Направо към основното съдържание
Лого
EURES (EURopean Employment Services)
Новинарска статия28 Февруари 2020 г.Европейски орган по труда, Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“

Пазарът на труда и работните места в ЕС през 20-те години на ХХI в.

Как ще изглежда светът на труда след 10 години? Още ли ще работим на същите работни места в същите сектори и със същите умения? Кои ще бъдат нашите колеги?

The EU job market and workplace in the 2020s
EURES

Целта на Прогнозата на уменията на Cedefop, която предвижда бъдещи тенденции в заетостта, е да даде представа какви ще бъдат пазарът на труда и работните места в Европа до 2030 г. и какви умения ще бъдат необходими. Тя дава възможност на потребителите да сравняват перспективите за заетостта и бъдещите тенденции в Европа. Поради това може да се каже, че е идеалният инструмент за търсещите работа, работодателите, студентите, изследователите и създателите на политики.

От 2005 г. прогнозата е в процес на постоянно разширяване и усъвършенстване и понастоящем дава информация за държавите — членки на ЕС, Исландия, Северна Македония, Швейцария, Турция и Обединеното кралство. Тя обхваща 66 сектора на икономическа дейност, 41 групи професии и 3 нива на образование.

Пълно описание на констатациите може да се намери на уебсайта на Агенцията, като по-долу сме обобщили някои от основните точки.

Работна сила

 • очаква се работната сила да се увеличи с 1 % до 2030 г.;
 • възрастта на работната сила леко ще се измени, като в групата 25—49 години ще настъпи намаление с 0,5 %, а в групата 64 и повече години — увеличение от 3,8 %;
 • очаква се размерът на населението в трудоспособна възраст да се увеличи с 3,7 %, въпреки че между отделните държави има значителни разлики;
 • съотношението между участието на двата пола в пазара на труда до голяма степен ще се запази, като ще бъдат заети повече мъже отколкото жени.

Сектори

 • очаква се спад на основните производствени отрасли, а секторите на услугите и съвременните производства ще се разраснат;
 • най-бързо развиващите се сектори на услугите ще бъдат правни и счетоводни услуги, научноизследователска и развойна дейност, реклама и маркетингови изследвания, а също административни и спомагателни дейности;
 • най-бързо развиващите се производствени сектори ще бъдат електрическо оборудване, други машини и оборудване, производство на моторни превозни средства.

Професии

 • очаква се значителен ръст на висококвалифицираните професии (напр. управители, специалисти и приложни специалисти) и известен ръст на някои нискоквалифицирани професии (напр. в областта на продажбите, охраната, почистването, кетъринга и полагането на грижи);
 • загуба на работни места се очаква в професиите, изискващи средна квалификация (напр. квалифицирани работници, чиновници);
 • предлагането на по-висококвалифицирани професии може да се увеличи по-бързо от търсенето на такива служители, като същият ефект ще се наблюдава за професиите, изискващи по-малко или по-ниски квалификации.

Работни задачи и умения

 • очаква се да намалее броят на физическите задачи, които служителите изпълняват на работното място, а броят на интелектуалните и социалните задачи да се увеличи;
 • деловата грамотност, продажбата/убеждаването и обслужването/вниманието ще се превърнат във все по-важни умения за работниците;
 • ще има значителен спад в нуждите от умения (на ИКТ) за работа с машини и увеличаващо се търсене на умения в областта на ИКТ;
 • способността да се работи самостоятелно ще се цени високо.

За Cedefop

Cedefop, или Европейски център за развитие на професионалното обучение, е основан през 1975 г. Агенцията помага на Европейската комисия, държавите членки и социалните партньори да разработва европейски политики в областта на професионалното образование и обучение (ПОО), за да се повиши равнището на заетост и да се гарантира интелигентен, устойчив и приобщаващ икономически растеж.

През 2020 г. ще следим констатациите на Cedefop във връзка с конкретни професионални области — от лица, полагащи грижи, до ИКТ специалисти. Следете ни, за да научите повече.

 

Връзки по темата:

Прогноза на Cedefop за уменията

 

Допълнителна информация:

Европейски дни на труда

Drop’pin@EURES

Намерете съветници на EURES

Условия на живот и труд в страните от EURES

База с данни за работни места на EURES

Услуги на EURES за работодателите

Календар на събитията на EURES

Предстоящи онлайн събития

EURES във Facebook

EURES в Twitter

EURES в LinkedIn

Теми
Външни новини на EURESНовини от пазара на труда/новини за мобилносттаНовини/доклади/статистикаТенденции при набиране на персонал
Сектор
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Опровержение

Статиите имат за цел да предоставят на потребителите на портала EURES информация по актуални теми и тенденции и да стимулират дискусия и дебат. Тяхното съдържание не отразява непременно гледната точка на Европейския орган по труда (ELA) или Европейската комисия. Освен това EURES и ELA не подкрепят споменатите по-горе уебсайтове на трети страни.