Mur għall-kontenut ewlieni
EURES (EURopean Employment Services)
Artiklu tal-aħbarijiet27 Lulju 2021L-Awtorità Ewropea tax-Xogħol, Id-Direttorat Ġenerali tal-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni3 min qari

Għaliex il-ħiliet personali u l-intelliġenza emozzjonali huma aktar importanti minn qatt qabel

Id-dinja ta’ wara l-COVID-19 tista’ tkun mimlija inċertezza u sfidi. B’riżultat ta’ dan, il-kumpaniji jeħtieġu ħaddiema emozzjonalment intelliġenti b’firxa ta’ ħiliet personali biex jgħinuhom jinnavigaw f’dawn iż-żminijiet diffiċli.

Why soft skills and emotional intelligence are more important than ever
Unsplash

Il-ħiliet personali huma relatati mal-mod kif tinteraġixxi mal-kollegi, issolvi l-problemi, u timmaniġġja xogħlok, filwaqt li l-intelliġenza emozzjonali hija l-kapaċità li tifhem u tkun konxju tal-emozzjonijiet tiegħek u ta’ oħrajn. Hawnhekk, aħna neżaminaw xi wħud minn dawn il-ħiliet, u għaliex issa huma aktar importanti minn qatt qabel.

L-awtonomija u r-responsabbiltà

Ix-xogħol mill-bogħod ġab żieda fl-awtonomija  għall-impjegati, u dan jista’ jibqa’ karatteristika permanenti tal-post tax-xogħol wara l-COVID-19. Filwaqt li fuq medda twila ta’ żmien ix-xogħol mill-bogħod għandu l-potenzjal li jtejjeb il-produttività u firxa ta’ indikaturi ekonomiċi u soċjali oħra (eż. il-benessri, il-ġeneru, l-ugwaljanza reġjonali, l-akkomodazzjoni, l-emissjonijiet), l-impatt globali tiegħu jġib miegħu riskji, b’mod partikolari f’termini ta’ innovazzjoni u sodisfazzjon tal-impjegati. Ħafna ħaddiema rrappurtaw "sahra moħbija" kkawżata minn linji mhux ċari bejn xogħolhom u l-ħajja personali tagħhom. Biex dan jiġi limitat, il-ħaddiema għandhom ikunu f’pożizzjoni li jmexxu lilhom infushom. Jenħtieġ li jkunu jistgħu jistabbilixxu l-limiti, jimmassimizzaw il-produttività tagħhom fil-ħinijiet tax-xogħol, u jieħdu responsabbiltà fejn rilevanti, filwaqt li jieħdu wkoll il-pawżi allokati lilhom u l-ħin liberu personali sabiex jevitaw l-eżawriment.

Il-komunikazzjoni u l-kollaborazzjoni proattiva

Interazzjonijiet fiżiċi limitati fi spazju tax-xogħol kondiviż ifissru li l-opportunitajiet għat-tagħlim bejn il-pari jitnaqqsu ħafna. B’riżultat ta’ dan, l-impjegati għandhom iħossuhom komdi li jkunu proattivi biex ifittxu ħiliet, għarfien u feedback ġodda.

Sabiex dan joħloq tfixkil minimu u jrawwem kollaborazzjoni effettiva, il-ħaddiema jridu jikkunsidraw il-mod li bih il-kollegi tagħhom ikunu jixtiequ jiġu kkuntattjati, u jiżviluppaw sens ta’ “etikett diġitali”. Pereżempju jippreferu emails twal u ddettaljati, jew jippreferu jitkellmu fuq it-telefon? Kemm ta’ spiss ikunu jixtiequ jiġu aġġornati matul kompitu? Jieħdu pjaċir jużaw telefonati bil-vidjo, jew jippreferi jiġu kkuntattjati permezz ta’ messaġġerija istantanja?

