Skip to main content
EURES (EURopean Employment Services)
News article2 mai 2018European Labour Authority, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion3 min read

De viktigste IKT-ferdighetene bedrifter etterspør i dag

Konkurranseevne, innovasjon og jobbskaping i Europa drives i økende grad av bruken av nye informasjons- og kommunikasjonsteknologier (IKT).Hvilke IKT-ferdigheter er viktigst i dag, og hvor?

The top ICT skills in demand by companies today
Shutterstock

I en verden i en rivende utvikling må både næringslivet og det offentlige investere stadig mer i avanserte digitale teknologier, som mobilkommunikasjon, skytjenester, analyse av stordata og smarte enheter. Etterspørselen etter spesialister på digital teknologi har vokst med fire prosent hvert år de siste ti årene, ifølge et dokument fra Europakommisjonen.

EUs politikk har ført til et større fokus på IKT-ferdigheter de siste årene, spesielt når det gjelder ansettelse av IKT-spesialister. Den nylig oppdaterte strategien for et digitalt indre marked understreker behovet for en politikk som øker stabiliteten i arbeidsmarkedene i Europa og øker EUs konkurranseposisjon. Derfor er det avgjørende å overvåke arbeidsmarkedet for IKT-spesialister, slik det påpekes i en Eurostat-artikkel. For eksempel har utbredelsen av skytjenester potensial til å skape 2,5 millioner jobber innen 2020, ifølge en studie som ble gjennomført for Europakommisjonen, ved Generaldirektorat for kommunikasjonsnett, innhold og teknologi (DG CNECT). Med skytjenester menes lagring og bruk av data og programvare over internett i stedet for en personlig harddisk eller en lokal lagringsenhet.

Ifølge Eurostat-data ble om lag 8 millioner ansatt som IKT-spesialister i 2015, noe som utgjør 3,5 prosent av hele arbeidsstyrken i EU. I de siste årene har både antallet og andelen IKT-spesialister av sysselsettingen totalt økt kontinuerlig. Rapport om Europas digitale utvikling 2017 viste at andelen IKT-jobber av sysselsettingen totalt steg med 35 prosent fra 2005 til 2015.

Bedrifter over hele Europa strever imidlertid med å finne de rette IKT-spesialistene til sine behov. I den samme rapporten som nevnes over, spår Kommisjonen at gapet mellom tilbud og etterspørsel når det gjelder IKT-spesialister, vil vokse fra 373 000 i 2005 til omtrent 500 000 innen 2020. Denne forskjellen er utgangspunktet for det som kalles det digitale kompetansegapet.

Motvirke mangel på IKT-kompetanse

Som en del av en ny kompetanseagenda for Europa for å sikre at den rette opplæringen, kompetansen og støtten er tilgjengelig for EUs borgere, lanserte Kommisjonen en koalisjon for digitale ferdigheter og jobber i 2016. Denne koalisjonen støtter samarbeid mellom interessenter innen utdanning, rekruttering og næringsliv med mål om å øke de digitale ferdighetene til både IKT-spesialister og befolkningen for øvrig.

Koalisjonen støtter også DG CNECTs initiativ Digital Opportunity traineeships. Initiativet er underlagt Drop'pin@EURES og har som mål å styrke digitale ferdigheter ved å tilby praksisplasser i andre land for inntil 6 000 studenter og nyutdannede fra 2018-2020.

Hvilke IKT-ferdigheter er mest etterspurt?

Ifølge et dokument fra DIGITALEUROPE, organisasjonen som representerer IKT-bransjen i Europa, omfatter dette:

 • digital sikkerhet,
 • bedriftsnettverk,
 • stordataanalyse,
 • tingenes internett,
 • mobilteknologier,
 • skytjenester,
 • bedriftsendringsledelse,
 • InMemory-databaser,
 • integrerte produkttjenester,
 • smartnett-teknologier eller nyskapende grensesnitt.

Ifølge KPMGs årlige globale undersøkelse om IT-ledelse, The Harvey Nash/KPMG CIO Survey 2017, er stordata/analyse, forretningsanalyse og virksomhetsarkitektur de mest etterspurte IKT-ferdighetene. Rapporten sier: “Den teknologikompetansen som etterspørselen har økt mest for i år [2017], var virksomhetsarkitektur, mens stordata/analyse forble den mest etterspurte ferdigheten, med 42 prosent, opp 8 prosent siden i fjor.”

Tyngdepunkter for IKT-sysselsettingen i Europa

Ifølge 2017-rapporten om Europas digitale utvikling hadde alle EUs medlemsstater en stor økning i antallet ansettelser av IKT-spesialister i perioden 2005 til 2015. Den største økningen var i Tyskland, Frankrike, Storbritannia og Italia. Den samme rapporten viser at de medlemsstatene som i 2015 hadde den høyeste andelen IKT-spesialister av den totale arbeidsstyrken, var Finland (6,5 %), Sverige (6,1 %), Nederland og Storbritannia (begge 5 %).

Storbritannia ansetter flest IKT-spesialister (1,54 millioner i 2015), men Tyskland (1,47 millioner) har nær doblet antallet IKT-ansettelsene det siste tiåret.

 

Relevante lenker:

DIGITALEUROPE og Europakommisjonens kompetansestrategi 2016

Strategi for et digitalt indre marked

Eurostat-artikkel

Studie gjennomført for Europakommisjonen, ved Generaldirektorat for kommunikasjonsnett, innhold og teknologi (DG CNCT)

Eurostat-data

Rapporten om Europas digitale utvikling 2017

Ny kompetanseagenda for Europa

Dokument fra DIGITALEUROPE

The Harvey Nash/KPMG CIO Survey 2017

 

Les mer:

Finn en EURES-medarbeider

Leve- og arbeidsvilkår i EURES-landene

EURES' jobbdatabase

EURES' tjenester for arbeidsgivere

EURES' aktivitetskalender

Kommende arrangementer på nett

EURES på Facebook

EURES på Twitter

EURES på LinkedIn

Nærmere opplysninger

Temaer
 • Business /Entreprenørskap
 • Eksterne interessenter
 • Råd og tips
 • Arbeidsmarkedsnyheter/mobilitetsnyheter
 • Nyheter/rapporter/statistikk
 • Rekrutteringstrender
 • Ungdom
Relaterte seksjon(er)
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfraskrivelse

Artiklene er ment å gi brukere av EURES-portalen informasjon om aktuelle emner og trender og stimulere til diskusjon og debatt. Innholdet deres gjenspeiler ikke nødvendigvis synet til European Labour Authority (ELA) eller EU-kommisjonen. EURES og ELA støtter heller ikke tredjeparts nettsteder nevnt ovenfor.