Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπο
EURES (EURopean Employment Services)
Ειδησεογραφικό άρθρο28 Φεβρουαρίου 2020Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας, Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης1' χρόνος ανάγνωσης

Η αγορά εργασίας στην ΕΕ και οι χώροι εργασίας στη δεκαετία του 2020

Πώς θα μοιάζει ο κόσμος της εργασίας σε 10 χρόνια; Θα εξακολουθούμε να κάνουμε τις ίδιες δουλειές, στους ίδιους τομείς με τις ίδιες δεξιότητες; Ποιοι θα είναι οι συνάδελφοί μας;

The EU job market and workplace in the 2020s
EURES

Η Πρόβλεψη δεξιοτήτων του Cedefop, στην οποία περιγράφονται οι μελλοντικές τάσεις της εργασίας, έχει ως στόχο να παράσχει μια εικόνα για την αγορά εργασίας και τους χώρους εργασίας στην Eυρώπη όπως θα είναι το 2030 - και για τις δεξιότητες που θα απαιτούνται. Δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να συγκρίνουν τις προοπτικές απασχόλησης και τις μελλοντικές τάσεις σε όλη την Ευρώπη, γεγονός που την καθιστά ιδανικό εργαλείο για όσους αναζητούν εργασία, για τους εργοδότες, τους σπουδαστές, τους ερευνητές και για τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής.

Η παρούσα πρόβλεψη βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη από το 2005 και σήμερα μπορεί να παρέχει πληροφορίες για τα κράτη μέλη της ΕΕ, την Ισλανδία, τη Βόρεια Μακεδονία, την Ελβετία, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Καλύπτει 66 τομείς οικονομικής δραστηριότητας, 41 επαγγελματικούς κλάδους και 3 επίπεδα εκπαίδευσης.

Τα πλήρη πορίσματα του οργανισμού διατίθενται στον ιστότοπό του ενώ έχουμε συνοψίσει παρακάτω ορισμένα από τα κύρια σημεία.

Εργατικό δυναμικό

 • Το μέγεθος του εργατικού δυναμικού αναμένεται να αυξηθεί κατά 1 % έως το 2030·
 • Η ηλικία του εργατικού δυναμικού θα σημειώσει μικρή μεταβολή, με μείωση κατά 0,5 % των ατόμων ηλικίας 25-49 ετών και αύξηση κατά 3,8 % των ατόμων ηλικίας 64 ετών και άνω·
 • Το μέγεθος του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας αναμένεται να αυξηθεί κατά 3,7 %, αν και υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών·
 • Η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων θα παραμείνει σε μεγάλο βαθμό η ίδια, με περισσότερους άνδρες να απασχολούνται στην αγορά εργασίας από ό, τι γυναίκες.

Κλάδοι

 • Οι κλάδοι της βασικής μεταποιητικής βιομηχανίας αναμένεται να μειωθούν, ενώ οι κλάδοι παροχής υπηρεσιών και προηγμένων μεταποιητικών βιομηχανιών αναμένεται να αναπτυχθούν·
 • Οι ταχύτερα αναπτυσσόμενοι τομείς υπηρεσιών θα είναι οι νομικές και λογιστικές υπηρεσίες, η έρευνα και η ανάπτυξη, η διαφήμιση και η έρευνα στον τομέα του μάρκετινγκ και οι δραστηριότητες στον τομέα της διοίκησης και της υποστήριξης·
 • Οι ταχύτερα αναπτυσσόμενοι μεταποιητικοί τομείς θα είναι ο τομέας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, ο τομέας κατασκευής μηχανημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού, ο τομέας της μεταποίησης και ο τομέας μηχανοκίνητων οχημάτων.