Ix-xogħol mill-bogħod jeħtieġ ukoll enfasi ġdida fuq “lingwaġġ virtwali tal-ġisem”. Sabiex ikunu effettivi meta jattendu laqgħat virtwali, il-ħaddiema għandhom ikunu konxji tal-mod li bih ikunu qed jippreżentaw lilhom infushom, li jibqgħu professjonali u preżentabbli il-ħin kollu. Dan jinkludi ż-żamma tal-kuntatt tal-għajnejn permezz tal-kamera, it-tbissim, l-evitar ta’ aġitazzjoni eċċessiva, it-tifi tal-mikrofonu tagħhom meta jkun xieraq, u jpoġġu bilqiegħda f’pożizzjoni wieqfa u b’mod li qed jieħdu interess.

L-intelliġenza emozzjonali u l-empatija

Il-kriżi tal-COVID-19 kellha impatt enormi fuq dawk li għexuha. B’riżultat ta’ dan, ħafna nies jistgħu jkunu qed jesperjenzaw aktar stress relatat ma’ ammonti kbar ta’ xogħol, piżijiet finanzjarji, problemi fis-saħħa tagħhom stess jew dik ta’ persuna maħbuba, mewt, u nuqqas ta’ kura tat-tfal, fost ħafna affarijiet oħra. B’riżultat ta’ dan, l-individwi li huma kapaċi juru tħassib għall-esperjenzi ta’ ħaddieħor, filwaqt li jibbilanċjaw ukoll ir-responsabbiltà għall-kwalità tax-xogħol tagħhom, huma ta’ valur akbar minn qatt qabel.

L-adattabbiltà u l-motivazzjoni għat-titjib tal-ħiliet

Biex jadattaw għas-suq ta’ wara l-COVID-19, il-kumpaniji qed jikkunsidraw mill-ġdid il-komponenti kritiċi tal-ktajjen tal-provvista tagħhom. Sabiex iwieġbu għal dan, il-ħaddiema jridu jkunu motivati biex itejbu l-ħiliet tagħhom biex jissodisfaw rekwiżiti ġodda fi ħdan ir-rwoli tagħhom, u jkomplu jiffukaw fuq il-bini ta’ sett ta’ ħiliet li huwa rilevanti għad-domandi tas-suq il-ġdid.

Nittamaw li dan l-artiklu joffrilek xi informazzjoni intuwittiva utli dwar għaliex il-ħiliet personali u l-intelliġenza emozzjonali huma aktar importanti minn qatt qabel.

Jekk int interessat li taqra aktar dwar id-dinja tax-xogħol wara l-COVID-19, agħti daqqa t’għajn lejn l-Aqwa 7 suġġerimenti tagħna biex tnaqqas l-ansjetà tiegħek dwar ir-ritorn fl-uffiċċju..

Fi sħubija mal-EURES, il-Portal Ewropew dwar il-Mobilità fix-Xogħol.

 

Links relatati:

L-aqwa seba’ suġġerimenti biex tnaqqas l-ansjetà tiegħek dwar ir-ritorn fl-uffiċċju

Tiftix għal Konsulenti tal-EURES

 

Aqra aktar:

Il-Jiem tal-Impjieg Ewropej

Sib Konsulenti tal-EURES

Il-kundizzjonijiet tal-ħajja u x-xogħol fil-pajjiżi tal-EURES

Il-Bażi tad-Data tal-Impjiegi  tal-EURES

Is-servizzi tal-EURES għall-impjegaturi

Kalendarju tal-Avvenimenti tal-EURES

Avvenimenti Online li ġejjin

L-EURES fuq Facebook

L-EURES fuq Twitter

L-EURES fuq LinkedIn

Temi
 • Aħbarijiet dwar is-suq tax-xogħol/aħbarijiet dwar il-mobilità
 • Xejriet ta' reklutaġġ
 • Żgħażagħ
Sezzjoni(jiet) relatati
Settur
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ċaħda

L-artikoli huma maħsuba biex jipprovdu lill-utenti tal-portal tal-EURES b'informazzjoni dwar suġġetti u xejriet kurrenti u biex jistimulaw id-diskussjoni u d-dibattitu. Il-kontenut tagħhom mhux bilfors jirrifletti l-opinjoni tal-Awtorità Ewropea tax-Xogħol (ELA) jew tal-Kummissjoni Ewropea. Barra minn hekk, EURES u ELA ma japprovawx websajts ta' partijiet terzi msemmija hawn fuq.