Gå direkt till innehållet
EURES (EURopean Employment Services)
Nyhetsartikel27 juli 2021Europeiska arbetsmyndigheten, Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkluderingLästid: 3 min

Därför är mjuka färdigheter och emotionell intelligens viktigare än någonsin

Livet efter covid-19 kan vara fullt av osäkerhet och utmaningar. Företagen behöver därför emotionellt intelligenta arbetstagare med en rad mjuka färdigheter för att kunna ta sig igenom dessa svåra tider.

Why soft skills and emotional intelligence are more important than ever
Unsplash

Med mjuka färdigheter avses hur du interagerar med arbetskamrater, löser problem och hanterar ditt arbete, medan emotionell intelligens är förmågan att förstå och vara medveten om dina egna och andras känslor. Här tittar vi på några av dessa färdigheter och varför de är viktigare än någonsin.

Autonomi och ansvar

Distansarbete har lett till ökad autonomi för anställda, och detta kan bli ett bestående inslag på arbetsmarknaden efter covid-19. Även om det ökade distansarbetet på lång sikt kan öka produktiviteten och ge bättre resultat för en rad andra ekonomiska och sociala indikatorer (t.ex. välbefinnande, jämställdhet, regional jämlikhet, bostäder, utsläpp) medför dess övergripande effekter risker, särskilt när det gäller innovation och arbetstagarnas tillfredsställelse. Många arbetstagare rapporterar om ”dold övertid” orsakad av otydliga gränser mellan arbete och privatliv. För att begränsa detta problem måste du kunna styra dig egen arbetsdag. Du bör kunna sätta gränser, vara så produktiv som möjligt under arbetstiden och ta på dig ansvar när det behövs, men också ta de raster och den ledighet som du har rätt till för att inte bränna ut dig.

Kommunicera och samarbeta proaktivt

Begränsad fysisk interaktion på en gemensam arbetsplats innebär att tillfällena till ömsesidigt lärande minskar kraftigt. Du måste därför känna dig bekväm med att proaktivt försöka inhämta färdigheter, kunskaper och synpunkter.

För att detta ska ske så friktionsfritt som möjligt och gynna effektivt samarbete måste du ta hänsyn till hur dina arbetskamrater vill bli kontaktade och utveckla en känsla för ”digital etikett”. Föredrar de till exempel långa, detaljerade e-postmeddelanden eller vill de hellre att du ringer till dem? Hur ofta vill de bli uppdaterade om en viss uppgift? Tycker de om att använda videosamtal, eller skulle de hellre vilja bli kontaktade via snabbmeddelanden?

Distansarbete kräver också en ny tonvikt på ”virtuellt kroppsspråk”. För att vara effektiv vid virtuella möten bör du vara medveten om hur du framstår och hela tiden vara professionell och tillmötesgående. Detta innebär att hålla ”ögonkontakt” via kameran, le, undvika att röra på sig alltför mycket, stänga av mikrofonen vid behov och ha en rak kroppshållning som ger ett engagerat intryck.

Emotionell intelligens och empati

Covid-19-krisen har haft en enorm inverkan på de allra flesta av oss. Till följd av detta kan många uppleva ökad stress, bland annat i samband med hög arbetsbelastning, ekonomiska påfrestningar, problem med egen eller närståendes hälsa, dödsfall och brist på barnomsorg. Personer som kan visa att de bryr sig om hur andra har det, samtidigt som de också balanserar ansvaret för kvaliteten på arbetet, värdesätts därför mer än någonsin.

Anpassningsförmåga och motivation till kompetenshöjning

För att anpassa sig till marknaden efter covid-19 omprövar företagen viktiga delar i sina leveranskedjor. Du måste därför vara motiverad att höja din kompetens för att uppfylla nya krav i arbetet och fortsätta fokusera på att bygga upp färdigheter som motsvarar den nya marknadens krav.

Vi hoppas att den här artikeln har gett dig värdefulla insikter i varför mjuka färdigheter och emotionell intelligens är viktigare än någonsin.

Om du är intresserad av att läsa mer om arbetslivet efter covid-19, läs om De sju bästa tipsen för att gå tillbaka till kontoret utan oro.

I samarbete med Eures, den europeiska portalen för rörlighet i arbetslivet.

 

Länkar:

De sju bästa tipsen för att gå tillbaka till kontoret utan oro

Sök efter Euresrådgivare

 

Läs mer:

Europeiska jobbdagar

Hitta Euresrådgivare

Leva och arbeta i Euresländer

Eures jobbdatabas

Eurestjänster för arbetsgivare

Eures evenemangskalender

Kommande evenemang på nätet

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på LinkedIn

Teman
 • Arbetsmarknadsnyheter/mobilitetsnyheter
 • Rekryteringstrender
 • Ungdom
Relaterade avsnitt
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfriskrivning

Artiklarna är avsedda att ge användare av Eures-portalen information om aktuella ämnen och trender och att stimulera diskussion och debatt. Deras innehåll återspeglar inte nödvändigtvis den europeiska arbetsmyndighetens (ELA) eller Europeiska kommissionens uppfattning. EURES och ELA stöder inte tredje parts webbplatser som nämns ovan.