Direct naar de inhoud
EURES (EURopean Employment Services)
Nieuwsartikel28 februari 2020Europese Arbeidsautoriteit, Directoraat-generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en InclusieLeestijd: 2 min

De banenmarkt en de werkplek in de EU in de jaren 2020

Hoe ziet de arbeidswereld er over tien jaar uit? Hebben we tegen die tijd nog steeds dezelfde banen, in dezelfde sectoren en met dezelfde vaardigheden? En wie zijn dan onze collega’s?

The EU job market and workplace in the 2020s
EURES

De Skills Forecast (vooruitzichten inzake vaardigheden) van Cedefop waarin toekomstige trends op het gebied van werkgelegenheid worden voorspeld, zijn bedoeld om inzicht te bieden in hoe de Europese arbeidsmarkt en werkplekken er in 2030 uit zullen zien – en welke vaardigheden er tegen die tijd nodig zullen zijn. Gebruikers kunnen hiermee arbeidskansen en toekomstige trends in heel Europa vergelijken, waardoor het een ideale tool is voor werkzoekenden, werkgevers, studenten, onderzoekers en beleidsmakers.

Deze vooruitzichten worden sinds 2005 voortdurend verder ontwikkeld en bevatten momenteel informatie over de EU-lidstaten, IJsland, Noord-Macedonië, Zwitserland, Turkije en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn 66 sectoren van economische activiteit, 41 beroepsgroepen en 3 onderwijsniveaus in opgenomen.

De volledige bevindingen van het agentschap zijn op zijn website te vinden, en hieronder wordt een aantal van de belangrijkste punten samengevat.

Beroepsbevolking

 • De beroepsbevolking zal tussen nu en 2030 naar verwachting met 1% groeien.
 • De leeftijdsverdeling van de beroepsbevolking zal licht verschuiven, met een daling van 0,5% in de groep van 25-49 jaar en een stijging van 3,8% in die van 64 jaar en ouder.
 • Het aantal mensen in de werkende leeftijd zal naar verwachting met 3,7% toenemen, al zijn er op dit punt aanzienlijke verschillen tussen de landen.
 • Het genderevenwicht zal nagenoeg gelijk blijven: meer werkende mannen dan vrouwen.

Sectoren

 • Naar verwachting zullen de basisproductiesectoren krimpen, terwijl de dienstensectoren en geavanceerde productiesectoren juist zullen groeien.
 • De volgende dienstensectoren zullen het snelst groeien: rechten en boekhouding, onderzoek en ontwikkeling, marketing en marktonderzoek, en administratieve en ondersteunende activiteiten.
 • De volgende productiesectoren zullen het snelst groeien: elektrische apparatuur, overige machines en apparatuur, productie en motorvoertuigen.

Beroepen

 • Er wordt een aanzienlijke toename verwacht op het gebied van hooggekwalificeerde beroepen (bv. leidinggevende, wetenschappelijke en andere hogere beroepen), en enige groei voor bepaalde laaggeschoolde beroepen (bv. verkoop, beveiliging, schoonmaak, catering en verzorging).
 • Er wordt een verlies van banen verwacht als het gaat om middengeschoolde beroepen (bv. geschoolde handarbeiders, administratief medewerkers).
 • Mogelijk zal het aanbod aan mensen met hogere kwalificaties sneller toenemen dan de vraag naar dergelijke werknemers, en hetzelfde geldt voor mensen met minder of lagere kwalificaties.

Werktaken en vaardigheden

 • Het aantal fysieke taken die werknemers op het werk moeten uitvoeren, zal naar verwachting afnemen, terwijl het aantal intellectuele en sociale taken zal toenemen.
 • Ondernemerschap, verkopen/overtuigen en bedienen zullen belangrijkere vaardigheden worden voor werknemers.
 • De vraag naar (niet-ICT-)vaardigheden op het gebied van machines zal fors afnemen, terwijl de vraag naar ICT-vaardigheden zal toenemen.
 • Het vermogen om zelfstandig te werken zal van grote waarde worden geacht.

Over Cedefop

Cedefop, het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding, is in 1975 opgericht. Het agentschap helpt de Europese Commissie, de lidstaten en sociale partners met de ontwikkeling van Europees beleid op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding, om de arbeidsdeelname te vergroten en te zorgen voor slimme, duurzame en inclusieve economische groei.

In de loop van 2020 zullen we kijken naar de bevindingen van Cedefop in verband met afzonderlijke beroepsgroepen, van zorgverleners tot ICT-professionals. Houd onze website in de gaten als u hier meer over wilt weten.

 

Verwante links:

Verwachtingen van Cedefop over de vraag naar en het aanbod van vaardigheden

 

Meer informatie:

Europese banendagen

Drop’pin@EURES

Zoek een EURES-adviseur

Leven en werken in EURES-landen

EURES-vacaturebank

EURES-diensten voor werkgevers

EURES-evenementenkalender

Komende online-evenementen

EURES op Facebook

EURES op Twitter

EURES op LinkedIn

Onderwerpen
 • Extern EURES-nieuws
 • Arbeidsmarktnieuws/mobiliteitsnieuws
 • Nieuws/rapporten/statistieken
 • Wervingstrends
Sector
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vrijwaring

De artikelen zijn bedoeld om gebruikers van het EURES-portaal informatie te verstrekken over actuele onderwerpen en trends en om discussie en debat te stimuleren. Hun inhoud komt niet noodzakelijk overeen met het standpunt van de Europese Arbeidsautoriteit (ELA) of de Europese Commissie. Bovendien onderschrijven EURES en ELA de bovengenoemde websites van derden niet.