Glavni sadržaj
EURES (EURopean Employment Services)
Novinski članak2. svibnja 2018.Europsko nadzorno tijelo za rad, Glavna uprava za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanjePredviđeno vrijeme čitanja: 4 min

Najvažnije digitalne vještine koje poduzeća danas traže

Upotreba novih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) sve više potiče konkurentnost, inovacije i stvaranje radnih mjesta u Europi.Koje su digitalne vještine danas najpotrebnije i gdje?

The top ICT skills in demand by companies today
Shutterstock

U okruženju koje se neprestano razvija, poduzeća i javne službe moraju dodatno ulagati u napredne digitalne tehnologije kao što su mobilna komunikacija, računalstvo u oblaku, analiza velike količine podataka i pametni uređaji. Prema dokumentu Europske komisije u proteklih deset godina potražnja za stručnjacima za digitalnu tehnologiju povećala se za 4 % godišnje.

Politike EU-a posljednjih su godina posvećivale više pozornosti digitalnim vještinama, a posebno zapošljavanju stručnjaka za informacijske i komunikacijske tehnologije. Nedavno ažurirana strategija jedinstvenog digitalnog tržišta naglašava potrebu za politikama osmišljenima za jačanje stabilnosti na europskim tržištima rada i poboljšanje konkurentnosti EU-a. Zbog tog je razloga ključno praćenje zapošljavanja stručnjaka za informacijske i komunikacijske tehnologije, kako je navedeno i u člankuEurostata. Na primjer, prema istraživanju koje je za Europsku komisiju pripremio GU za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije, prihvaćanje „računalstva u oblaku” moglo bi do 2020. stvoriti 2,5 milijuna radnih mjesta. Računalstvo u oblaku uključuje pohranjivanje i pristupanje podacima i programima putem interneta umjesto s pomoću tvrdog diska ili lokalnog uređaja za pohranu namijenjenog za tu upotrebu.

Prema podacima Eurostata, otprilike je 8 milijuna ljudi 2015. bilo zaposleno na radnom mjestu stručnjaka za informacijske i komunikacijske tehnologije, što je činilo 3,5 % ukupnog broja zaposlenih u EU-u. Posljednjih su se godina broj i udio stručnjaka za informacijske i komunikacijske tehnologije u ukupnom broju zaposlenih u EU-u kontinuirano povećavali. Iz Izvješća o digitalnom napretku Europe za 2017. vidljivo je da se udio poslova u sektoru IKT-a u ukupnom broju zaposlenih od 2005. do 2015. povećao za 35 %.

Međutim, poduzeća u cijeloj Europi imaju poteškoća s pronalaskom pravih stručnjaka za informacijske i komunikacijske tehnologije koji bi im pružili podršku. U navedenom je Izvješću o digitalnom napretku Komisija predvidjela da će se jaz između ponude stručnjaka za informacijske i komunikacijske tehnologije i potražnje za njima povećati s 373 000 u 2005. na otprilike 500 000 do 2020. Iz te razlike potječe pojam „nedostatak digitalnih vještina”.

Rješavanje problema nedostatka digitalnih vještina

Radi osiguravanja dostupnosti pravog osposobljavanja, vještina i podrške građanima EU-a, Komisija je u okviru Novog programa vještina za Europu 2016. pokrenula Koaliciju za digitalne vještine i radna mjesta. Koalicija podržava suradnju između dionika obrazovanja, zapošljavanja i industrije i šireg stanovništva radi poboljšanja digitalnih vještina stručnjaka za informacijske i komunikacijske tehnologije.

Koalicija podržava i inicijativu za pripravništva Digitalna prilika GU-a CNECT. Inicijativa je objavljena na stranicama platforme Drop'pin@EURES te se njome nastoje unaprijediti digitalne vještine osiguravanjem mogućnosti za prekogranična pripravništva za 6 000 studenata i nedavno diplomiranih od 2018. do 2020.

