Põhisisu juurde
EURES (EURopean Employment Services)
Artikkel27. juuli 2021Euroopa Tööjõuamet, Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat2 min lugemist

Miks on pehmed oskused ja emotsionaalne intelligentsus olulisemad kui kunagi varem?

COVID-19 pandeemia järgne maailm võib olla väga ebakindel ja probleemne. Selle tulemusena vajavad ettevõtted emotsionaalselt intelligentseid töötajaid, kellel on mitmesuguseid pehmeid oskusi, et aidata neil rasketel aegadel hakkama saada.

Why soft skills and emotional intelligence are more important than ever
Unsplash

Pehmed oskused on seotud viisiga, kuidas suhtlete kolleegidega, lahendate probleeme ja haldate oma tööd, samas kui emotsionaalne intelligentsus on võime mõista ja tunda enda ja teiste emotsioone. Uurime mõnda neist oskustest ja miks need on praegu olulisemad kui kunagi varem.

Sõltumatus ja vastutus

Kaugtöö on suurendanud töötajate iseseisvust ja see võib jääda COVID-19-järgse tööturu püsivaks osaks. Kuigi pikemas perspektiivis võib laienev kaugtöö suurendada tootlikkust ning muid majanduslikke ja sotsiaalseid näitajaid (nt heaolu, sooline ja piirkondlik võrdõiguslikkus, eluase, heited), kaasnevad selle üldise mõjuga riskid, eelkõige seoses innovatsiooni ja töötajate rahuloluga. Paljud töötajad on teatanud varjatud ületunnitööst, mille põhjus on töö- ja eraelu piiride hägustumine. Seda peaksid töötajad ise piirama. Läbipõlemise vältimiseks peaks nad seadma piirid, maksimeerima oma tootlikkust tööajal ja võtma vajaduse korral vastutuse, tehes ka ettenähtud puhkepause ja võttes aastapuhkust.

Ennetav teabevahetus ja koostöö

Piiratud füüsiline suhtlus ühises tööruumis vähendab oluliselt teineteiselt õppimise võimalusi. Selle tulemusena peab töötajatel olema võimalik proaktiivselt omandada uusi oskusi, saada teadmisi ja tagasisidet.

Et see häiriks minimaalselt ja edendaks tõhusat koostööd, peavad töötajad olema kolleegidega suhtlemisel peenetundelised ning töötama välja nn digitaalse etiketi. Kas talle meeldivad pikad üksikasjalikud e-kirjad või eelistab ta näiteks telefonivestlust? Kui sageli soovib ta tööülesande jooksul ajakohastusi? Kas ta kasutab meelsasti videokõnesid või eelistaks saada kiirsõnumeid?

Kaugtöö nõuab ka uut rõhuasetust nn virtuaalsel kehakeelel. Et virtuaalkoosolekutel osalemine oleks tulemuslik, peaksid töötajad olema teadlikud sellest, kuidas nad end esitlevad, ning käituma professionaalselt ja meeldivalt. See hõlmab silmside hoidmist läbi kaamera, naeratamist, liigse žestikuleerimise vältimist, vajaduse korral mikrofoni hääletuks seadmist ning sirgelt ja tähelepanelikus asendis istumist.

Emotsionaalne intelligentsus ja empaatia

COVID-19 kriisil oli tohutu mõju neile, kes selle läbi elasid. Selle tulemusena võivad paljud kogeda suuremat stressi, mis on muu hulgas seotud suure töökoormuse, finantspingete, nende endi või lähedaste terviseprobleemide, leina ja lastehoiu puudumisega. See muudabki veelgi väärtuslikumaks inimesed, kes on kaastundlikud teiste läbielamiste suhtes ja suudavad samas võtta vastutuse oma töö kvaliteedi eest.

Kohanemisvõime ja motivatsioon oskusi täiendada

Et kohaneda COVID-19-järgse turuga, vaatavad ettevõtjad ümber oma tarneahela kriitilised osad. Selleks peavad töötajad olema motiveeritud läbima täiendõpet, et täita oma rollis uusi nõudeid, ning nad peavad keskenduma uue turu nõudmistele vastavate oskuste omandamisele.

Loodame, et see artikkel pakkus teile kasulikku teavet, miks nn pehmed oskused ja emotsionaalne intelligentsus on olulisemad kui kunagi varem.

Kui soovite lisateavet COVID-19-järgse töömaailma kohta, lugege meie artiklit Seitse parimat nõuannet, kuidas vähendada kontorisse naasmise ärevust.

Koostöös EURESega (Euroopa tööalase liikuvuse portaal).

 

Seotud lingid

Seitse parimat nõuannet, kuidas vähendada kontorisse naasmise ärevust

EURESe nõustajad

 

Lisateave

Euroopa tööhõivepäevad

EURESe nõustajad

Elamine ja töötamine EURESe riikides

EURESe töökohtade andmebaas

EURESe teenused tööandjatele

EURESe ürituste kalender

Eelseisvad veebiüritused

EURES Facebookis

EURES Twitteris

EURES LinkedInis

Teemad
 • Tööturuuudised/liikumisuudised
 • Värbamistrendid
 • Noorus
Seotud jaotis(ed)
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vastutusest loobumine

Artiklite eesmärk on anda EURESe portaali kasutajatele teavet aktuaalsete teemade ja suundumuste kohta ning ergutada arutelu ja arutelu. Nende sisu ei pruugi kajastada Euroopa Tööameti (ELA) ega Euroopa Komisjoni seisukohta. Lisaks ei toeta EURES ja ELA ülalnimetatud kolmandate isikute veebisaite.