Prejsť na hlavný obsah
EURES (EURopean Employment Services)
Novinový článok28. februára 2020Európsky orgán práce, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenieOdhadovaný čas čítania: 4 min

Trh práce a pracoviská EÚ v 20. rokoch 21. storočia

Ako bude svet práce vyzerať o 10 rokov? Budeme ešte stále vykonávať prácu na tých istých pracovných miestach, v tých istých odvetviach a s tými istými zručnosťami? Akých budeme mať kolegov?

The EU job market and workplace in the 2020s
EURES

Cieľom prognózy zručností  strediska Cedefop, ktorá predpovedá budúce trendy v oblasti zamestnanosti, je poskytnúť obraz o tom, ako bude vyzerať trh práce a pracoviská v Európe v roku 2030 – a aké zručnosti sa budú vyžadovať. Umožňuje používateľom porovnať vyhliadky na zamestnanosť a budúce trendy na území celej Európy, čím sa stáva ideálnym nástrojom pre uchádzačov o zamestnanie, zamestnávateľov, študentov, výskumných pracovníkov a tvorcov politík.

Prognóza sa od roku 2005 neustále vyvíja a v súčasnosti ponúka informácie o členských štátoch EÚ, Islande, Severnom Macedónsku, Švajčiarsku, Turecku a Spojenom kráľovstve. Pokrýva 66 odvetví hospodárskej činnosti, 41 skupín povolaní a 3 úrovne vzdelania.

Úplné zistenia strediska sa nachádzajú na jeho webovom sídle, pričom ďalej uvádzame zhrnutie niektorých hlavných bodov.

Pracovná sila

 • očakáva sa, že do roku 2030 vzrastie objem pracovnej sily o 1 %,
 • vek pracovnej sily sa mierne zmení, dôjde k 0,5 % poklesu vo vekovej skupine od 25 do 49 rokov a k 3,8 % nárastu vo vekovej skupine od 64 rokov,
 • predpokladá sa, že počet obyvateľov v produktívnom veku vzrastie o 3,7 %, aj keď medzi jednotlivými krajinami existujú významné rozdiely,
 • rodová rovnováha zostane prevažne rovnaká, teda zamestnaných bude viac mužov ako žien.

Odvetvia

 • očakáva sa, že v základnom spracovateľskom priemysle dôjde k poklesu, zatiaľ čo v odvetví služieb a priemysle vyspelej výroby sa predpokladá nárast,
 • najrýchlejšie rastúcimi odvetviami služieb budú právne a účtovnícke služby, služby v oblasti výskumu a vývoja, reklamné služby, služby prieskumu trhu, ako aj činnosti spojené s administratívnymi službami a službami podpory,
 • najrýchlejšie rastúcimi výrobnými odvetviami budú tie, ktoré sa zaoberajú elektrickými zariadeniami, ostatnými strojmi a zariadeniami, výrobou a motorovými vozidlami.

Povolania

 • očakáva sa, že dôjde k významnému nárastu v prípade povolaní, v ktorých sa vyžaduje vysoká kvalifikácia (napr. vedúci, odborníci a pomocní odborníci) a určitý nárast sa predpokladá v prípade niektorých povolaní, v ktorých sa vyžaduje nízka kvalifikácia (napr. predaj, bezpečnosť, upratovanie, stravovanie a ošetrovateľstvo),
 • predpokladá sa, že k strate pracovných miest dôjde v prípade povolaní, v ktorých sa vyžaduje stredná kvalifikácia (napr. kvalifikovaní pracovníci vykonávajúci manuálnu prácu, úradníci),
 • ponuka osôb s vyššou kvalifikáciou môže rásť rýchlejšie ako dopyt po nich, pričom osoby, ktoré majú malú kvalifikáciu, alebo nízku úroveň kvalifikácie, sa ocitnú v rovnakej situácii.

Pracovné úlohy a zručnosti

 • očakáva sa zníženie počtu fyzických úloh, ktoré zamestnanci vykonávajú na pracovisku, zatiaľ čo počet intelektuálnych a sociálnych úloh sa zvýši,
 • obchodná gramotnosť, predaj/presviedčanie a obsluha/starostlivosť o zákazníkov sa postupne stanú čoraz dôležitejšou zručnosťou zamestnancov,
 • výrazne sa zníži potreba strojových zručností (iných ako v oblasti informačných a komunikačných technológií) a zvýši sa dopyt po zručnostiach v oblasti IKT,
 • vysoko sa bude oceňovať schopnosť pracovať samostatne.

Informácie o stredisku Cedefop

Cedefop, známe aj ako Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania, bolo zriadené v roku 1975. Stredisko pomáha Európskej komisii, členským štátom a sociálnym partnerom vyvíjať európske politiky v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, aby sa zvýšila miera zamestnanosti a zabezpečil sa inteligentný, udržateľný a inkluzívny hospodársky rast.

Počas roku 2020 sa budeme venovať zisteniam strediska Cedefop vo vzťahu k jednotlivým oblastiam povolaní, od ošetrovateľov až po odborníkov v oblasti IKT. Pokiaľ sa chcete dozvedieť viac, nezabudnite tieto stránky znova čoskoro navštíviť.

 

Súvisiace odkazy:

Prognóza zručností strediska Cedefop

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Drop’pin@EURES

Vyhľadať poradcov siete EURES

Životné a pracovné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce online podujatia

EURES na Facebooku

EURES na Twitteri

EURES na LinkedIn

Témy
 • Externé správy EURES
 • Správy z trhu práce/správy o mobilite
 • Správy/reportáže/štatistiky
 • Trendy náboru
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vylúčenie zodpovednosti

Články majú používateľom portálu EURES poskytnúť informácie o aktuálnych témach a trendoch a podnietiť diskusiu a diskusiu. Ich obsah nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskeho úradu práce (ELA) alebo Európskej komisie. Okrem toho, EURES a ELA nepodporujú vyššie uvedené webové stránky tretích strán.