Põhisisu juurde
EURES (EURopean Employment Services)
Artikkel30. juuni 2020Euroopa Tööjõuamet, Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat

8 olulist oskust edu saavutamiseks COVID-19-järgses maailmas

Teadlased juurdlevad, kuidas muutub maailm pärast COVID-19-pandeemiat, kuid enamik neist on nõus, et töökohad ei ole enam endised. Siin on 8 oskust, mis eeldatavasti on olulised töötajatele ja ettevõtetele koroonaviirusejärgses maailmas.

8 essential skills to succeed in a post-COVID-19 world
Shutterstock

Juhtimine

Koroonaviiruse levik võib olla aeglustumas, kuid kaugtöö muutub üha populaarsemaks. Kui üha rohkem kontoreid laseb töötajatel kodunt töötada, muutuvad oluliseks head juhtimisoskused. Rühmajuhid ja juhtivtöötajad peavad suutma inspireerida ja motiveerida töökaaslasi ning edendama kaugkoostööd. Lisaks muutuvad rühmad koos juhutöömajanduse kasvuga palju laialivalguvamaks ning vajavad kõigi osalejate algatusvõimet ja proaktiivsust.

Emotsionaalne intelligentsus

Emotsionaalne intelligentsus on võime mõista enda ja teiste emotsioone ja neid teadvustada. Sellel on mitu komponenti – teadvustamine, tajumine ja reguleerimine, kuid sisuliselt on see juhtimine empaatia, mõjutamise ja koostöö kaudu. COVID-19-järgses maailmas võib olla palju määramatust ja probleeme ning ettevõtted vajavad emotsionaalselt intelligentseid juhte, et aidata töötajatel sellel keerulisel ajal toime tulla.

Tehnoloogiaoskused

Oleme näinud, et tehnoloogia, näiteks robootika, liitreaalsus, asjade Internet ja tehisintellekt, aitavad ettevõtetel muutuda säilenõtkemaks tulevaste pandeemiate suhtes. Inimesed, kes aitavad ettevõtetel neid tehnoloogiaid kasutusele võtta, on tulevikus asendamatud. Tehastest õigusfirmadeni – tööturg vajab üha enam piisavate tehnoloogiaoskustega töötajaid.

Digitaalsed ja kodeerimisoskused

COVID-19-kriisi ajal selgus, et tugeva digitaalse kohalolekuga ettevõtted on vähem haavatavad majandusraskuste ja pandeemiate suhtes. Seepärast on digiturunduse, veebiarenduse, veebidisaini ja kodeerimisoskustega inimesed hindamatud ettevõtetele, aidates neil keerulisel ajal püsima jääda. Digipõhiste ettevõtete arvu kasvuga on digioskuste kasutamise võimalused loendamatud.

Kohanduvus

Liikumisvabaduse piirang on toonud meie ellu palju ootamatuid muutusi. Kahtlemata muutub meie tööviis ning töötajad, kes suudavad muutustega kiiresti kohaneda on suure väärtusega nende tööandjatele. Kohanduvus ei ole ainult muutuste lõimimine oma tööülesannetesse, see on ka uute oskuste pidev õppimine ja vanade oskuste ajakohastamine, et säilitada konkurentsivõime tööturul.

Loomingulisus ja uuenduslikkus

Oleme koroonaviiruse pandeemia ajal kogenud loovuse ja uuenduslikkuse tähtsust. Ettevõtted, kes on pakkunud veebipõhiseid teenuseid või kiiresti muutnud oma toodangut, on olnud paljudele eeskujuks. Koroonaviirusejärgses maailmas on inimeste loovus väga oluline.

Andmekirjaoskus

Ettevõtted, kes mõistavad ärisuundumusi, kohanduvad paremini ootamatute olukordadega. Et hakkama saada, vajavad ettevõtted andmekirjaoskusega spetsialiste, kes suudavad teavet tõlgendada ja pakkuda sellepõhiseid lahendusi. Sel põhjusel on andmekirjaoskusega inimesed tööandjatele väärtuslikumad kui kunagi varem.

Kriitiline mõtlemine

Võltsuudiste ja väärinfo suure leviku tõttu internetis on ettevõtetel otsuste tegemisel vaja säilitada kriitiline mõtlemine. Meediapädevus ja suutlikkus objektiivselt hinnata eri allikatest pärit teavet on tulevikus suure nõudlusega.

Artikkel, kuidas 6 Euroopa ettevõtet kasutasid mõnda eespool nimetatud oskustest, et kriisis püsima jääda ja edasi liikuda.
 

 

Seotud lingid

Ettevõtete tegevus kriisiga kohanemisel ja COVID-19-järgse reaalsuse ettevalmistamisel
 

 

Lisateave

Euroopa tööhõivepäevad

Drop’pin@EURES

EURESe nõustajad

Elamine ja töötamine EURESe riikides

EURESe töökohtade andmebaas

EURESe teenused tööandjatele

EURESe ürituste kalender

Eelseisvad veebiüritused

EURES Facebookis

EURES Twitteris

EURES LinkedInis

Teemad
EttevõtlusVälised sidusrühmadNõuanded ja soovitusedTööturuuudised/liikumisuudisedVärbamistrendidNoorus
Seotud jaotis(ed)
Elamine ja töötamine
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vastutusest loobumine

Artiklite eesmärk on anda EURESe portaali kasutajatele teavet aktuaalsete teemade ja suundumuste kohta ning ergutada arutelu ja arutelu. Nende sisu ei pruugi kajastada Euroopa Tööameti (ELA) ega Euroopa Komisjoni seisukohta. Lisaks ei toeta EURES ja ELA ülalnimetatud kolmandate isikute veebisaite.