Mur għall-kontenut ewlieni
EURES (EURopean Employment Services)
Artiklu tal-aħbarijiet28 Frar 2020L-Awtorità Ewropea tax-Xogħol, Id-Direttorat Ġenerali tal-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni3 min qari

Is-suq tax-xogħol tal-UE u l-post tax-xogħol fis-snin 20 tas-seklu 21

Kif se tkun id-dinja tax-xogħol 10 snin oħra? Se nkunu qed nagħmlu l-istess impjiegi fl-istess setturi bl-istess ħiliet? Min se jkunu l-kollegi tagħna?

The EU job market and workplace in the 2020s
EURES

It-Tbassir tal-Ħiliet tas-Cedefop, li jbassar ix-xejriet futuri fl-impjiegi, għandu l-għan li jipprovdi għarfien dwar kif se jkunu s-suq tax-xogħol u l-postijiet tax-xogħol fl-Ewropa sal-2030 – u liema ħiliet se jkunu meħtieġa. Dan jippermetti lill-utenti jqabblu l-prospetti tal-impjieg u x-xejriet futuri madwar l-Ewropa, u b’hekk jagħmluh l-għodda ideali għal min ikun qed ifittex impjieg, għall-impjegaturi, għall-istudenti, għar-riċerkaturi u għal min ifassal il-politika.

It-tbassir ilu jiġi żviluppat fuq bażi kontinwa sa mill-2005, u bħalissa jipprovdi informazzjoni dwar l-Istati Membri tal-UE, l-Iżlanda, il-Maċedonja ta’ Fuq, l-Iżvizzera, it-Turkija u r-Renju Unit. Dan ikopri 66 settur ta’ attività ekonomika, 41 grupp ta’ okkupazzjoni u 3 livelli ta’ edukazzjoni.

Is-sejbiet sħaħ tal-aġenzija jistgħu jinstabu fuq is-sit web tagħha, filwaqt li ġbarna fil-qosor xi wħud mill-punti ewlenin hawn taħt.

Forza tax-xogħol

 • Id-daqs tal-forza tax-xogħol huwa mistenni li jikber b’1% sal-2030;
 • L-età tal-forza tax-xogħol se tinbidel xi ftit, bi tnaqqis ta’ 0.5% f’dawk li għandhom bejn 25 u 49 sena u tkabbir ta’ 3.8% f’dawk li għandhom 64 sena jew aktar;
 • Id-daqs tal-popolazzjoni fl-età tax-xogħol huwa mistenni li jiżdied bi 3.7%, għalkemm hemm varjazzjoni sinifikanti bejn il-pajjiżi;
 • Il-bilanċ bejn is-sessi se jibqa’ fil-biċċa l-kbira l-istess, b’aktar irġiel jaħdmu milli nisa.

Setturi

 • L-industriji tal-manifattura bażiċi huma mistennija li jonqsu, filwaqt li l-industriji tas-servizzi u l-industriji tal-manifattura avvanzati huma mistennija li jikbru;
 • Is-setturi tas-servizzi li l-aktar li qed jikbru malajr se jkunu dawk legali u tal-kontabbiltà, ir-riċerka u l-iżvilupp, ir-reklamar u r-riċerka dwar il-kummerċjalizzazzjoni, u l-attivitajiet tas-servizzi amministrattivi u ta’ appoġġ;
 • Is-setturi tal-manifattura li qed jikbru b’rata mgħaġġla se jkunu t-tagħmir elettriku, makkinarju u tagħmir ieħor, il-manifattura u l-vetturi bil-mutur.

Okkupazzjonijiet

 • Huwa mistenni li jkun hemm tkabbir sinifikanti f’okkupazzjonijiet b’ħiliet għoljin (eż. maniġers, professjonisti u professjonisti assoċjati) u xi tkabbir f’ċerti okkupazzjonijiet b’ħiliet baxxi (eż. il-bejgħ, is-sigurtà, it-tindif, il-catering u l-kura);
 • Huwa mistenni telf ta’ impjiegi f’okkupazzjonijiet b’ħiliet medji (eż. il-ħaddiema manwali b’ħiliet, l-iskrivani);
 • Il-provvista ta’ dawk bi kwalifiki ta’ livell ogħla tista’ tikber b’rata aktar mgħaġġla mid-domanda għal dawn l-impjegati, bl-istess sitwazzjoni li taffettwa lil dawk bi ftit jew b’livell ta’ kwalifiki inferjuri.

Kompiti u ħiliet tax-xogħol

 • L-għadd ta’ kompiti fiżiċi li l-impjegati jwettqu fuq il-post tax-xogħol huwa mistenni li jonqos, filwaqt li l-għadd ta’ kompiti intellettwali u soċjali se jiżdied;
 • Il-litteriżmu tan-negozju, il-bejgħ/persważjoni u l-ħila li wieħed iservi/jaqdi se jsiru ħiliet dejjem aktar importanti għall-ħaddiema;
 • Se jkun hemm tnaqqis sinifikanti fil-ħtieġa ta’ ħiliet ibbażati fuq il-magni (mhux tal-ICT) u domanda dejjem akbar għall-ħiliet fl-ICT;
 • Il-kapaċità li wieħed jaħdem b’mod awtonomu se tkun apprezzata ħafna.

Dwar is-Cedefop

Is-Cedefop’s, magħruf ukoll bħala ċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta’ Taħriġ Vokazzjonali, twaqqaf fl-1975. L-aġenzija tgħin lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Istati Membri u lis-sħab soċjali jiżviluppaw politiki Ewropej dwar l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (ETV), sabiex jiżdiedu r-rati ta’ impjieg u jiġi żgurat tkabbir ekonomiku intelliġenti, sostenibbli u inklużiv.

Matul l-2020, se nkunu qed inħarsu lejn is-sejbiet tas-Cedefop fir-rigward ta’ oqsma okkupazzjonali individwali, minn persuni li jindokraw għal professjonisti tal-ICT. Erġa’ idħol dalwaqt biex issir taf aktar.

 

Links relatati:

Tbassir tal-Ħiliet tas-Cedefop

 

Aqra aktar:

Il-Jiem Ewropej tal-Impjiegi

Drop’pin@EURES

Sib Konsulenti tal-EURES

Kundizzjonijiet tax-xogħol u l-għajxien fil-pajjiżi tal-EURES

Il-Bażi tad-Data tal-Impjiegi tal-EURES

Is-servizzi tal-EURES għall-impjegaturi

Il-Kalendarju tal-Avvenimenti tal-EURES

 Avvenimenti Online li ġejjin

L-EURES fuq Facebook

L-EURES fuq Twitter

L-EURES fuq LinkedIn

Temi
 • Aħbarijiet esterni tal-EURES
 • Aħbarijiet dwar is-suq tax-xogħol/aħbarijiet dwar il-mobilità
 • Aħbarijiet/rapporti/statistika
 • Xejriet ta' reklutaġġ
Settur
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ċaħda

L-artikoli huma maħsuba biex jipprovdu lill-utenti tal-portal tal-EURES b'informazzjoni dwar suġġetti u xejriet kurrenti u biex jistimulaw id-diskussjoni u d-dibattitu. Il-kontenut tagħhom mhux bilfors jirrifletti l-opinjoni tal-Awtorità Ewropea tax-Xogħol (ELA) jew tal-Kummissjoni Ewropea. Barra minn hekk, EURES u ELA ma japprovawx websajts ta' partijiet terzi msemmija hawn fuq.