

Hur och varifrån vi arbetar förändrades snabbt när covid-19-pandemin bröt ut i början av 2020. I den här artikeln undersöker vi vilka av dessa förändringar som kommer att finnas kvar i vår vardag även efter pandemin.

Five things companies did in the pandemic that are here to stay
EURES

Distansarbete

Genom att arbeta hemifrån slipper man pendla till jobbet och företagen kan banta ner sina kontor, vilket innebär att både arbetsgivare och arbetstagare kan spara tid och pengar. Genom att slippa köa till och från jobbet får anställda mer tid över åt familj och fritid samtidigt som de sparar in på resekostnader. Företagen kan å sin sida spara mycket pengar genom minskad eller rentav utebliven lokalhyra. Detta gör distansarbete till ett attraktivt alternativ även för arbetsgivarna.

Virtuella möten och evenemang

En av de första förändringarna som pandemin medförde var att alla sammankomster som krävde fysisk närvaro ställdes in och flyttades online. Företagen har använt sig av en rad olika onlineplattformar, såsom Zoom och Microsoft Teams, för att hålla möten och samarbeta i grupp. Denna övergång har gjort det möjligt för distansarbetarna att delta i evenemang och hålla kontakten med sina kollegor. En annan fördel är att fler personer kan delta i möten och aktiviteter eftersom antalet deltagare inte är lika begränsat online som vid möten som kräver fysisk närvaro. Under pandemin har mötena gradvis blivit kortare och mer regelbundna, samtidigt som resekostnaderna för alla inblandade minskat och de anställda fått mer tid över till andra uppgifter.

Flexibla arbetstider

Under pandemins svåraste skede blev många anställda tvungna att passa sina barn medan de arbetade hemifrån, vilket fick till följd att det blev populärt med flexibla arbetsformer runtom i Europa. Att anpassa arbetstiden efter personliga omständigheter och livssituationer har visat sig öka både produktiviteten och de anställdas balans mellan arbete och privatliv. När anställda runtom i världen tillfrågats i olika företagsundersökningar om covid-19 under det senaste året har de uppgett att deras arbetsgivare anser att deras arbetsinsatser antingen hållit sig på en oförändrad nivå eller har förbättrats med de nya flexiblare arbetsformerna.

Onlinerekrytering

Företag över hela världen har anpassat sina rekryteringsmetoder för att kunna anställa ny personal trots covid-19-restriktionerna under pandemin. För att hitta rätt kandidater till sina tjänster började företagen utföra rekryteringarna virtuellt, med anställningsintervjuer via olika onlineplattformar och test och frågeformulär på nätet. Rekrytering online (eller e-rekrytering) har visat sig vara både ändamålsenligt och kostnadseffektivt, vilket gör att många personalavdelningar är mycket positivt inställda till att fortsätta använda dessa nya metoder och verktyg.

Onlineutbildning

Fram till nyligen var kurser och utbildningar med fysisk närvaro det vanligaste sättet att lära upp nyanställda och fortbilda befintlig personal. Detta innebar som regel att man antingen bjöd in en expert på det aktuella ämnet, som fick resa till en annan plats för att exempelvis hålla ett seminarium eller en kurs, eller att en kollega inom företaget fick hålla en eller flera presentationer i ett mötesrum. Pandemin har dock medfört en lavinartad ökning av antalet onlineutbildningar, vilket har fört experterna närmare personalen och inneburit att fler personer kan delta i varje utbildningspass. Detta sparar tid och gör att deltagarna slipper förflytta sig fysiskt inför varje utbildningstillfälle. Det faktum att man nu kan delta i utbildningar var man än befinner sig har öppnat upp för nytt lärande inom alla organisationer.

För att förbereda dig ytterligare inför hur arbetslivet kommer att se ut efter covid-19-pandemin, läs vår artikel Så håller du lyckade jobbintervjuer online.

 

Länkar:

Zoom

Microsoft Teams

 

Läs mer:

Europeiska jobbdagar

Hitta Euresrådgivare

Leva och arbeta i Euresländer

Eures jobbdatabas

Eurestjänster för arbetsgivare

Eures evenemangskalender

Kommande evenemang på nätet

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på LinkedIn

Teman
 • Företag /Entreprenörskap
 • Arbetsmarknadsnyheter/mobilitetsnyheter
 • Rekryteringstrender
Relaterade avsnitt
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfriskrivning

Artiklarna är avsedda att ge användare av Eures-portalen information om aktuella ämnen och trender och att stimulera diskussion och debatt. Deras innehåll återspeglar inte nödvändigtvis den europeiska arbetsmyndighetens (ELA) eller Europeiska kommissionens uppfattning. EURES och ELA stöder inte tredje parts webbplatser som nämns ovan.