Mur għall-kontenut ewlieni
EURES (EURopean Employment Services)
Artiklu tal-aħbarijiet18 Settembru 2017L-Awtorità Ewropea tax-Xogħol, Id-Direttorat Ġenerali tal-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni3 min qari

5 suġġerimenti biex toħloq post tax-xogħol ta' suċċess

Il-persuni li timpjega huma l-qalba tan-negozju jew tal-organizzazzjoni tiegħek. Jekk inti għandek żewġ membri tal-persunal jew mitejn, dawn huma dawk li jmexxu l-kumpanija tiegħek 'il quddiem u jgħinuk tilħaq l-għanijiet tiegħek. Filwaqt li xi kultant, huwa diffiċli li tikseb bilanċ bejn is-sodisfazzjon tal-persunal u l-bżonnijiet u d-domandi tal-kumpanija – u inti qatt m'inti se tkun tista' tagħmel lil kulħadd kuntent il-ħin kollu – aħna fformulajna xi suġġerimenti sabiex ngħinu biex il-post tax-xogħol tiegħek ikun ta' suċċess...

5 tips for creating a thriving workplace

Oħloq ambjent tax-xogħol tajjeb

Ħadd ma jixtieq jaħdem f'post tax-xogħol monotonu, li ma jispirax lill-impjegati Għaliex ma tintroduċix ftit kulur fl-ambjent tiegħek? Pjanti? Dekorazzjonijiet? Mod tajjeb kif iżżomm il-moral tal-persunal ogħli huwa billi tiddedika "żoni ta' rilassament" jew kmamar tal-persunal komdi fejn il-persunal jista' jmur biex jirrilassa u jissoċjalizza matul il-brejks, kif ukoll billi tiżgura li l-għadd tal-faċilitajiet li inti tipprovdi jaqbel mal-għadd tal-persunal li inti għandek.

Isma' x'qed jgħidlek il-persunal tiegħek

Li twettaq stħarriġ fost il-persunal jista' jgħinek tibni relazzjoni mal-impjegati tiegħek u ssir taf x'qed jaħsbu – iżda dan huwa utli biss jekk inti taġixxi fuq ir-riżultati. Dejjem se jkun hemm feedback pożittiv u negattiv, iżda jekk hemm temi rikorrenti li qegħdin jibqgħu jiffaċċjaw, allura dan jissuġġerixxi li hemm oqsma speċifiċi li fihom għandu jsir it-titjib. U jekk l-impjegati tiegħek jaraw li inti qed tipprova tindirizza kwistjoni li huma qajmu, dan ser jispira fihom il-fiduċja u tkun qed turihom li inti tirrispetta l-opinjonijiet tagħhom.

Kun kemm jista' jkun trasparenti

Fin-negozju, kuljum ser isiru tibdiliet u ser jittieħdu deċiżjonijiet fil-livell maniġerjali. Iżda meta dawk id-deċiżjonijiet ser jaffettwaw direttament lill-forza tax-xogħol tiegħek, din tkun f'riskju li tħossha maqtugħa u inċerta jekk kull ma tara huwa r-riżultat aħħari. Filwaqt li hemm diversi aspetti amministrattivi li mhuwiex possibbli li taqsamhom mal-forza tax-xogħol tiegħek, il-fatt li tippermetti lill-forza tax-xogħol tifhem kif u għaliex ittieħdet deċiżjoni (fejn ikun possibbli) jista' jgħin biex ikabbar il-fiduċja u jtaffi kwalunkwe tħassib li din jista' jkollha.

Appoġġja l-bżonnijiet ta' taħriġ u ta' apparat

F'kumpanija ta' kwalunkwe daqs sinifikanti, huwa impossibbli, saħansitra anke għall-aqwa tim amministrattiv li jkun jaf fid-dettall ir-rwol ta' kull impjegat. Din hija r-raġuni għala huwa importanti li tafda fil-ġudizzju tal-persunal tiegħek fir-rigward tal-bżonnijiet tiegħu stess tat-taħriġ, il-ħardwer u s-softwer. Jekk xi ħadd ikun qed jitlob għodda jew biċċa softwer speċifiku, probabbli dan għandu raġuni tajba għal dan – forsi ser tgħinu jsir aktar effiċjenti u permezz ta' din l-għodda jew softwer se jkun jista' jindirizza kompiti aktar kumplessi. Filwaqt li, naturalment, għandha tiġi kkunsidrata l-karta bilanċjali ta' kwalunkwe kumpanija, xi kultant li tinvesti issa fil-bżonnijiet tal-persunal tiegħek, iġib miegħu premjijiet akbar fil-futur.

Agħti premjijiet u bonusijiet

Fir-rigward tal-premjijiet, huwa importanti li toffri lill-persunal tiegħek inċentivi biex jaħdmu bl-aħjar kapaċitajiet tagħhom u li jiġu rikonoxxuti meta jagħmlu dan. Miri, bonusijiet u programmi ta' premjijiet huma modi eċċellenti ta' kif issaħħaħ l-inizjattiva tal-persunal u tagħtihom għan speċifiku biex jaħdmu għalih. Dan juri wkoll li inti tapprezza x-xogħol iebes tagħhom u l-impenn tagħhom lejn il-kumpanija tiegħek, li min-naħa l-oħra, jista' jsaħħaħ il-lealtà tal-persunal!

Għaldaqstant, hawn għandek il-5 suġġerimenti li jgħinuk iżżomm lill-persunal tiegħek kuntent u li żżomm il-post tax-xogħol tiegħek ta' suċċess. U jekk inti interessat/a ukoll li ttejjeb il-produttività, kun żgur li tiċċekkja l-5 applikazzjonijiet li jagħmluk aktar effettiv fuq ix-xogħol biex tikseb parir utli li inti tista' tgħaddi lill-persunal tiegħek.

 

Aqra aktar:

Jiem l-Impjiegi Ewropej

Drop’pin@EURES

Sib Konsulent tal-EURES

Kundizzjonijiet tax-xogħol u l-għajxien fil-pajjiżi tal-EURES

Il-Bażi ta' Data tal-Impjiegi tal-EURES

Is-servizzi tal-EURES għall-impjegaturi

Il-Kalendarju tal-Avvenimenti tal-EURES

Avvenimenti Online li ġejjin

L-EURES fuq Facebook

L-EURES fuq Twitter

L-EURES fuq LinkedIn

L-EURES fuq Google+

Temi
 • Ideat u Suġġerimenti
Sezzjoni(jiet) relatati
Settur
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ċaħda

L-artikoli huma maħsuba biex jipprovdu lill-utenti tal-portal tal-EURES b'informazzjoni dwar suġġetti u xejriet kurrenti u biex jistimulaw id-diskussjoni u d-dibattitu. Il-kontenut tagħhom mhux bilfors jirrifletti l-opinjoni tal-Awtorità Ewropea tax-Xogħol (ELA) jew tal-Kummissjoni Ewropea. Barra minn hekk, EURES u ELA ma japprovawx websajts ta' partijiet terzi msemmija hawn fuq.