Gå direkt till innehållet
EURES (EURopean Employment Services)
Nyhetsartikel28 februari 2020Europeiska arbetsmyndigheten, Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkluderingLästid: 3 min

EU:s arbetsmarknad och arbetsplatser på 2020-talet

Hur kommer arbetslivet att se ut om 10 år? Kommer jobben, marknaden och kompetenskraven att se likadana ut som idag? Vilken typ av kollegor kommer vi att ha?

The EU job market and workplace in the 2020s
EURES

Cedefops färdighetsprognos, som föregriper framtida trender på sysselsättningsområdet, syftar till att ge en bild av hur Europas arbetsmarknader och arbetsplatser kommer att se ut 2030, och vilka färdigheter som kommer att krävas. Prognosen gör det möjligt att jämföra sysselsättningsutsikter och framtida trender runtom i Europa, vilket gör det till ett idealiskt verktyg för arbetssökande, arbetsgivare, studenter, forskare och beslutsfattare.

Prognosen har utvecklats kontinuerligt sedan 2005 och ger för närvarande information om EU:s medlemsstater, Island, Nordmakedonien, Schweiz, Turkiet och Storbritannien. Den omfattar 66 näringsgrenar, 41 yrkesgrupper och 3 utbildningsnivåer.

Den fullständiga prognosrapporten finns på centrumets webbplats, och nedan sammanfattar vi några av de viktigaste slutsatserna.

Arbetskraft

 • Arbetskraftens storlek förväntas öka med 1 procent fram till 2030.
 • Åldersstrukturen väntas se något annorlunda ut, med en minskning på 0,5 procent i åldersgruppen 25–49 år och en ökning med 3,8 procent i åldersgruppen 64 år och äldre.
 • Den arbetsföra befolkningens storlek väntas öka med 3,7 procent, även om det kan finnas stora skillnader mellan länderna.
 • Könsfördelningen kommer att vara ungefär densamma som i dagsläget, med fler män än kvinnor i arbetslivet.

Sektorer

 • Den traditionella tillverkningsindustrin förväntas minska, medan tjänstesektorn och den avancerade tillverkningsindustrin troligen kommer att växa.
 • De tjänstesektorer som kommer att växa snabbast är rättsliga tjänster, redovisning, forskning och utveckling, reklam och marknadsföring (inbegripet marknadsundersökning) samt administration och stödtjänster.
 • På tillverkningssidan kommer elektrisk utrustning, övriga maskiner och utrustning samt motorfordon att vara de områden som växer snabbast.

Yrken

 • En betydande tillväxt förväntas inom högkvalificerade yrken (såsom chefer och yrkesutövare med teoretisk specialistkompetens eller högre utbildning) och en viss tillväxt väntas inom vissa lågkvalificerade yrken (till exempel inom försäljning, säkerhet, städning, catering och vissa vårdyrken).
 • Färre arbetstillfällen förväntas inom medelkvalificerade yrken (till exempel vissa hantverks- och kontorsyrken).
 • Tillgången på personer med högre utbildning kan komma att öka snabbare än efterfrågan på denna typ av arbetskraft, och detsamma kan gälla för personer med få eller lägre kvalifikationer.

Arbetsuppgifter och kompetens

 • De fysiska uppgifter som de anställda utför på arbetsplatserna väntas bli färre, medan de intellektuella och sociala uppgifterna troligen kommer att bli fler.
 • Affärskunnande, försäljning/övertalning och känsla för service/betjäning kommer att bli allt viktigare aspekter för arbetstagarna.
 • Behovet av icke IKT-relaterade maskinbaserade färdigheter kommer att minska, medan efterfrågan på kompetens inom IKT kommer att öka.
 • Förmågan att arbeta självständigt kommer att värderas högt.

Om Cedefop

Cedefop, eller Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning, grundades 1975. Centrumet hjälper Europeiska kommissionen, medlemsstaterna och arbetsmarknadens parter att utveckla den europeiska yrkesutbildningspolitiken med målet att öka sysselsättningen och säkerställa en smart och hållbar ekonomisk tillväxt för alla.

Under 2020 kommer vi att följa resultaten av Cedefops undersökningar när det gäller olika yrkesområden, allt från vård till IKT. Ta en titt här igen inom kort för att få reda på mer.

 

Länkar:

Cedefops färdighetsprognos

 

Läs mer:

Europeiska jobbdagar

Drop’pin@EURES

Hitta Euresrådgivare

Leva och arbeta i Euresländer

Eures jobbdatabas

Eures tjänster för arbetsgivare

Eures evenemangskalender

Kommande evenemang på nätet

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på LinkedIn

Teman
 • Externa EURES-nyheter
 • Arbetsmarknadsnyheter/mobilitetsnyheter
 • Nyheter/rapporter/statistik
 • Rekryteringstrender
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfriskrivning

Artiklarna är avsedda att ge användare av Eures-portalen information om aktuella ämnen och trender och att stimulera diskussion och debatt. Deras innehåll återspeglar inte nödvändigtvis den europeiska arbetsmyndighetens (ELA) eller Europeiska kommissionens uppfattning. EURES och ELA stöder inte tredje parts webbplatser som nämns ovan.