Επαγγέλματα

 •  Ισχυρότερη αύξηση της απασχόλησης προβλέπεται στις θέσεις υψηλής εξειδίκευσης (διευθυντικά στελέχη, επαγγελματίες του τομέα διοίκησης και συναφή επαγγέλματα) ενώ ηπιότερη αύξηση θα παρουσιάσουν ορισμένα επαγγέλματα που απαιτούν λιγότερες δεξιότητες (π.χ. στους τομείς των πωλήσεων, της ασφάλειας, της καθαριότητας, της τροφοδοσίας και της φροντίδας)·
 • Απώλειες θέσεων εργασίας αναμένονται σε επαγγέλματα μέσης εξειδίκευσης (π.χ. ειδικευμένοι χειρώνακτες εργαζόμενοι και υπάλληλοι γραφείου)·
 • Η προσφορά ατόμων με υψηλότερα προσόντα μπορεί να αυξηθεί ταχύτερα από τη ζήτηση για τους εν λόγω εργαζομένους, ενώ η ίδια κατάσταση επηρεάζει τα άτομα με ελάχιστα ή χαμηλά επίπεδα προσόντων.

Καθήκοντα και δεξιότητες

 • Ο αριθμός χειρωνακτικών καθηκόντων που εκτελούν στην εργασία τους οι εργαζόμενοι αναμένεται να μειωθεί, ενώ τα επαγγέλματα που απαιτούν διανοητική και κοινωνική εργασία θα αυξηθούν·
 • Η επιχειρηματική εγγραμματοσύνη,  οι πωλήσεις/ικανότητα πειθούς και η εξυπηρέτηση/διαθεσιμότητα θα γίνονται όλο και πιο σημαντικές δεξιότητες για τους εργαζομένους·
 • Θα υπάρξει σημαντική μείωση της ανάγκης για δεξιότητες που βασίζονται στις μηχανές (δεξιότητες μη ΤΠΕ) και αύξηση της ζήτησης για δεξιότητες ΤΠΕ·
 • Η ικανότητα αυτόνομης εργασίας θα εκτιμάται σε μεγάλο βαθμό.

Σχετικά με το Cedefop

Το Cedefop , γνωστό και ως Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, ιδρύθηκε το 1975. Ο Οργανισμός βοηθά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να αναπτύξουν πολιτικές για την ευρωπαϊκή επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ), προκειμένου να αυξηθούν τα ποσοστά απασχόλησης και να εξασφαλιστεί η έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη.

Σε όλη τη διάρκεια του 2020, θα παρουσιάζουμε τα πορίσματα τουCedefop σε σχέση με επιμέρους τομείς απασχόλησης, από εργαζομένους στον τομέα της περίθαλψης έως τους επαγγελματίες στον τομέα ΤΠΕ. Να επισκέπτεστε συχνά τον ιστότοπό μας για περισσότερα νέα.

 

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Cedefop Skills Forecast

 

Διαβάστε περισσότερα:

Ευρωπαϊκές ημερίδες για την απασχόληση

Drop’pin@EURES

Αναζητήστε συμβούλους EURES

Συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στις χώρες EURES

Βάση αναζήτησης εργασίας EURES

Υπηρεσίες EURES για εργοδότες

Πρόγραμμα εκδηλώσεων EURES

Προσεχείς διαδικτυακές εκδηλώσεις

Το EURES στο Facebook

Το EURES στο Twitter

Το EURES στο LinkedIn

Λεπτομέρειες

Θέματα
 • Εξωτερικές ειδήσεις EURES
 • Νέα για την αγορά εργασίας/ειδήσεις για την κινητικότητα
 • Ειδήσεις / αναφορές / στατιστικά στοιχεία
 • Τάσεις προσλήψεων
Τομέας
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Αποποίηση ευθυνών

Τα άρθρα προορίζονται να παρέχουν στους χρήστες της πύλης EURES πληροφορίες για τρέχοντα θέματα και τάσεις και να ενθαρρύνουν τη συζήτηση και τη συζήτηση. Το περιεχόμενό τους δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα την άποψη της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας (ELA) ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιπλέον, το EURES και το ELA δεν υποστηρίζουν ιστοτόπους τρίτων που αναφέρονται παραπάνω.