Za kojim novim vještinama vlada najveća potražnja u digitalnom sektoru?

Prema publikaciji udruženja DIGITALEUROPE koje predstavlja industriju IKT-a u Europi, najveća potražnja vlada za vještinama u sljedećim područjima:

 • digitalna sigurnost
 • poslovne mreže
 • analiza velike količine podataka
 • internet stvari
 • mobilne tehnologije
 • računalstvo u oblaku
 • upravljanje promjenama u poslovanju
 • memorijske baze podataka
 • integrirani proizvodi i usluge
 • tehnologije naprednih mreža ili nova sučelja.

Izvješće utemeljeno na ispitivanju stavova voditelja informacijskih odjela koje su 2017. zajednički provela poduzeća Harvey Nash i KPMG (The Harvey Nash/KPMG CIO Survey 2017) pokazalo je da su analiza velike količine podataka, analiza poslovanja i arhitektura poduzeća najtraženije digitalne vještine. U izvješću stoji: „Iako je ove godine [2017.] digitalna vještina za kojom je vladala najveća potražnja bila arhitektura poduzeća, analiza velike količine podataka i dalje je ostala najtraženija vještina sa 42 %, što je 8 % više u odnosu na prethodnu godinu.”

Žarišne točke zapošljavanja u sektoru IKT-a u Europi

Prema Izvješću o digitalnom napretku Europe za 2017., u svim državama članicama EU-a vidljivo je znatno povećanje zapošljavanja stručnjaka za informacijske i komunikacijske tehnologije od 2005. do 2015. Najveće povećanje zabilježeno je u Njemačkoj, Francuskoj, Ujedinjenoj Kraljevini i Italiji. Iz navedenog je izvješća vidljivo da je 2015. najveći udio stručnjaka za informacijske i komunikacijske tehnologije u ukupnom broju zaposlenih zabilježen u Finskoj (6,5 %), Švedskoj (6,1 %) te Nizozemskoj i Ujedinjenoj Kraljevini (5 %).

Najveći je broj stručnjaka za informacijske i komunikacijske tehnologije zaposlen u Ujedinjenoj Kraljevini (1,54 milijuna 2015.), iako se broj stručnjaka za informacijske i komunikacijske tehnologije zaposlenih u Njemačkoj gotovo udvostručio u posljednjem desetljeću (1,47 milijuna).

 

Korisne poveznice:

DIGITALEUROPE i strategija EK-a za vještine za 2016.

Strategija jedinstvenog digitalnog tržišta

Članak Eurostata

Istraživanje koje je za Europsku komisiju pripremio GU za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije

Podaci Eurostata

Izvješće o digitalnom napretku Europe za 2017.

Novi program vještina za Europu

Publikacija udruženja DIGITALEUROPE

Istraživanje poduzećâ Harvey Nash i KPMG o stavovima voditelja informacijskih odjela za 2017.

 

Pročitajte više:

Pronađite osoblje EURES-a

Životni i radni uvjeti u zemljama u kojima djeluje EURES

EURES-ova baza poslova

EURES-ove usluge za poslodavce

EURES-ov kalendar događaja

Predstojeći događaji na internetu

EURES na Facebooku

EURES na Twitteru

EURES na LinkedInu

Teme
 • Posao /Poduzetništvo
 • Vanjski dionici
 • Savjeti
 • Vijesti o tržištu rada/vijesti o mobilnosti
 • Vijesti/izvješća/statistike
 • Trendovi zapošljavanja
 • Mladost
Povezani odjeljak(i)
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Odricanje

Članci su namijenjeni korisnicima portala EURES pružiti informacije o aktualnim temama i trendovima te potaknuti raspravu i debatu. Njihov sadržaj ne odražava nužno stav Europske uprave za rad (ELA) ili Europske komisije. Nadalje, EURES i ELA ne podržavaju gore navedene web stranice trećih strana.