Skip to main content
EURES (EURopean Employment Services)

EURES i grenseregionene

Nesten 2 millioner grensependlere bor i EUs grenseregioner, som dekker 40 % av EUs areal, ifølge den siste rapporten om EU-intern jobbmobilitet.

Grensearbeidere står ofte overfor en rekke utfordringer i hverdagen, som ulik nasjonal praksis og forskjeller i trygdeordninger, skatteregler og rettssystemer. Også arbeidsgivere i grenseregionene står overfor flere barrierer ved rekruttering av ansatte på tvers av landegrenser.

Grenseoverskridende EURES-partnerskap hjelper arbeidstakere og arbeidsgivere håndtere disse hindringene under paraplyen European Social Fund Plus (ESF+).

I denne korte videoen kan du se hvordan grenseoverskridende EURES-partnerskap fungerer, og hvordan de kan være til hjelp for deg:

EURES-medlemmer og -partnere samarbeider på tvers av landegrensene for å legge forholdene bedre til rette for både arbeidstakere og arbeidsgivere. Organisasjoner som ikke er en del av EURES-nettverket, har også mulighet til å bidra. Partnerne er gjerne offentlige arbeidsformidlinger, arbeidslivsorganisasjoner, universiteter, bransjeforeninger, fagforeninger, næringsråd eller regionale myndigheter.

Grenseoverskridende EURES-partnerskap gir jobbsøkere og arbeidsgivere informasjon og råd om hva det innebærer å arbeide eller rekruttere på tvers av landegrensene, tilbyr praksisplasser og yter relevante tjenester både før og etter ansettelsen. Arbeidstakere kan stille spørsmål til en rekke fagfolk om praktiske forhold knyttet til jobbing i et naboland, på alle trinn i karrieren.

Grenseoverskridende EURES-partnerskap overvåker også flyten av arbeidstakere og utviklingen i arbeidsmarkedet i de ulike regionale grenseområdene, slik at de kan identifisere forhold som eventuelt begrenser arbeidstakernes frihet i dette markedet.

I 2024, 2025 og 2026 mottar seks grenseoverskridende EURES-partnerskap i åtte land midler fra ESF+:

EURES-T Grande Région

(Belgia, Frankrike, Tyskland og Luxembourg)

EURES-T Oberrhein/Rhin supérieur

(Frankrike, Tyskland og Sveits)

EURADRIA

(Italia og Slovenia)

EURES-T Andalucía-Algarve

(Spania og Portugal)

EURES-T Extremadura-Alentejo

(Spania og Portugal)

EURES-T Norte de Portugal-Galicia

(Spania og Portugal)

I tillegg finnes det aktive partnerskap som ikke mottar midler fra EU, eller med andre EU-finansieringsmodeller:

EURES-T Beskydy

(Tsjekkia, Polen og Slovakia)

Trenger du flere råd om jobbmuligheter i din region, kan du søke etter EURES-rådgivere etter grenseoverskridende partnerskap.