Prejsť na hlavný obsah
EURES (EURopean Employment Services)
Novinový článok18. septembra 2017Európsky orgán práce, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

5 tipov na vytvorenie prosperujúceho pracoviska

Ľudia, ktorých zamestnávate, sú základom vášho podnikania či organizácie. Či máte dvoch zamestnancov alebo dve stovky, sú to práve oni, čo posúvajú spoločnosť vpred a pomáhajú vám dosahovať ciele. Aj keď je niekedy zložité zosúladiť spokojnosť zamestnancov s potrebami a požiadavkami spoločnosti – a nikdy nebudete môcť naraz vyhovieť všetkým – spísali sme niekoľko nápadov, ktoré vám pomôžu v tom, aby vaše pracovisko prosperovalo...

5 tips for creating a thriving workplace

Vytvorte dobré pracovné prostredie

Nikto nechce pracovať na fádnom, neinšpiratívnom pracovisku. Prečo nevniesť do vášho prostredia trochu farby? Rastlín? Mäkkého nábytku? Mať vyhradené tzv. prestávkové zóny alebo pohodlné priestory pre zamestnancov, do ktorých si môžu ísť oddýchnuť a stretávať sa spolu cez prestávky, môže byť tiež dobrý spôsob na udržanie vysokej pracovnej morálky, rovnako ako zabezpečenie toho,aby počet zariadení, ktoré poskytnete, zodpovedal počtu zamestnancov, ktorých máte.

Počúvajte svojich zamestnancov

Uskutočnenie zamestnaneckého prieskumu vám môže pomôcť spojiť sa s vašimi zamestnancami a zistiť, čo si myslia – ale užitočný je len vtedy, ak budete podľa výsledkov konať. Spätná väzba bude vždy pozitívna aj negatívna, ale ak sa opakovane vyskytujú určité témy, vyplýva z toho, že predstavujú konkrétny priestor na zlepšenie. A ak vaši zamestnanci uvidia, že podnikáte kroky, aby ste vyriešili problém, ktorý predostreli, zvýši sa dôvera a ukáže sa, že rešpektujete ich názory.

Buďte čo najtransparentnejší

V podnikaní sa budú diať zmeny a rozhodnutia sa budú prijímať na úrovni vedenia každodenne. Ale ak majú tieto rozhodnutia priamy vplyv na vašich zamestnancov, existuje riziko, že sa budú cítiť vynechaní a neistí, ak jediné, čo vidia, je konečný výsledok. Aj keď je mnoho aspektov riadenia, o ktoré nie je možné sa podeliť s vašimi zamestnancami, ak im umožníte dozvedieť sa, ako a prečo bolo prijaté nejaké rozhodnutie (pokiaľ je to možné), môže to prispieť k ich uisteniu a k zmierneniu obáv, ktoré môžu mať.

Podpora odbornej prípravy a potrieb v oblasti vybavenia

V spoločnosti akejkoľvek značnej veľkosti je nemožné, aby aj ten najlepší manažérsky tím poznal detaily úlohy každého zamestnanca. Je preto dôležité dôverovať úsudku vašich zamestnancov, pokiaľ ide o ich vlastnú odbornú prípravu, hardvérové a softvérové potreby. Ak niekto žiada o konkrétny nástroj alebo softvér, pravdepodobne na to má naozaj dobrý dôvod – možno bude vďaka nemu efektívnejší alebo bude vedieť riešiť zložitejšie úlohy. Aj keď v každej spoločnosti určite treba dbať na bilanciu, niekedy súčasná investícia do potrieb vašich zamestnancov prinesie väčšiu odmenu v budúcnosti.

Poskytujte odmeny a bonusy

Keď sa hovorí o odmenách, je dôležité poskytnúť svojim zamestnancom stimuly, aby pracovali najlepšie podľa svojich schopností, a treba oceniť, keď tak pracujú. Ciele, bonusy a programy odmeňovania sú výbornými spôsobmi, ako posilniť iniciatívu vašich zamestnancov a dať im nejaký jasný cieľ, ku ktorému sa môžu dopracovať. Takisto tým dávate najavo, že si ceníte ich ťažkú prácu a ich záväzok voči spoločnosti, čím sa zase môže posilniť lojalita zamestnancov!

Tak to tu máte – 5 tipov na udržanie spokojnosti vašich zamestnancov a prekvitajúceho pracoviska. A ak vás zaujíma aj zvýšenie produktivity, určite si prečítajte 5 aplikácií na zvýšenie vašej efektívnosti v práci, vďaka ktorým získate užitočné rady, o ktoré sa môžete podeliť so svojimi zamestnancami.

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Drop’pin@EURES

Vyhľadať poradcu siete EURES

Pracovné a životné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce podujatia online

Sieť EURES na Facebooku

Sieť EURES na Twitteri

Sieť EURES na LinkedIn

Sieť EURES na Google+

Témy
Rady a tipy
Súvisiace sekcie
Život a práca
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vylúčenie zodpovednosti

Články majú používateľom portálu EURES poskytnúť informácie o aktuálnych témach a trendoch a podnietiť diskusiu a diskusiu. Ich obsah nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskeho úradu práce (ELA) alebo Európskej komisie. Okrem toho, EURES a ELA nepodporujú vyššie uvedené webové stránky tretích strán.