Mur għall-kontenut ewlieni
EURES (EURopean Employment Services)
Artiklu tal-aħbarijiet30 Ġunju 2020L-Awtorità Ewropea tax-Xogħol, Id-Direttorat Ġenerali tal-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni3 min qari

8 ħiliet essenzjali biex għas-suċċess f’dinja post-COVID-19

Ir-riċerkaturi jispekulaw kif id-dinja se tinbidel wara l-pandemija tal-COVID-19, iżda l-biċċa l-kbira tagħhom jaqblu li l-postijiet tax-xogħol mhux se jkunu l-istess bħal qabel. Hawnhekk hawn tmien ħiliet li aħna nistennew li sejrin ikunu essenzjali għall-ħaddiema u n-negozji f'dinja wara l-coronavirus.

8 essential skills to succeed in a post-COVID-19 world
Shutterstock

Tmexxija

Jista’ jkun li l-firxa tal-coronavirus qiegħda tonqos, iżda t-telexogħol qed issir aktar popolari. B’aktar uffiċċji li jippermettu lill-impjegati tagħhom jaħdmu mid-dar, il-ħiliet ta’ tmexxija tajba qegħdin isiru essenzjali. Jenħtieġ li l-mexxejja u l-maniġers tat-timijiet ikunu jistgħu jispiraw u jimmotivaw lill-kollegi tagħhom u jinkoraġġixxu l-kollaborazzjoni mill-bogħod. Barra minn hekk, bit-tkabbir tal-ekonomija tal-gigs, it-timijiet qed isiru aktar fluwenti, u jeħtieġu inizjattiva u proattività minn dawk kollha involuti.

Intelliġenza emozzjonali

L-intelliġenza emozzjonali hija l-kapaċità li wieħed jifhem u jkun konxju tal-emozzjonijiet tiegħu u dawk tal-oħrajn. Din għandha diversi komponenti – għarfien, perċezzjoni u regolamentazzjoni, iżda essenzjalment, hija dwar it-tmexxija permezz ta’ empatija, influwenza u kollaborazzjoni. Id-dinja post-COVID-19 tista' tkun mimlija inċertezza u sfidi, u l-kumpaniji se jkollhom bżonn mexxejja emozzjonalment intelliġenti biex jgħinu lill-ħaddiema tagħhom jinnavigaw f'dawn iż-żminijiet diffiċli.

Ħiliet teknoloġiċi

Rajna li teknoloġiji bħar-robotika, ir-realtà awmentata, l-Internet tal-oġġetti u l-intelliġenza artifiċjali jistgħu jgħinu lin-negozji jsiru aktar reżiljenti għal pandemiji futuri. Fil-futur, in-nies li jistgħu jgħinu lill-kumpaniji jisfruttaw dawn it-teknoloġiji se jkunu indispensabbli. Minn fabbriki għal ditti legali – is-suq tax-xogħol se jirrikjedi dejjem aktar ħaddiema b’ħiliet teknoloġiċi adegwati.

Ħiliet diġitali u ta’ kkowdjar

Il-kriżi tal-COVID-19 urietna li n-negozji bi preżenza diġitali qawwija huma inqas vulnerabbli għal tnaqqis ekonomiku u pandemiji. Għalhekk, nies b'ħiliet fil-qasam tal-kummerċjalizzazzjoni diġitali, l-iżvilupp tal-web, id-disinn u l-ikkowdjar tal-web jistgħu jkunu imprezzabbli biex jgħinu lill-kumpaniji jibqgħu għaddejjin fi żminijiet diffiċli. B'għadd dejjem jikber ta' negozji b'bażi diġitali, l-opportunitajiet biex il-ħiliet diġitali jitpoġġew fix-xogħol huma bosta.

Adattabilità

Il-lockdown ġab miegħu ħafna bidliet mhux mistennija f’ħajjitna. Il-mod kif naħdmu bla dubju se jinbidel u l-ħaddiema li jistgħu jadattaw malajr għall-bidliet se jkunu ta’ valur kbir għal min iħaddimhom. L-adattabilità mhijiex biss dwar it-tħaddin ta’ bidliet fid-doveri tax-xogħol tiegħek – hija wkoll dwar it-tagħlim kontinwu ta’ ħiliet ġodda u l-aġġornament ta’ dawk qodma biex jibqgħu rilevanti fis-suq tax-xogħol.

Kreattività u innovazzjoni

Rajna l-importanza tal-kreattività u l-innovazzjoni matul il-pandemija tal-coronavirus. In-negozji li rnexxielhom joħolqu modi kif jipprovdu s-servizzi online jew bidlu malajr il-produzzjoni tagħhom servew bħala mudelli għal ħafna. F'dinja ta' wara l-coronavirus, il-kreattività umana se tkun essenzjali.

Litteriżmu fid-data

Il-kumpaniji li jifhmu x-xejriet tan-negozju huma aktar adatti biex jirrispondu għal sitwazzjonijiet mhux mistennija. Iżda biex dan isir, in-negozji jeħtieġu professjonisti bil-litteriżmu fid-data, li jistgħu jinterpretaw l-informazzjoni u jissuġġerixxu soluzzjonijiet ibbażati fuqha. Għal din ir-raġuni, il-persuni bil-litteriżmu fid-data se jkunu ta' valur akbar għal min iħaddem aktar minn qatt qabel.

Ħsieb kritiku

B'aħbarijiet foloz u b'diżinformazzjoni kull fejn tħares fuq l-internet, il-kumpaniji se jkollhom jiddependu minn ħsieb kritiku biex jieħdu deċiżjonijiet infurmati. Il-litteriżmu medjatiku u l-kapaċità li l-informazzjoni tiġi evalwata b'mod oġġettiv minn sorsi differenti se jkollhom domanda kbira.

Aqra dan l-artikolu dwar kif sitt kumpaniji Ewropej użaw xi wħud mill-ħiliet imsemmija hawn fuq biex ikampaw fil-kriżi u jimxu 'l quddiem.
 

 

Links relatati:

Kif in-negozji qed jadattaw għall-kriżi u qed jippreparaw għal futur wara l-COVID-19
 

 

Aqra aktar:

Il-Jiem Ewropej tal-Impjiegi

Drop’pin@EURES

Sib Konsulenti tal-EURES

Kondizzjonijiet tal-ħajja u tax-xogħol fil-pajjiżi tal-EURES

Il-Bażi tad-Data tal-Impjiegi tal-EURES

Is-servizzi tal-EURES għall-impjegaturi

Il-Kalendarju tal-Avvenimenti tal-EURES

Avvenimenti Online li ġejjin

L-EURES fuq Facebook

L-EURES fuq Twitter

L-EURES fuq LinkedIn

Temi
 • Negozju/Intraprenditorija
 • Partijiet interessati esterni
 • Ideat u Suġġerimenti
 • Aħbarijiet dwar is-suq tax-xogħol/aħbarijiet dwar il-mobilità
 • Xejriet ta' reklutaġġ
 • Żgħażagħ
Sezzjoni(jiet) relatati
Settur
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ċaħda

L-artikoli huma maħsuba biex jipprovdu lill-utenti tal-portal tal-EURES b'informazzjoni dwar suġġetti u xejriet kurrenti u biex jistimulaw id-diskussjoni u d-dibattitu. Il-kontenut tagħhom mhux bilfors jirrifletti l-opinjoni tal-Awtorità Ewropea tax-Xogħol (ELA) jew tal-Kummissjoni Ewropea. Barra minn hekk, EURES u ELA ma japprovawx websajts ta' partijiet terzi msemmija hawn fuq.